Fornsigtuna - studier - teorier
lokalhistforsk/Fornsigtuna/fornsigtuna_stud.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

                                          Öppna  länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !
Fornsigtunas medeltida lämningar - med många länkar näraliggande ämnen
Fornsigtuna som forskningsobjekt - olösta frågeställningar
Grundforskning-Fornsigtuna-boken-1990-talet_15 sidor;    Dito 1990-talet_5 sidor
Grundforskning-Habor och Signihild-E.G. Geijer-Strinnholm
Gällande tolkning av källskrifterna jämförs med terrängen.  Forntida el. Medeltida lämningar?
Kronologiskt ordnade data om Fornsigtuna - Signhildsberg
Förteckning över Kungsgårdar och Slott i Riket. J. Hadorph inför Reduktionens verkställande 1680
Anteckningar ur Hadorphs skrifter år 2004
Fornminneslagen - Europas äldsta - från 1666
Sigtuna - Rikets första stad.  Av Sten Tesch. Ur Arkeologi i Stockholmstrakten (red Peter Bratt 1998)
Notiser och argument för problemen kring Fornsigtuna
Lokalhistorisk forskning - den gränslösa lokalhistorien
Hövdingahallen i fornnordisk myt och saga - Erik Lönnroth, 1995
Fornsigtuna i ATA:  korrespondens mellan Gihl och Riksantikvarieämbetet 1924-29