Historia 1600-1800-tal
lokalhistforsk/historia16-1800.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

1700-talet
Dalupproret 1743
"Stora daldansen" kallad - första boken med annan tolkningen än den traditionella 1993.  Ej ett försök till uppror - i grunden en demonstration - så beskriven av prof. Alf Åberg år 2002.
Lyssna när Börje Sandén läser de 6 första minuterna ur första boken med ny tolkning av händelsen
Uppdaterad inledande artikel
Alf Åberg:   Nytt ljus över Daldansens blodbad    Recension "Under strecket" i SvD 1994-07-17
Börje Sandén: "Stora daldansen" i nytt historiskt ljus
Kommentarer till huvudtexten - även huvudförfattarens  - efter godkänd ak. avhandling
Läroböckernas ord om Dalupproret: Alla skolstadier, universitet, allmänhet
Tibble-dokumentet: Sex frågor till regeringen/riksdagen. Tibble gästgivargård 19 juni 1743
1743 Dalfolkets demonstrationsmarsch - register med länkar till artiklar 
Försök att hemlighålla krigsplanerna 1741-42. Riksdagens hemliga utskott. Ur Fryxells Historia
   Länk till fler enskilda texter    Länk till 31 texter i sökbar PDF-fil   Länk till utförligare beskrivning

Tillägg 2014 med anledning av att Norstedts SVERIGES HISTORIA nya historieskrivning
Nyhetsbrev 2013-2. Dalupproret 1743 - Demonstrationståg - förpassades till Brott och Straff  2011
Länk till   Uppdaterad och utförligare beskrivning av Principalats-läran

1800-talet

_ Adlersparres revolutionsarmé  - Regeringsformen 1809
_ Tibble gästgivargård  1809 - högkvarter för Adlersparres revolutionsarmé
_ Tibble-Promemorian 1809 -  Ett lokalhistoriskt intressant dokument - långt före sin tid 
    ett exempel på den politiska demokratins utveckling mot folkrepresentation i regeringen.
_ Problem vid undertecknandet av 1809 års regeringsform den 6 juni
        Svenska Riksdagens allvarligaste politiska kris någonsin?
        Protokollen och forskningen tillämpar inte den  klassiska regeln "Vad hände egentligen?"
_ Revolution och ny regeringsform 1809  -  "Märkesåret 1809"  Nyhetsbrevets text i reviderad form
   Lång artikel med länkar till källskrifter kring Revolutionen-Regeringsformen
_ 1809   38 paketerade texter av olika författare kring 1809 års händelser. Sökbar PDF-fil

Länk till utförligare beskrivning