Jordeböcker för Upplands-Bro
- vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
(jbbro.htm)

Till UKF:s Första sida   Till Ämnesområden


Jordeboks-
förteckningar Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble


Finns också med
annat upplägg i
PDF-fil

De s.k. jordeböckerna är en slags inventeringar över jordbruksfastigheter. De påbörjades av Gustav Vasa på 1530-talet. Jordeböckerna har legat till grund för skattläggningen. Av anteckningarna i jordeböckerna kan man bl a avläsa: 

- när gårdar och torp första gången finns antecknade 
- hur namnen förändrats genom tiderna (att ex Önsta kommer av Oden,Odin, Ödin)
- när gårdar och torp uteslutits ur jordeboken - ödelagts 
- när nu aktuella namn stadfästs 
- skattens "natur": (skattebonde, kronobonde, frälsebonde, kyrkoarrendator) 
     sk = skattegårdar, dvs självägande bönder 
     kr = arrendatorer under kronan 
     fr = arrendatorer under adelsgods 
     ky, S:t Erik, S:t Olof m. fl = kyrkogods av olika slag 

- några använda förkortningar 
     utj = utjord 
     öde = oförmåga att betala skatt 
     oskl. torp = oskattelagt torp 
     öre = öresland, mått på jordens skatteförmåga/areal 
     1 öresland = ca 3 tunnland = ca 1,5 hektar 
     mantal = mått på gårds storlek 
     - 1 3/8 = ex. på gårds storlek i mantal; 1 mantal = fullstor gård 
     aoe = arv och eget; Gustav Vasas gods 
     hosp = hospital 
     lbo = landbo (arrendator) 
     säteri = större lantegendom, urspr adelsmans huvudgård (sätesgård) 

Utförlig förklaring av uttrycken finns i Det Medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 7 Attundaland. Se kort förklaring här.

Plats och namn på många ödegårdar och ödebyar finns angivet på kommunens turistkarta - utg. 1982/1998. 

Vår förteckning upptar enbart äldre uppgifter från år 1875 och bakåt. 
En utförligare beskrivning kommer att placeras på biblioteken i Bro och Kungsängen. 

UKF har fått de nu presenterade jordeboksuppgifterna av Länsmuseet. De användes vid framtagningen av boken Kulturhistoriska miljör i Upplands-Bro 1991.
Där inta annat anges är jordeboken (jb) källskrift
För åren 1650 och 1535 anges källskriften som "ml" och "ghj" 
"hit?" betyder att den person som tolkat de handskrivna originalen inte varit säker på att namnet verkligen hör hemma i den aktuella socknen.
Förkorningen BS står för kommentar av Börje Sanden, UKF.
 <~> visar att original texten använder ett liknande tecken över bokstaven 'u' för att skilja på slarvigt skrivna n,m,u.

Ur Bro sockens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro

Till ord- och teckenförklaringar

 A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn    Nr  mantal natur    anmärkning
1875 Bro Socken; 
1825 Bro Socken; 
1760 Bro Sochn; 
1715 Bro Sochn; 
1686 Broo Sochn; 
1613 Broo Sochn; 
1583 Bro Sochn; 
1573 Bro Sochnn; 
1557 Bro Sochn; 
1550 Bro Sokn; 
1547 bro Socken; 
1543 broo Sockn; 
1542 Bro Sockn; 
1541 bro Sokn; 
1540 bro Sokn; 
1650 Broo Sochn;   ml
    Fastigh. Kalmarsand 1:1 överförd från Bro till Kalmar förs. o. jreg.sn. 
Ahlsätra      
1825 Ahlsätra 1 oskl.torp; fr; ;Lejondals sät 
1760 Alsättra 1 oskl.torp; fr;  Lejondals sät 
1875 Allmänningstorp.; 1;  kr;  eller Kronbacka Skogvaktarbostad överl. på Bro häradsallm. 1943. Kallas Kronbacka från 1952
1825 Allmänningstorp;  1; kr; u. Lejondals säteri
1760 allmenningstorp; oskl.torp; fr;  u. Lejondal
1825 Bastbrink 1 oskl.torp;  fr;  u. Ullevi 
1760 Bastbrinck 1 oskl.torp fr; u. Säbyholm
1550 bergga 1 Olof; sk;  5 öres land står före Skällstad
1547 berga 1 5 öre sk;  
1547 berga 1 utj.;  sk;   
1650 Biurkabo 1    ml torp;    
1650 Biörkeboo 1  ml torp;     
1875 Bro häradsallmän1  häradsallm;  kr;  Kallas Bro häradsallmänning 1952. Se äv. Lejondal fr (?) och Kronbacka. 
1875 Brogård 1 4(3 1/4); fr; säteri 
1825 Brogård 1 3 1/4; fr;  säteri se äv Husby 
1760 Brogård 1 3 1/4; fr;  säteri + en kvarn (204)
1715 Brogård 1 3 1/4;  [fr]; u. "tillökt" 
Brolövsta; torp;   se Lejondal
1650 Draget 1  ml torp;    
1825 Ekboda 1 oskl.torp; fr; Bro äg
1760 Ekbodatorp 1 oskl.torp; fr; Bro äg. 
1825 Eldbro 1 torp;  fr; inlagt u. Härnevi by ....enl jrsku(&) prot. 1849 
1825 Eldbro 1 oskl.torp; fr; inlagt u. Brogård 
1760 Eldbro 1 oskl.torp;  fr u.Bro säteri

**************************************************************************
A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp
 
år      namn     Nr mantal natur   anmärkning
1875 Finsta 1 1; kr; Finnsta från 1952
1875 Finsta 2 1;  fr;   
1825 Finsta 1 1;  sk;  
1825 Finsta 1 1;  fr;   
1760 Finsta 1 1;  sk;  nr 2 = 1 fr (202)
1715 Finsta 1  10 2/3;  sk;  1 fr (164) 
1686 Finstadh 1-2 1, 10 1/3;  fr;   
1650 Finsta torp 1  oskl.torp; sk;   
1613 Findestad 1 1 sk 1 fr (60)
1583 Findstadh,Finsta 1 14 öre; sk;  1 fr (56) 
1573 Finsta 1 14 öre;  sk;  1 fr (80) 
1557 Finsta 1 14 öre; sk; 1 kr (81) 
1550 finnstad 1 utj.; sk;   
1547 fynestadh,fen- 1 utj.; kr;  skoklosters lbo (13) 
1547 fynesta,fynstadh 1-2 utj.;  sk;  1 ky. lbo (14) 
1543 ffinsta 1-2 utj.; sk; 1 skoklosters (4) 
1542 finsta 1 skokl.lbo; ky;  
1540 ffy[n]stad 1      
1650 Finsta           ml 2;    se äv 1650 ovan
1535 finsta 1           ghj   [ky]  
1760 Fiskartorp 1 oskl.torp;  fr; u. Lejondal 
1825 Freden 1 oskl.torp;  fr; på Kvista fr 
1825 Fredriksberg 1-2 oskl.torp; fr;  Härnevi äg.
1825 Fäbodarna 1 oskl.torp; fr;  på Önsta äg.
1760 Fäbodarna 1 oskl.torp; fr;  på Säbyholm 
1825 Grindtorp 1-2 oskl.torp;  fr; Lejondals säteri 
1760 Grindtorp 1 oskl.torp; fr;  Lejondals säteri 
1825 Grönagången 1 oskl.torp;  fr;  på Lejondals säteri 
Göltelövsta;   
se Lejondal 
1825 Hammartorp 1-2 oskl.torp; fr på Kvista fr 
1760 Hammartorp 1 oskl.torp; fr; på Kvista 
1760 Hammartorp 1 oskl.torp; fr;  på Bro 
1760 Herrhagen 1 oskl.torp; fr; u. Bro sät. 
1825 Horshagen 1 oskl.torp; fr; u. Ullevi 
1760 Hårshagen 1 oskl.torp; fr u. Säbyholm 
1875 Husbyby 1 4(3 1/4); fr; Rå o. rörs hn. kallas Husby från 1952 
Förmedl. 1704 från 8 mtl. Har av ålder bestått av 8 kronohemman, men don. 1565 till A s.-n Rålamb (ant. u. Brogård 1825, s. 165) <skrivet på de tre rader som gäller 1825> 
1825 Husbytorp  oskl.torp;    
1825 Husbyby 1 3 1/4;  fr; se MEMO ovan 
1825 Husby qvarn;      (Ränta fastställd 1860 avskr 30/12 63) 
1760 Hussbyby <ss> 1 3 1/4; fr; 1 oskl.torp (206)
1715 Hussby <ss> 1-8 à 1/1 fr;  
1686 Hussby <ss> 1-8 à 1/1;  fr;  
1613 Huusseby <ss,~~)1-8   fr;  
1583 huseby <~> 1-8    fr;  
1573 Huseby 1-8   fr;  
1557 Husseby <ss> 1-8   kr 8 torp
1550 Husseby <ss> 1-8    kr 8 torp 
1547 KronebyHwsseby1-8   kr 8 torp 
1543 Husseby <ss> 1-8   kr; 6 torp 
1542 huseby 1-8   kr; 6 torp <oklart årtal: 15421?> 
1650 Husseby <ss>;    ml 7 + 1    
1535 husseby <~ss> 1-10  ghj   [kr]; 8 torp 

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn     Nr mantal natur   anmärkning
1875 Hällkarne 1 torp;  fr;  u. Lejondals säteri; kallas Hällkana 1952
1825 Hällkarne [1] torp; fr;  1/16 
1825 Hällkarne 1-2 oskl.torp;  fr;  Lejondals sät. 
1760 Hällanna(hit<?>) 1  oskl.torp;  fr;  Lejondals sät. 
1875 Hernevi 1-9 5/6 à(7/9); fr;  Härnevi fr. 1952 
1825 Hernevi 1-9 à 7/9;  fr;  
1760 Hernewij 1-9 5 he,4 ha;  fr;  <eg. 1.1.1.1.1. ½,½,½,½,> 
1715 Härnewij 1-9 5 he,3 ha; fr; <eg. 6 hela 3 halva> 
1686 Hernewij 1-9 5 he,3 ha;  fr;  
1613 Hernewij 1 utj.;  sk;  7 frälse(59) 
1583 herneuij<~> 1-3   fr; 3 hosp.lbor(56) 
1573 härneuoi<~> 1 7½; ky; 3 frälse(80)+3 hosp.lbor 
1557 härneuij<~> 1 4½;  stad; 2 kr(81) <eg. stadge utj.> 
1550 Hernewii 1 2 2/3;  stad; 1 fr(5) <eg. stadge-utj.> 
1547 Mons i berga ... 1 2 2/3;  stad; ... för Hernewij <eg. stadge (sk)> 
1547 Härnewij,He- 1 utj.;  sk; 1 stadgeutj.u.V.Ryd (19) + 3 hosp,lbor(13), + 1 fr(12) + 2 ky(13) 
1543 Herneui<~> 1   fr;  3 kyrko(4),+ 3 hosp. lbr(4) 
1542 herneui<~> 1   ky; 1 fr(5),+ 3 Sthlms hosp 
1541 hernewij 1 stadg[utj];  sk;  1 stadgeutj.(20) 
1540 Härnnewij 1-3    ky; 3 klosterbor(9) + 2 frälse (9) 
1650 ;                     ml 8;    
1535 hernuij<~> 1-2 ghj +2;   2 torp(56) 
1825 Högbytorp 1    sk; Klövs äg.
1760 Högby 1   sk; Klövs äg.
1875 Jursta 1  1;  fr;   
1825 Jursta 1 1;  fr;   
1760 Jursta 1 1;  fr;   
1715 Iurstad 1 1; fr;   
1686 Iuhrsta<~> 1 1;  fr;   
1613 (Håkon I)wrestad 1   fr;   
1583 Juresta<~> 1   fr;   
1573 Juresta<~> 1 13 öre;  ky;  
1547 Jurestadh 1 k.maj:ts;  kr;   
1543 (i)iuresta<~> 1 k.maj:ts; kr;  
1542 (i) Jursta<~> 1 k.maj:ts; kr;   
1540 (i) Jwrestad 1   fr;   
1650 Jursta;            ml 1;     
1535 Juresta 1       ghj   [fr]  
Kalmarsand;     se Kalmar sn, Håbo hd 
1543 karlholm 1 torp; kr;  [förr u. Husby?]
1583 Klintt 1   fr; Peder; står mellan Spånga o. Jursta 1583. 
1573 Klijnnth 1  17 2/3 sk;   
1557 Klinte gården 1 17 2/3 sk;  
1550 klinthegarden 1 17 2/3; sk;   
1547 klijntagården 1 17 2/3;  sk  
1543 klintagården 1  17 2/3; sk;   
1542 klintagården 1   sk;   
1541 kläthegården(!) 1 17 2/3; sk;  
1540 klijnthegården 1   sk;  
1650 Lil Klint;       
1875 Klockarebord 1   kr;  Bro kyrkstallsplats .... upplåten 1915. 
1825 Klockarebord  [1]   kr;  
1760 Klockarebord 1   kr;   
1650 Klåkarn;       ml 1;   

**************************************************************************
A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp
 
år      namn      Nr mantal natur   anmärkning
1875 Klöf och Ullevi 1  1;  sk; ... Lilla. 1825 års tax.längd Klöf= ½ mtal, Lilla Ullevi = ½ mtl. 
Skrivs Klöv och Lilla Ullevi 1952. 
;=½ Klöf; ½= Lilla Ullevi 
1825 Klöf 1 1;  sk;  
1760 Klöf 1 1;  sk;   
1715 Klöf 1  8 öre;  sk;   
1686 Klöf och Lille..; 1  17 1/3 sk; Vllewij
1613 wllewij 1 9 2/3;  sk;   
1613 Kleff 1 8 öre;  sk;   
1583 Kleff 1 8 öre; sk;  
1573 klöff+wlleuij...; 1  8 öre; sk;  9 2/3 <~> 
1557 Kleff+wlleuij<~> 1  8+9 2/3;  sk;   
1550 klöff 1   sk; utj. wllewij(4) 
1547 wllewij 1 9 2/3; sk;   
1547 klöff 1   sk;  2 utj i wllewij(10) 
1543 vlleui<~>1  utj.;  sk;  
1543 kleeff 1   sk; 1 utj, vlleui(3)<~>
1542 kleff 1   sk;  
1541 klöff 1   sk;  
1541 wllewij 1  stadgehn<?; [utj]; <eg. [utj.?]
1540 klöff 1      
1650 Klöf;               ml 1;     
1535 kleff 1             ghj   sk;   
1825 Klöfberg 1 oskl.torp;  fr;  på Klövs hn 
1875 Knöpplan 1 torp;  sk; På Finnsta ägor. utesl ur jb 1918. 
1825 Knöplan 1 oskl.torp;  sk;   
1760 Knöplan 1 oskl.torp; sk; u.Finsta rusthåll 
1875 Kocktorp 1 torp;  fr;  på Härnevi fr.ägor utesl ur jb 1918. 
1825 Kocktorp 1 torp;  fr;  Härnevi äg.
1760 Kåcktorp 1 oskl.torp; fr; u. Bro sät. 
1825 Kålartorp 1 oskl.torp; fr;  u. Ullevi 
1760 Kålartorp 1 oskl.torp; fr. u. Säbyholm 
1650 Kålartorp 1-2    ml oskl.torp;     
1875 Allmänningstorp 1  1; kr; .. eller Kronbacka Skogvaktarbostad överl. på Bro häradsallm. 1943. 
Kallas Kronbacka från 1952. 
1825 Allmänningstorp 1 1;  kr;  u. Lejondals säteri
1760 allmenningstorp 1 oskl.torp; fr; u. Lejondal 
1825 Kurbacka (flera) oskl.torp; fr; u. Ullevi 
1760 Kurbacka 1 oskl.torp; fr; u. Säbyholm 
1875 Qvista 1-3 1(5/8)...; fr;  ... 1(5/8) 1(5/8)
1825 Qvista 1-3 5/8 5/8 ..; fr;  ... 5/8 
1760 Qwista 1-3 5/8 5/8 ..; fr; ;... 5/8 
1715 Qwistad 1-3 1.1.1; fr;  
1686 Qwista 1-3 1.1.1;  fr;   
1613 Quistad <~> 1-3    fr;   
1583 quista <~> 1-3   fr;   
1573 quista <~> 1-3   fr;  
1557 quista <~> 1-3   fr;  
1550 quistad <~> 1-3   fr;  
1547 quijstadh <~> 1-3   fr;  
1543 quista <~> 1-3   fr;   
1542 quistada 1-3   fr;   
1540 qwijstad 1-3   fr;  
1650 Qwista;          ml 3;     
1535 quistada 1-3        ghj   [fr];  
1825 Köpenhamn 1  oskl.torp;  sk;  ;på Klövs hn 

**************************************************************************
A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp
 
år      namn    Nr mantal natur   anmärkning
1825 Lagmansboda 1 oskl.torp; fr Bro äg.
1760 Lagmansboda 1  oskl.torp;  fr;  Bro äg. 
1875 Lejondahl el. Bro Löfsta 1 3 säteri;  fr; Lejondal fr 1952
1875 Lejondahl 2  ängs-.... (sk) ... skogsmark. Häradsallm. 
skattl. 1832, skatteköpt 1858 
1825 Brolöfsta 2 1+2; fr;  "kallas Lejondahl" 
1825 Lejondahl    fr;  en såg+ väderkvarn+ kärr)
u. säteriet; 50 frihetsår från 1806. 
1760 Lejondahl 1-2   fr;  ½ ml glt skatte
1715 Brolöfstad "kallas ...; 1 ½;  sk; ... Lejondahl" se äv. skattl. torp 
V. Ryds sn 
1715 Löffstad "kallas Lejondahl" ½; stadg; säteri  <eg. stadge-hn> 
1715 Brolöffstad  "kallas ...; 2;  fr; ...Lejondal; säteri
1686 Brolöfstad 1-2;  ½.½.;  sk; säteri
1686 Brolöfstad 1-2 1.1.; fr; säteri <skrivet på samma rad som ovan> 
1613 Brolöffstad 1-2   fr;   
1613 Breelöffstad(!) 1 7 öre;  sk;   
1613 Löffstad 1 stadge;   stadgehemman 
1583 Brolöfsta 1  7 öre; sk;   
1583 Löffsta 1  6 öre; stadg; + 2 fr(56)
1573 Brolösta 1 7 öre;  sk; 
1573 Löffsta 1 6 öre;  stadg;  + 3 fr(80) 
1557 Bro Löffsta 1 7 öre;  sk; + 4 fr(82) 
1550 brollöstad 1 7 öre; sk;   
1547 brolöstadh 1 7 öre; sk;  
1543 Löffsta 1 utj;  sk;  
1543 brolösta 1  7 öre; sk;   
1542 brolösta 1   sk  
1541 gölthelösta(hit?) 1 utj;  sk; Jfr Gällövsta,V Ryd (trol. fel BS) 
1541 brolöstad 1 7 öre;  sk; + 1 sk 5 öre(11) 
1540 löstad 1-2   sk;   
1540 brolöstad 1-5  5 + 7 öre;     
1650 Löfsta;                    ml 3;     
1535 losta(lesta hit? 1-3     ghj   sk + 1 torp(56) 
1875 Lindhagaberg 1 nybygge; kr; utesl. ur jreg 1950 
1825 Lindhagaberg 1 nybygge;  kr; på prästg.ägor 
1825 Lindängen 1 oskl.torp; kr; u. prästg. 
1760 Lindängstorp 1 oskl.torp; kr; u. prästg. 
1650 Lindh Torp(hit?) 1     ml oskl.torp;    
1875 Långbro 1 torp fr; på Önsta fr. ägor utesl ur jb 1918
1825 Långbro 1 oskl.torp; fr;  på Önsta äg
1760 Långbro 1 oskl.torp fr; u. Säbyholm
1560 Löfsta Torp 1              ml torp;    

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn    Nr mantal natur   anmärkning
1825 Mellantorp 1 oskl.torp; fr;  på Önsta fr.
1760 Mellantorp 1 oskl.torp fr; u. Säbyholm 
1825 Murartorp 1 oskl.torp;  fr;  på Lejondal 
1760 Murartorp 1 oskl.torp; fr; Bro äg.
1541 nijbijllä 1 8 öre; sk;  
1875 Norrboda 1 torp;  sk; utesl. ur jreg. 1940
1825 Norrboda 1 oskl.torp; sk; på Skällsta ägor 
1825 Norrboda kvarn,såg;  sk  <eg. 1 v.kvarn,1 såg> På Skällsta utj. 
ägor skattl. 1802 (kvarnen)
1760 Norrboda § oskl.torp; fr(?);  "öde"; u. Säbyholm
1875 Norrnäs 1 torp; fr;  utesl. ur jb 1918 
1825 Norrnäs 1 oskl.torp;  fr;  på Önsta äg. 
1760 Mårrnäs "öde" 1  oskl.torp;  fr; på Säbyholm 
1825 Oxhagen 1-2 oskl.torp; fr; Bro äg.
1825 Persboda 1  oskl.torp;  fr;  Bro äg. 
1875 Prestgården 1 1 3/8;  kr; kyrkoh. bost. 
1825 Prästgården 1 1 3/8;  kr;   
1760 Prästegården 1  1 3/8;  kr;   
1542 prestagården 1-2   ky;   
1541 prestegården 1 utj.; sk;   
1535 prestgardin 1  ghj      
1875 Raskeboda 1 ½; fr;   
1825 Raskeboda 1  ½;  fr;   
1760 Raskeboda 1 ½;  fr;   
1715 Raskeboda 1 ½;  fr;  uppt. 1716 
1686 Rasteboda(!) 1  ½;  fr; 
1543 Raskeboda 1  torp;  kr;  [förr u. Husby?]
1542 Raskeboda 1 torp;  kr;   
1650 Raskboo       ml 1;     
1825 Rom 1 oskl.torp;  sk; på Klövs hn 
1875 Rybytatorp; 1 torp; fr;  på Spånga fr. ägor utesl. ur jb 1918. 
1825 Rybytåtorp 1 oskl.torp;  fr;  på Spånga äg. 
1760 Rybytatorp 1 oskl.torp;  fr;  u. Säbyholm 
1825 Rydbyn 1 oskl.torp;  fr;  på Ullevi 
1760 Rydbyn 1 oskl.torp;  fr;  på Säbyholms äg. 
1547 rÿdhbyn 1 1½ öre utj;  stadg;  stadgajord; u.Ullevi 
1543 Rÿdbÿn 1  1½;  stadg;  
1541 rÿdÿn 1 1½;  stadg;   
1875 Rysstorp 1 torp;  fr;  u.Brogård;utesl.ur jb1918 
1825 Rysatorpet 1  oskl.torp;  fr;  
1760 Rysstorp <ss> 1  oskl.torp;  fr;  u. Bro
1875 Råby 1 1; sk;  
1875 Råby 2 utj.;  fr;   
1825 Råby 1 1;  sk; 1 fr. utj.(164) 
1760 Råby 1 1;  sk; en utj. (204) 
1715 Råby 1 16 öre; sk;  en utj. (161)
1686 Råby 1 16 öre; sk; en utj. (940) 
1650 Råby Torp 1  torp;     
1613 Råby, Rååby 1 16 öre; sk; en stadgeutj.(59) + en utj. (58)
1583 Rååby, Råby 1 16 öre; sk; en stadgeutj. (55) 
1573 Råby 1 16 öre;  sk;  en stadgeutj.(79) 
1557 Råby 1 16 öre;  sk;  1=4 1/3 öre (81) utj. 
1550 Råbü 1   sk;   
1546 rååby 1   sk;   
1543 Råby 1   sk;   
1542 Råby 1   sk  
1541 rååby 1   sk;  
1540 raaby 1   sk;   
1650 Råby;         ml 1.   se äv. 1650 ovan 
1535 Råby 1      ghj   sk;   

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn     Nr mantal natur    anmärkning
1825 Rånäs 1 oskl.torp; fr;  Bro g.
1760 Rånäs 1 oskl.torp;  fr;  Bro g. 
1650 Rånäs 1      ml oskl.torp;    
1825 Rättarbo 1  oskl.torp;  fr; Bro äg.
1760 Rättarbo 1 oskl.torp;  fr;  Bro äg.
1875 Sandboda 1 torp;  fr;  på Härnevi fr. ägor utesl. ur jb 1918. 
1825 Sandboda 1   fr;  Härnevi äg. 
1760 Sandboda 1 oskl.torp;  fr;  u. Bro 
1875 Skeppartorp 1  torp;  fr;  på Härnevi fr. ägor. utesl. ur jb 1918. 
1825 Skjeppartorp 1 torp; fr; Härnevi äg.
1760 Skieppartorp 1 torp; fr;  Bro äg.
1825 Skinnartorp 1 oskl.torp;  fr; Lejondals sät.
1760 Skinnartorp 1 oskl.torp;  fr Lejondals sät. 
1650 Skogen;        ml torp;     
1875 Skysta 1-2 1+½;  fr;  Dess + ½ mtl av Önsta 1..... + jordlägh 1:3 sammanf. till Önsta nr 2 fr. 1926. 
1825 Skysta 1-2 1+½;  fr;  1 såg (162) 
1760 Skysta 1-2 1+½;  fr;  
1715 Skystad 1 8½;  sk; 1 fr (163) 
1686 Skystadh 1  8½; sk;  
1686 Skistadh(!) 1 1;  fr;   
1613 Skiepstad(!) 1  8½; sk;  
1613 Skipsta 1   fr;   
1583 Skÿesta,Skiesta 1 8½;  sk;  1 fr (56)
1573 Skÿsta 1 8½;  sk;   
1557 Skÿsta 1 8½; sk; 1 fr (82)
1550 Sküesta 1  8½; sk;  1 fr (5)
1547 Skÿestadh 1  8½; sk; 1 fr (12) 
1543 Skyesta 1   sk; 1 fr (4) 
1542 skyesta 1-2   sk;  1 fr (5) 
1541 skÿestad 1   sk;   
1540 Skÿestad 1   sk; Per Jobsson 
1650 Skysta;         ml 2;     
1535 skÿsta 1        ghj   sk;  
1825 Skysta Torp 1-2  oskl.torp;  fr Skysta äg. 
1760 Skystatorp  1 oskl.torp;  fr; u. Säbyhol
1825 Skyttback  (flera) oskl.torp; fr;  u. Ullevi
1825 Skyttorp 1 oskl.torp; fr; u. Ullevi 
1760 Skyttorp 1 oskl.torp;  fr; u. Säbyholm 
1875 Skjällsta 1-2 1;  sk  
1825 Skjällsta 1 1;  sk;  
1760 Skiälsta 1 1; sk;  
1715 Skiählstad 1 16½;  sk;  
1686 Skiellstadh 1 16½; sk;  
1613 Skällestad 1 16½ sk;  
1583 skellesta 1 11 <! ="?>; sk;   
1573 Skällesta 1 11; sk;  
1550 Skellestadh 1  11; sk;  
1547 Skÿelestadh 1 11;  sk;  
1543 Skellesta 1 11;  sk;  
1542 skellista 1   sk;   
1541 skellestad 1   sk;   
1540 Skölestad(!) 1    fr; (hit?) Ol.Nilsson 
1540 skellestad 1   sk; Jakob Nilsson
1650 Skielsta;        ml 1;    
1535 Skegesta!(hit?) 1
ghj 
Olov [fr];   

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn     Nr mantal natur   anmärkning
1825 Smedstorp 1 oskl.torp; fr;  u. Ullevi 
1760 Smedstorp 1 oskl.torp fr; u. Säbyholm
1825 Snickartorp 1 oskl.torp fr; Bro äg
1760 Snickartorp 1 oskl.torp; fr;  Bro äg
1825 Snyggboda 1 oskl.torp;  fr Bro äg
1760 Snugbod 1  oskl.torp; fr;  Bro äg.
1650 Snugb 1;         ml oskl.torp; fr;   
1875 Spånga 1-2 1¼(1)1¼(1); fr; urspr. 3 hn. Fastigh, 1:6, 1:7, 1:8 + del av 1:5 överf. från Bro till Kalmar 1977.
1825 Spånga 1-2 1.1; fr;   
1760 Spånga 1-2 1.1 fr;  
1715 Spånga 1 2; fr; ½ fr (164)
1686 Spånga 1-3  1.1.½; fr;  
1613 Spånga 1-3   fr;  
1583 Spånga 1583   fr;  
1573 Spåmga(!)Spånga 1  3 1/6; S:tE S:t Eriks lbo + 2 fr(80) 
1557 Spånga 1 3 1/6; S:tE S:t Eriks lbo + 2 fr (82)
1550 spanga 1-2   fr;  
1547 spånga 1-2   fr; + 1 S:t Eriks lbo (13)
1543 spånga,spångha 1-2   fr + 1 S:t Eriks (4)
1542 sponga 1  
S:t Eriks;+ 2 fr.(5)
1541 spanga 1 utj.;  sk;   
1540 spånnga 1 
ky;  + 2 fr (10) 
1650 Spånga;          ml 3+1    
1535 Sponga 1-3      ghj      
1825 Stohagen 1 oskl.torp fr Bro äg
1760 Stohagen 1 oskl.torp;  fr Bro äg.
1650 Studhagen 1     ml oskl.torp;    
1650 Svartbäcken 1  ml torp;     
1825 Svartkjärr [1] nyb; fr;  ¼ u. Lejondals säteri
1760 Swartkiärr [1] nyb;   ¼ u. Lejondals säteri 
1715 Swartekierr [1[ nyb; kr;  
1686 Swarkierr 1   [kr];  
1875 Svarfvik 1 torp;  fr; u. Lejondals fr. säteri..... Skrivs Svarvviken från 1952.
1825 Svarfvik 1 oskl.torp fr;  u. Lejondals sät.
1825 Svarfviken [1] 2 nybyggen;  fr; 1/8 
1760 Swarfwarrvik 1 oskl.torp; fr; u. Lejondal 
1760 Swarfwarwik [1] oskl.torp;    
1715 Swarfwarwÿken 1 ett nyb.; kr;  
1686 Swarfwarwÿken 1   [kr];  
1825 Sveden 1 oskl.torp; fr; Lejondals sät. 
1760 Sweden 1 oskl.torp; fr; Lejondals sät
1875 Sätra 1 torp; sk; Från Tibble sn (Håbo-Tibble) till Bro sn 1886, skrivet Sättra men ändrat 1953
1825 Sättra [1] torp;  kr; Håbo-tibble i Håbo hd "skattl.o. uppt. i Tibble sn, Håbo hd" exc. i äldre ser.
1760 Sättra 1 oskl.torp; sk;  u.Frötuna i Tibble
A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn     Nr mantal natur    anmärkning
1760 Tegeltorp 1 oskl.torp; fr; 
u. Bro sät. 
1875 Tingsviken Lilla 1 torp;  fr;  u. Lejondals fr. säteri 
1825 lilla Tingsviken [1] torp; fr; 1/16 
1825 Lilla Tingsviken 1 oskl.torp; fr; u. Lejondal 
1760 Lilla Tingsvik 1 oskl.torp; fr;  u. Lejondal 
1650 Tingswyken 1-2 oskl.torp

1875 Tingsviken,Stora 1 nyb kr
1825 Tingsviken, Stora 1 oskl.torp kr; kallas Stora Tingsviken från 1852 
och utesl. ur jb <saknas år: 1952?>
1825 Tingsviken  [1] nyb kr
1760 St:a Tingsuiken 1 oskl.torp; kr; ... <~>; på prästg
1875 Tingsviken Stora;  nyb.; kr; u. prästgården 
1760 Tingswiken 1 nyb.;  kr;   
1715 Tingswÿken 1 nyb.; kr;   
1686 Tingswÿken 1 nyb. [kr]  
1613 Tingswÿken 1 torp; kr;  
1583 Tingzuikenn <~> 1  torp; kr;  
1875 Trumpetartorp 1  torp;  sk; På Finnsta ägor utesl. ur jb 1918. 
1825 Trumpetartorp 1 oskl.torp; sk  
1760 Trum[p]etartorp 1 oskl.torp; sk; u. Finsta rusthåll
1875 Tåtorp (Tä-?) 1 torp;  fr; Härnevi fr. ägor; utels .... ur jb 1918. 
1825 Tåtorp 1 torp; fr Härnevi äg.
1760 Tåtorp 1 torp fr;  Bro äg.
Ullevi Lilla;     se Klöv 
1875 Ullevi 1 4; fr; säteri; kallas Ullevi Stora från 1952. Del av fastigh 1:2 från Bro till Kalmar förs. o.jreg sn 1977
1825 Ulfvi 1 4; fr;  
1760 Ulewÿ 1  4;  fr; säteri
1715 Vllewÿ 1 4; fr;  säteri 
1686 Vllewÿ 1  4;  fr; ladugård 
1613 wllewÿ 1-4   fr;  + 1 sk.utj. (58)
1583 wlleuÿ <~> 1-4   fr;   
1573 Wlleuÿ <~> 1-4   fr;   
1557 wllw wÿ 1-4   fr;  
1550 wllewü 1-4   fr;  
1547 wlewÿ 1-4   fr;   
1543 vlleui <~> 1-4   fr;   
1542 vlleui <~> 1-4   fr;  
1540 wllewÿ 1-4   fr;   
1650 Vllewÿ;          ml 4+1;    
1535 vllauÿ <~> 1-4  ghj      

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp

**************************************************************************
år      namn       Nr mantal natur   anmärkning
1875 Wallby 1 1;  fr;  
1825 Wallby 1 1;  fr; frälse 1833 gm byte 1641
1760 Wallby 1 1;  fr;   
1715 Wallby 1 1;  kr;  arv o. eg.
1686 Valby 1 1;  [kr] arv o. eg. 
1547 walby 1-2   kr;  "Tÿll Ekolsundh"
1543 valby 1-2   fr;   
1542 valby 1-2   fr;  
1540 walby 1-2   fr;  
1650 Walby;          ml 1;     
1535 walby 1        ghj   [fr]  
1875 Wallbytorp 1 torp;  fr; utesl. ur jb 1918 <ego: jfr med 
Valbytorp, troligen samma> 
1825 Wallbytorp 1 oskl.torp;  fr; u. Vallby 
1760 Wallbytorp 1 oskl.torp fr; u. Säbyholm
1825 Åsboda 1 oskl.torp; fr; u. Ullvi 
1760 Åsboda 1 oskl.torp; fr; u. Säbyholm 
1875 Ängstorp 1 torp; fr; på Härnevi fr. ägor utesl. ur jb 1918. 
1825 Ängstorp 1 torp; fr Härnevi äg.
1760 Ängstorp 1 torp; fr; Bro äg
1875 Önsta 1 1;  fr;  ½ mtl från 1926. Ang. Önsta 2 se Skysta.
1825 Önsta 1 1;  fr;  
1760 Önsta 1 1;  fr;  
1715 Önstad 1  32 öre sk 2 brukare 
1686 Öhnstadh 1 32 öre; sk;  
1613 Önestad 1 32 öre;  sk  
1583 Önesta 1 32 öre sk;  
1573 Önesta 1<danskt ö> 32 öre;  sk;  
1550 Önestad 1  32 öre; sk;  
1546 önestad 1 32 öre;  sk;   
1543 önista 1 32 öre; sk  
1542 ödnista 1   sk  
1541 Önnestad 1   sk;  
1540 Önnestad 1   sk;  
1650 Önstadh;        ml 1;  sk;  
1535 onesta (!) 1      ghj      
1825 Önstalund oskl.torp; fr; på Önsta äg. 
1875 Önstatorp 1 torp;  fr;  utesl. ur jb 1918
1825 Önstatorp 1 oskl.torp; fr;  på Önsta fr
1760 Önstatorp 1 oskl.torp;  fr;  på Säbyholm 

A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , N, O , P , Q , R , S , T , U , W , Å , Ä , ÖUpp
 
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar

Till Ämnesområden