Kommunikationer:  vägar, järnvägar, ångbåtar, elektriciteten, posten, telefonen m.m.
Artiklar
/lokalhist/kommunikation.htm

UKF:s Startsida     Mer detaljer om väg- och brobyggnad    


Kommunikationer i Upplands-Bro genom tiderna   
Mälarbanan - hur färdades vi förr

Landsväg - Läs mer
Gammalt vägsystem vid Kalmarsand      Karta över området vid Draget
Dalkarlsbacken och Ryssgraven
Gästgivargården Tibble - skjutsplikt
Allmogens besvär vid Riksdagarna 1500-talet - 1700-talet. Ur Hembygdsboken  1984
Rövargrottan - anses ha stått modell för Jan Fridegårds grotta i boken Trädgudars land
Minnessten över Karl XIV Johan vid Draget
Gamla E-18. Bildsviter med korta texter 1. Kalmarsand - Bro;  2.  Bro-Almarestäket
Riks-elvan/Riks-tolvan = E18. Sten Berglind ur Motortidningen "Riksettan" - Bro-delen
Ur ovanstående - Dödens korsning Järnvägskorsningen vid Toresta


Järnväg -
Läs mer
Järnvägens tillkomst - förhistoria - byggskede och introduktion.  Av Lennart Danielsson.

Så var det i Bro på 20-talet. Järnvägsstationen spelade en central roll  Bild med järnvägsstationen
När järnvägen kom till Stockholms-Näs. Av Gustav Axelsson

Tidtabell 1948 Enköping-Stockholm/Stockholm-Enköping. Sommar/Vinter. Prisuppgift (Danielsson)


Sjötrafik - Läs mer
Upplands-Bro och vikingatidens färdvägar - Ingvar Vittfarnes resa till Kaspiska havet - historiskt belagd
Olav den heliges seglats i Mälaren för 1000 år sedan - ortnamn i Upplands-Bro omnämnda      Mer
Vad hände egentligen år 1007-08 i Mälarviken Skarven? Kort inledning till en kontroversiell fråga
Mälarbåtarna. Av Dagmar Tamm
"Det glömmer jag aldrig" Dagmar berättar om en ångbåtsfärd samma dag som 1:a världskriget bröt ut
Överrodden - mellan Sigtuna och Vallbyvik i  Håtuna


Upplands-Bro - Stockholms sluss?? -  dess historik
Bro telefonstation  i mitten av 1900-talet, Ru Boken om Bro.      

Elektriciteten i Bro och Håbo  Av Gert Stertman