När blev potatisen allmän i Uppland ?
Ur årsboken Uppland 1947:108
bok00/Potatis_vanlig.htm

UKF:s startsida      Huvudartikel   Vetenskapsakademin   Reklam i Allehanda 1767
Potatisens segertåg     Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden
Ant.om Potatisodlingen i Sverige Frihetstiden och fler artiklar ur Vetenskapsakademin handlingar

När blev potatisen allmän i Uppland ?
Ur årsboken Uppland 1947:108  Carl Söderberg
Ant. Börje Sandén  1977 OCR-läst 2008,    Pärm g2:13

Talesätt: potatisen blev allmänt känd efter Pommerska kriget 1756-62

Förf. tvivlar,  han har undersökt omkr 1650 soldatkontrakt
1782 -  1832 omnämns potatisen mycket sparsamt:
1800-talets början   1,4 %
1830-talet               20,3 %
 
Kan det vara Upplands Regementes förläggning i Stralsund 1807, som egentligen avses med "pommerska kriget"?
 
Hemkallet:  = naturaförmåner för soldaten från rotebönderna   (jmf Önstakontraktet)
  
1782 - 89      238 kontrakt                        -  ingen potatis
1790 -  1800 127 "                                    -  ett med potatis
1801              206 nya kontrakt                  -  inget med potatis
1802 -  07     282 "         "                           -  4 med potatis"
1808 -  15     308 "                                     - 17 med potatis
1816 -  25     206 "                                     - 30 med potatis
1826 -  32     286 "                                     - 59 med potatis
 
OBS. Uppsatsen har många tolkningar av specialord:    hemkall
 
Antalet soldater på 1860-talet: 24 000, varav 7000 utan torp
således 17 000 torp.
Ur rec. av boken: Elfred Kumm: Indelt soldat och rotebonde