Fornborgen vid Draget - Mälardalens äldsta vallkonstruktion

Åter till Första sidan         Till Ämnesområden         Till Fornborgar
 
Häradskarta
Platsen för den 
uppmärksammade 
s.k. fornborgen i 
Upplands-Bro nära 
gränsen till Bålsta. 

Du skall åka 
tunneln under 
motorvägen.

Kartaskiss
 u