Samhällsunktioner / lokala - här: källskrifter, forskningsrapporter
/lokalhistforsk/samhallsfunktioner.htm                    se även annan uppställning i  Ämnesområden
eller Artiklar i lokalhistoirska ämnen