Kommunikationer: vägar, järnvägar, ångbåtar, elektriciteten, postn telefon
Förarbeten - Källskrifter -
/lokalhistforsk//kommunikation_2

UKF:s startsida          Artiklar om kommunikationer    Dokument kring vägar


Kommunikationer: Källor - förarbeten o.dyl.

Landsväg - Läs mer
Allmogens besvär vid Riksdagarna 1500- 1700-tal - Alla besvär från Bro och Håbo härader
Väg- och brobyggnad  -   förteckning - länkar; Landshövd. Kraemers åreberättelser 1845-1846   
Väg- och brobyggnad – UKF:s skrift Vägar I – dokumenten talar
Eriksund - färjans tillkomst, färjeavgifter; Eriksunds brygga


Sjötrafik - Läs mer
Vad hände egentligen år 1007-08 i Mälarviken Skarven? - kort inledning till en kontroversiell fråga
Olaf/Olav/Olov den heliges seglats i "Mälaren"  I - version från 2010
Olov/Olav den heliges seglats i Mälaren II - uppföljning, fylligare beskrivning
Aktuella textavsnittet i Snorre stora saga om Olov/Olav
Ångbåtsbolag med säte i Kalmarsand i början av 1860-talet - Ur Lennart Rydbergs bok Mälarbåtar 1999
Ångbåtsbryggor i Upplands-Bro-inventering för hembygdsboken Upplands-Bro-från då till nu 2006

Järnvägstrafik - Läs mer