Sigtuna - rikets första stad. 
ur Forntid i ny dager (red. Peter Bratt 1998)
Av Sten Tesch
historik/medlemmar.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

Sigtuna - rikets första stad  (sid 257)
Av Sten Tesch
Ur Forntid i ny dager - Arkeologi i Stockholmstrakten (red. Peter Bratt 1998)
Boken lånad på Bro bibliotek. Anteckningar Börje Sandén  2004-02-01

Sigtuna antas ha grundlagts av Erik Segersäll omkring år 980
- jfr Olav den heliges saga: där denna seglade till Sigtuna och lade till vid Fornsigtuna
- Fornsigtuna fanns alltså kvar som funktion när Olov den helige var här  1008-09 (enl. sagan; dendro se nedan)

Först under 1200-talet fick riksbildningen fastare former
Ca 1988 avslutades projektet Medeltidsstaden
- skriftligt och arkeologiskt material samlades in och analyserades
68 orter inom nuv. Sverige kunde beskrivas som städer, varav 45 i dåtida Sverige inkl 6 i Finland
- varav 26 då tillhörde Danmark och 3 Norge
980-1200 = Sigtuna, Gamla Lödöse,  Skara, Visby
Sverige "ett resande kungadöme"

Sigtuna är äldst, redan från övergångsskedet mellan vikingatid och medeltid
- enda staden under 1000-talet, dock inte "huvudstad"
- först på 1600-talet kan Stockholm kallas huvudstad

stad = tätbebyggelse med stadigvarande befolkning
Högmedeltiden: Uppsala, Enköping, Västerås, Köping, Eskilstuna, Södertälje
- efterleden köping är typisk: Nyköping, Linköping, Söderköping Norrköping

För människor på landsbygden var en stad ingen nödvändighet - de var självförsörjande på landet
 
sid 262   Tidigare Sigtunaforskning
- första arkeologiska utgrävningen 1875
- Olof Palme på 1910-talet
- "svarta jorden"  800 m x 100 m
- 151 utgrävningar har gjorts

1986 bildas "Kommittén för Sigtuna forskning"
ego: Fornsigtuna grävs ut 1984-88    SIC!                 
Initierar Sigtunaforskningen
Sigtuna-grävningen 1988-90

ego: Nu nämns utgrävningar vid Fornsigtuna. Enda omnämnandet i Teschs uppsats!
- ingen förklaring vad Fornsigtuna är
 
Varför inrättades inte ärkebiskopssätet i Sigtuna?

Dendrokronologisk datering har tidigarelagt Sigtunas grundande till Erik Segersälls tid (förut Olof Skötkonung)
 
Myntstampsavtrycket på blybit gäller ett mynt för kung Knut Eriksson
Senare i kvarteret Urmakaren ett liknande avtryck från Olof Skötkonungs tid. Verkstaden lokaliserad 1990-91
- 2 tomter, varav  tolkats som kungsgårdens tomt

Biskopskyrkan tros vara den i museets trädgård
- riven på 1200-talet utan att ha blivit skriftlig omnämnd

Nästan helt i avsaknad av hedniska gravar (brandgravar). Visar att Sigtuna från början var kristet