Bli medlem i UKF - klicka här!
  Med din medlemsavgift
stöder du vår forskning

08 582 413 55
.Söndagssalong på Kvistaberg
f.d. Astronomiska Observatoriet
sönd. 26 april kl 14
Danial Shariati med vänner
Tillträde till konserten 70:-
Arr. UKF och Kulturnämnden
Läs mer
UKF - arrangemang  Övriga program

Artiklar - Rapporter - Projekt

Vår bild av vikingen har förändrats
Bilder från en resa i genom Ryssland till Baku

Fornsigtunas medeltida lämningar
UKF på kollisionskurs med "forskningen"

De första kartorna
har något
att säga oss idag
Grunderna för tolkningen av kartbilden
Kortare redogörelse med förklaringar
Utförlig beskrivning - växande exempelsamling

Storkommunen Upplands-Bro -
bildades 1952 -liten statistik


1809 - Tibble-Promemorian
1809- Krig-Revolution-Ny regeringsform
Regeringsformen 1809
Problem vid undertecknandet

1743 - Tibble-Dokumentet
"Stora Daldansen" - historiens benämning
på berättigade frågor till Regeringen

Adam av Bremens 1000-åriga berättelse
Inget  fel på hans väderstreck   Artikel 1
Fel utgångsläge - fel översättning - Artikel 2
Sammanfattning Tillägg 2012-0 7-08  Artikel 3

Oscar Sjölander        Villa Skoga.
.

         Notiser, synpunkter, betraktelser
Oväntade upptäckter - "gränslös forskning"
Vad är historia egentligen?

 

        Tidigare artiklar / Rapporter

Det hände i Upplands-Bro   Hembygdsboken 
Brogårdsarkivet  -   Ger ny Brohistoria
dokument från Upplands-Bro - Rålambs arkiv
Astronomiskt museum invigt på Kvistaberg
.Arkeologidagen 2009 - Lilla Ullevi-Rösaring
Fullmånen och Processionsvägen  Läs mer
Linné och människans ursprung
"Om jag hade kallat människan en apa eller vice versa skulle jag ha drabbats av teologernas bannbulla"
Byggnad under domkyrkan-hednatempel?
Tolkningen av sockennamnet Näs


Vikingatid
Vår bild av vikingen har ändrats.
- Sägnen om hur ryssarna skövlade Sigtuna
- Ingvar den vittfarne

Arkeologisk utgrävning vid Lilla Ullevi
Ull = fruktbarhetsgud; vi  = kultplats


Vi minns - ur tidigare ämnen

"då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng"

Arkeologidagen vid Rösaring Pop.Arkeologi
Är 700-årminnet av Håtunaleken något att fira?
Landshövdingens kungörelser 1816-36
Krönikespel om Stäket - originalmanus
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter 1743
När Granhammar skulle rivas  (pdf)
Älvkvarnar i Bro


Nu historia:
Bro d'River Boys
i Junsele musikvecka

Tidningsreferat-länk till tidningen - 2009
Referatet på UKF:s hemsida
Programbladet


Dalupproret
- Inledandande artikel

- Sverige nära inbördeskrig.

Rösaring - Fornsigtuna
50 years with the Cult Site of Rösaring
ur Viking Heritage Magazine
Fornsigtuna - inledande artikel
- många uppföljande texter

Fornsigtuna som forskningsprojekt? 

Övrigt
Pris för lokalhistorisk verksamhet
Hushållningsuournal 1776-1813

Debatt
Tolkning av  kartbilden i 15-1600-talskarotrn
Kommunal kulturpolitik - finns den?
Olav den helige i Mälaren 1007-08
Stockholm 750 år - kontroversiella  frågor
     Stockholms grundläggning
Rivningen av godsmagasinet i Bro
Offentlighetsprincipen och representativ 
    demokrati

Minnesvärt
500-årsminnet av riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502.
Håtunaleken - 700-årsminnet 29 sept 2006
- bidrog till uppkomsten av vår första grundlag

Book on demand 
- Utgivna böcker
 

    Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

     Fem  sökmöjligheter      
.
 1  Sevärdheter i Upplands-Bro
       Kortfattat - länkar till mer information


Homepage in English

.

Några olika typer av information
Dåtidens Rapport och Aktuellt

Böcker och skrifter 

Studier i Upplands-Bros lokalhistoria
Lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro
Datorn i hembygdsforskningen

Musik / musikhistoria / Barbershop


OBS   Läsplattor och Mobiler kan
tills visare 
inte
läsa innehålls-
förtecknngar  till vissa stora filer


  5  Sökfunktionen  för hela UKF:s webbplats - Googles urval        Hemsida 2
        Med anföringstecken: "Förnamn Efternamn" utesluts andra varianter               
        Skriv ukforsk.se så finner du UKF på andra  webbplatser                                  UBRO.se
         Sökord + ordet ukforsk visar enbart hemsidan      
   <<<   söker enbart UKF:s hemsida         Senaste Nyhetsbrev
  .          
                             Om UKF:s verksamhet
UKF:s publika program 2015       program åren 1987-2014
Vad är UKF?     Mer om UKF       Historik / samarbetspartner  Nyhetsbrev 1987-2015                 Nyhetsbrev 2015-1
Skärmutställning om UKF 2014       Kulturnämnden historik
Nyheter  -  Uppdateringar av fakta-artiklar  
UKF:s  registrerade material  Skrifter - endast länken Hemsidan  öppen. 
Articles  English 
    logofer2.jpg
   Historik 20-sid Folder

.
Några länkar till hemsidor av intresse för våra besökare
Upplands-Bro kommuns webbplats      
Ulf Björkdahls hembygdsforskning i Upplands-Bro        Milstolpar; Väghållningsstenar
Håtuna / Håbo-Tibble släkt- och hembygdsforskning    
Upplandia.se - Upplysningar om  Uppland  -  främst äldre intressanta fakta
Svensk Historia    Domboksforskning
Samnordisk  runtextdatabas   Fornvännen
Sveriges Hembygdsförbund med länkar till alla föreningar
Även FaceBook öppnar samma material

Vad är UKF?

En sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska området. 
En förening driver institutet - för närvarande ca 250 medlemmar
Arkivforskning, historieforskning, ortnamn, arkeologi  
  Verksam i Upplands-Bro sedan 1987
Forskar om hembygden 
Föreläser om resultat och nyheter
  Exkursioner, studiebesök, musik med historisk anknytning 
Projektgrupper kring gårdsarkiv, ortnamn, kommunhistoria
Bygger upp databaser med ortnamn, jordeböcker, kartor
Exempel på UKF:s verksamhet genom åren

  Sänder nyhetsbrev ca 3 ggr om året, som också finns på hemsidan

      Upplysningar ukf(at)ukforsk.se     
telefon 08-582 
413 55 - Börje Sandén
Pg 27 58 94-4
                                       Organisationsnummer   813200-3800            index/right.htm
.......................................................................................