Musik i Upplands-Bro  -  påbörjad historisk framställnigen
- inom ramen för Upplands-Bro Musiksällskap och kulturföreningen UKF
- föregånget av Bro hembygdskör
musik/konsertverksamhet.htm


UKF:s startsida     
Musikalisk salong på Almarestäket      Bro d'River Boys and Girls   Bro hembygdskör-UMS-1966-79

I närmare 40 år har musik och historia levt i  framgångrik symbios med varandra i Upplands-Bro.

Upplands-Bro Musiksällskap bildas
År 1969 bildades Upplands-Bro Musiksällskap. Tillkomsten kan ses som ett naturligt led i samhällets utvecklingen när invånarantalet vi denna tidpunkt på allvar börja öka.  Skolan hade med tiden fått resurser att inrätta musikskola med yrkesmusiker utöver den tidigare uppsättning av folkskollärare som vidareutbildat sig till s.k.skolkantorer. Mats Kuoppala-Liljefors anställdes som kommunal musikledare. 1968 fick kommunen en Kulturnämnd under ledning av Börje Sandén som tillsammans med Mats tog initiativ till bildandet av ett Musiksällkapet som skulle kunna stå som mottagare av kommunala anslag. Kulturnämnden hade en uttalad policy att inte ensam stå för kulturutbudet utan mera fungera som förmedlare av skattepengarna. Efter kommunalvalet 1970 avgick Börje från posten som ordförande och blev nu ledare för  Upplands-Bro Musiksällskap med förkortningen UMS fram till 1980,  då Harry Lönnå, Kungsängen, tog över ordförandeklubban, med Börje som v. ordf. På annan plats kommer UMS verksamhet att utförligare dokumenteras.

Musiksällskapet inleder konserter med temat Lär känna din bygd
Det är nu som bygdens historia blir ett ofta återkommande inslag i musiklivet. Det var nämligen så att efter några års välbesökta musikarrangemang hade intresset från allmänheten börjat svalna, särskilt när vi anlitade professionella musiker. Två gånger anlitade vi Gävleborgs symfoniorkester för musik i Ekhammarskolans stora aula. Vid något tillfälle var det fler musiker på scenen än åhörare i lokalen. Det gällde särskilt när Akademiska kören förlade sitt sista framträdande i Sverige hos oss i Kungsängen innan den påbörjade sin konsertresa i USA.
     Vi beslöt att i stället försöka få möjlighet att  hålla konserter i herrgårdar och vid våra stora fornminnesplatser. Herrgårdsfolket var öppna för möjligheten att få berätta sin egen historia och verksamhet.  Börje Sandén spädde på med hela bygdens historia. Under teman som Lär känna din bygd och Musik i det gröna besöktes de flesta herrgårdarna, några upp till 3-4 gånger under närmaste decenierna. Vid fornminnesplatserna Almarestäket, Rösaring, Fornsigtuna och den stora fornborgen vid Draget medverkade blåsorkestern, i något fall även stråkorkestern, mindre instrumentalgrupper, Bro hembygdskör, manskvartetten Bro d´River Boys. Samma sak när vi bjöd in till sammanlagt fem ångbåtsturer,  runt vår kommun två gånger, till Skokloster, till Gripsholms slott och till Drottningholm, där vi fick särskilt tillstånd att musicera i en del av parken.
(fortsättning följer)