Ur Låssa sockens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
(jblassa.htm)
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
UKF:s första sida
Jordeböcker
Förklaringar

Ämnesområden

Till ord- och teckenförklaringarA , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år        namn       Nr mantal natur anmärkning
1875 Låssa socken; 
1825 Låssa Socken; 
1760 Låssa Sochn <ss>; 
1715 Låssa Sochn <ss>; 
1686 Låssa Sochn <ss>; 
1613 Låssa Sockenn<ss; 
1583 Lossa Sochn; 
1573 Lossa Sochnn <ss; 
1557 Låssa Sochnn <ss; 
1550 Lossa Sokn <ss>; 
1547 Lossa Socken <ss; 
1543 Lossa Sockn <ss>; 
1542 Lossa Sockn; 
1540 Lossa Sokn; 
1650 Låssa Sochn <ss>; ml
1535 Lossa Sochn;      ghj
     
1875 Alholmen 1 torp; fr;  Säbyholms äg.
1760 ahlholmen 1 oskl.torp; fr;   
1875 Brunsvik 1 1/4;  fr;  
1825 Brunsvik 1 1/4; fr;   
1760 Brunswik 1 1/4;  fr;   
1715 Brunswik 1 1/4;  fr;  
1686 Brunsvijk <~> 1  1/4 fr;  
1613 Brunsswijk <~> 1  torp;  fr;   
1583 Brunsuich <~> 1 torp; fr;   
1573 Brunsuijch <~~>1  torp; fr;  
1557 bru[n]suich <.~> 1 torp; fr;  
1550 brunsuigh <.~> 1 torp fr;   
1547 brwnswick 1 1/2; fr;   
1543 Brunsuick <~~>1  1/2 fr; <n är understurket>
1542 brunsuick <~>1 1/2 fr; <n är understuket>
1540 brwndzwijk;1 torp fr;  
1650 Brunswijk <~>;  ml     <borde även här stå "fr", se 1613 och 1686>
Bärby;     se Säbyholm 3 
1875 Däfvensö 1-5 1.1.1.1.1. fr;   
1825 Däfvensö 1-5 1.1.1.1.1 fr;  
1760 Däfwensiö (!) 1-5 1.1.1.1.1. fr;  
1715 Däfwensiö 1-2 1.1.; fr;  
1686 Defvensiö 1-5 1.1.1.1.1 fr;   
1613 Däuensiö <~> 1-4    fr;   
1583 Deffuenzö <~> 1-5   fr;   
1583 Däffuensöö <~> 1   fr;  
1557 ; -   
1550 Döffuensö <~> 1-5   fr;   
1547 döffwensö 1-5   fr;  
1543 Däffuesö <~> 1-5   fr;   
1542 Däffuesö <~> 1-5   fr;  
1540 Döffwaensöö 1-5   fr;  
1650 Däfuensöö <~>;  ml 5;  [fr]  
1535 Däuenesö <~> 1-5  ghj     "nes" är understruket

A , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år      namn       Nr mantal natur anmärkning
Edeby;      se Säbyholm 1-2 ;
1875 Ekeby 1-3 1(½)1(½).½; fr;  Bro m.fl förs bev. lagf. 1968 på 1:2, 2:2, 3:5, 5:1 m. fl. för lönebost.
(Äv. nr 4 gm sammanlgn 1932)
1825 Ekeby 1-3 ½,½,½; fr;   
1760 Ekeby 1-3 ½,½,½; fr;  
1715 Ekeby 1-2 1.1.; fr; + ½ fr (149)
1686 Ekeby 1-3 1.1.½; fr;  
1613 Ekieby 1-3   fr; + 2 fr (57)
1583 Ekeby 1-3   fr;   
1573 Ekieby 1 14 öre; S:t E + 2 fr(74) <S:t Eriks lbo
1557 Eckeby 1 14 öre;  S:t E; + 2 fr(79)<S:t Eriks lbo>
1550 Edkbü,eckebü 1   fr; + 3 fr (2) <ü eller ii>
1547 Ekeby 1-2    fr; + S:t Eriks lbo(5)
1543 Ekeby 1-2   fr; + 1 S:t Eriks lbo(2)
1542 ekeby 1 S:t Eriks lbo + 2 fr (4
1540 Eckeby 1-2  +2; fr; + 1 S:t Eriks lbo (11
1650 Ekeby       ml 3;    
1535 ekeby 1-3      ghj   [fr]  
1760 Fagerlind 1 oskl.torp;  fr; Säbyholms äg
1875 Granskog 1-2 ¼,¼;  fr;  
1825 Granskog 1-2 ¼,¼;  fr;  
1760 Granskog 1-2 ¼,¼; fr;  
1715 Granskog <~> 1-2 ¼,¼; fr;  
1686 granskoug <~> 1-2 ¼,¼;  fr;  
1613 Granskog 1-2 torp fr;  
1583 Granskogh 1-2 torp;  fr  
1573 granskough <~>1-2 torp; fr  
1557 gränskogh 1-2   fr;  
1550 grensko, -skog 1-2    fr;  
1547 granskogh 1-2   fr  
1543 Granskogh 1-2   fr  
1542 Granskogh 1-2   fr  
1540 granskog 1-2 torp;  fr;   
1650 Lilgranskog;  ml 2    
1825 Gräsholmen 1 oskl.torp; fr Dävensö äg. 
1825 Hammaren 1 oskl.torp;  fr Dävensö fr.<?> äg
1760 Hassellund 1 oskl.torp fr; Säbyholms äg.
1825 Hebbo 1 oskl.torp;  fr; rå o. rör Säbyholm
1550 Holm 1   fr;  
1547 Holm 1   fr  
1543 Holm 1   fr;   
1542 Holm 1   fr  
1540 Holm 1   fr;   
1535 Holm 1    ghj   fr;   

A , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år      namn       Nr


1875 Klockarebord 1
 mantal

natur

anmärkning


försålt 1917
1825 Klockarebord [1]   kr;   
1760 Klockarebol 1   kr;   
1557 Sven Clockare;      wed Lossa <ss> 
1543 Morthen klockare     <bägge 'e' är understrukna>
1650 Klåkarn     ml 1;     
1875 Kyrkogården 1    kr;  uppt. i jb 1923
1875 Kåttet 1 torp;  fr utesl. ur jb 1915
1825 Kåttet 1 oskl.torp; fr;  Ekeby äg
1760 Kotte 1 oskl.torp; fr;  Säbyholms äg.
1650 Kåtte;       ml 1 torp;    
1825 Kjelltorp 1  oskl.torp; fr rå o.rör Säbyholm 
1760 Kiälltorp 1 oskl.torp; <fr> rå o. rör Säbyholm
1875 Lera 1 1(½); fr; ;Leran fr. 1952 Bro m.fl. förs. erh. lagf.
1968 på 1:3 och 1:5 till P-(astorats BS) lönefondsfastighet.
(Har hetat Sanda 1 namnändr. 1820)
1825 Lera 1 ½; fr;  "hetat förut Sanda"
1875 Lindormsnäs 1 1(½);  fr; Har hetat Sanda 2 ändrat 1820
1825 Lindormsnäs 2 ½; fr;  
1875 Lund 1 ¼;  fr;  
1825 Lund 1 ¼; fr; bytt från krono 1825 <Anmärkningen 
står på raden ovanför '1825'.
1760 Lund 1 ¼;  fr;  
1715 Lund 1  ¼; fr;  
1613 (i)Lunda <~> 1 torp; fr;  
1583 (i)Lundh 1 torp; fr;  
1573 Lund 1 torp; fr;  
1557 Lund 1   fr;  
1550 Lund 1   fr;  
1547 lundh 1   fr;  
1543 Lundh 1   fr;  
1542 Lundh 1   fr;   
1540 Lunnd 1 torp;  fr;  
1535 Lund 1     ghj torp [fr] <'n' är understruket> 
1573 Löffsta 1 utj.;  S:t E; S:t Eriks lbo 
1760 Löfåker 1 oskl.torp;  fr;  Säbyholms äg
1875 Norrskog 1  torp; fr;  på Dävensö fr.ägor. utesl.ur jb 1915
1825 Norrskog 1 oskl.torp fr; Dävensö äg.
1760 Norrskog 1 oskl.torp; fr; Säbyholms äg
Prästgården;      se Sanda
1875 Saltvik 1 torp;  fr; utesl. ur jb 1915 
1825 Saltvik 1 oskl.torp; fr; på Tibble äg. 
1760 Saltviken 1  oskl.torp; fr;  Säbyholms äg.
1650 Saltwijken;   ml 1; torp    
1875 Sanda 3  1(½);  kr;  f.d. kaplansbost. Se även Leran o. Lindormsnäs
1825 Sanda 3 ½; kr;  
1760 Sanda 1-2 1.½; fr; +nr 3 ½krono (211) 
1715 Sanda 1 8 öre;  kr; +2 fr (148)
1686 Sanda 1-2 8 5/6; kr;  
1613 Sanda 1-2   fr;   
1613 Prästgården 1  8 5/6; kr; i Sanda. preb. lbo
1583 Prestegården 1 8 5/6; kr;  i Sannda preb. lbo
1583 Sanda 1-2   fr;   
1573 Prestegårdenn 1  8 5/6; preb i Sanda preb. lbo
1573 Sanda,Sannda 1-2   fr;   
1550 sanda 1   fr;  
1547 sanda 1   fr;  
1543 Sanda 1   fr;   
1542 Sanda 1    fr;  
1540 Sannda 1    fr;   
1650 Sanda;        ml 3;     
1535 (i)Sånda 1    ghj   [fr]  

A , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år      namn        Nr mantal natur anmärkning
1825 Simonskjärr 1 oskl.torp; fr; Dävensö äg
1875 Skeppsbacka 1 torp; fr;  utesl. ur jb 1915
1825 Skeppsbacka 1 oskl.torp;  fr;  Dävensö äg
1760 Skiepsbacka 1 oskl.torp; fr;  Säbyholm 
1825 Smedjeön 1 oskl.torp; fr;  rå o. rör Säbyholm
1760 Smidöhn 1 oskl.torp; fr; rå o. rör Säbyholm 
1825 Snytan 1 oskl.torp;  fr;  Ålbrunna äg
1875 Säbyholm e.Edeby 1-2 1.1.säteri; fr;  Kallas Säbyholm 1-2 från 1952. 
Se äv. Säbyholm 3-4.
1825 Säbyholm 1-2 1.1.;  fr;  "hetat Edeby"                säteri
1760 Edeby 1-2 1.1.;  fr; "kallas Säbyholm"        säteri
1715 Edeby  1;  kr;  "kallas Säbyholm" + 1 fr säteri (149)
1686 Edeby 1 1; kr;  
1686 Edeby 2 1;  fr;   
1573 Edby 1-2   fr;  
1557 edby 1-2   fr;   
1547 edby 1-2   fr;   
1543 Edby 1-2   fr;   
1542 Edby 1-2   fr;   
1650 Edby;      ml 2;    
1535 edby 1-2       ghj   [fr];  
1875 Bärby 1 utj.; fr;  u. Säbyholms säteri
1875 Säbyholm/Bärby 3 4¼;  fr; säteri;från 1952 ändrat till 
Säbyholm 3 (från 1952)
1825 Säbyholm utj.;  fr;  ("hetat Bärby");5 2/3 öre u. säteriet
1825 Säbyholm [3] 4½; fr; ("hetat Bärby");      säterie
1760 Bärby  4½; fr;  "kallas Säbyholm";      säteri
1715 Bärby utj.;  kr;   
1715 Bärby 1  ½;  fr;  
1686 Bährby 1  utj.; kr;  5 1/3 
1686 Behrby 1-5   fr; säteri 
1613 Bärby 1 utj.; S:t E;  +3 fr.-torp(57)+4 fr (56)
1583 Berby 1 utj.1 2/3; S:t E; +1 fr torp(53)+2 fr(52) 
1583 Berghby(!!) 1-2   fr; (1583) 2 fr torp (53)
1573 Bärgby 1-3   fr;  + 3 torp(75) fr
1557 bergby,bärbgy 2   fr; + 1 fr (79)
1550 bergbü 1-3   fr;  + 4 fr (2) 
1547 bergby 1-2   fr;  
1547 berby 1-3   fr;  
1543 Berby 1-2   fr;  
1543 (i) bereby 1-3    fr;   
1542 Berby 1-6   fr;  
1540 bärgby 1-4   fr;  
1540 bärby 1 torp; fr;  
1650 Bärby;    ml 3+2;    
1535 berby 1-3  ghj   [fr] + 1 torp (58)
1875 Säbyholm/Säby 4 ½;  fr; säteri kallas Säbyholm 4.från 1952.
1825 Säbyholm [4] ½; fr;  "hetat Säby"
1760 Säby [4] ½;  fr; "kallas Säbyholm" + 
väderkvarn + tegelbruk
1715 Sähby [4] ¼,¼; fr "kallas Säbyholm";    säteri
1686 Säby 1 ½; fr;  säteri
1613 Säby 1-2 torp fr;  
1583 Säby 1-2 torp; fr;   
1573 Säby 1-2 torp; fr;  
1557 Säby 1-2   fr;  
1550 sebü 1-2   fr;  
1547 sieby 1-2   fr;  
1543 Seby 1-2   fr;  
1542 Seby 1-2   fr;   
1540 Säby 1   fr;  
1535 Säby 1-2  ghj   [fr]  
1825 Sätratorp 1 oskl.torp;  fr; på Granskogs äg. 
1760 Sättra 1 oskl.torp; fr;  Säbyholms äg.

A , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år      namn       Nr mantal  natur anmärkning
1875 Tibble 1 1;  fr;  (nu Stora Ekeby. BS 2002)
1825 Tibble 1 1; fr;  
1760 Tibble 1 1;  fr;  
1715 Tibble 1 1;  fr;   
1686 Tible 1 1; fr;  
1613 Tÿbbele 1   fr;  
1583 (i) Tÿbbella 1   fr;   
1573 (i) Tÿbbella 1 utj.; ky; + 1 fr (74) 
1557 tibbella 1 utj.; ky; + 1 fr (79) 
1550 tibela 1   fr;  
1547 tÿbÿlle 1   fr;  
1543 Tibble 1   fr;   
1542 tibble 1   fr;  
1540 (i) tÿbÿlla 1   fr;   
1650 Tibela;     ml  1;     
1535 tivelle 1     ghj   [fr];  
1875 Torresta 1-5 1.1.1.1.3 fr; Toresta från 1952 Del av T 4:1 
överf. 1/1 1977 från Låssa till 
Kalmar förs. o.  jreg. sn
1825 Torresta 1-5 1.1.1.1.3; fr;   
1760 Torresta 1-5 1.1.1.1.3;  fr säteri 
1715 Torrestad 1 15 1/3 öre; sk säteri + 1 krono + 2 säteri krono 
1686 Torrista 1-3 1.1.1. fr;  
1686 Torrista; 1-3 1.1.1 kr + 1 sk 15 öre 
1613 Thorestad 1 torp; fr;   
1613 torestadh 1 5 1/3; sk;  + 5 frälse (56)
1583 Törresta(!) 1-7   fr;   
1583 Torresta 1 5 1/3; sk + 1 fr torp (53)
1573 Törresta,
Torresta 1
5 1/3;  sk; +3 preb.lön(73) + 3; 3 fr (74) 
+ 1 fr. torp (75)
1557 töresta 1 5 1/3; sk + 3 fr (79) 
1550 Törestad, torstad 1   sk; + 3 fr (1)+ 1 fr (2)
1547 Torestadh 1 5 1/3 sk + 3 k.maj:ts lbo (6) + 3 fr(5) + fr(5)
1543 Töresta 1   sk; +3 (2) k.maj:ts +3 fr (1)
1542 törista 1   sk +3 frälse(3)+3k.maj:ts(3)
1541 twrstad(hit?) 1 5 1/3 sk  står på Bro sn
1540 Torstad 1-5 fr  
1540 torstad 1 sk på Bro sn
1535 toresta,
törresta 1 ghj
  sk + 5[fr] (57) 
1875 Wärkarne 1 ¼;  fr;  rå o. rörs, u. Ådö; 
Verkarna från 1952
1825 Wärkarne [1] ¼;  fr rå o. rör 
1760 Wärckarne; ¼; fr rå o. rör 
1715 Wärckane(!) 1 ¼; [fr] u."tillökte" 
1825 Westervik 1 oskl.torp; fr; Dävensö äg. 
1760 Wästerwik 1 oskl.torp;  fr;  Säbyholms äg.
1875 Ådö 1 1 3/4 fr;  
1825 Ådö 1 1 3/4 fr;   
1760 Ådön 1 1 3/4;  fr  
1715 Ådö 1 1;  fr; säteri+3/4 fr.säteri(s150... <(s.150)>
1686 Ådöö 1-2  1. 3/4; fr; säteri 
1583 ådöö 1   fr;   
1573 Ådöö 1   fr;  
1547 Ådöön 1    fr;  
1543 Ådöön 1   fr;  "fri"
1542 Ådöö 1   fr;   
1535 Åadö 1    ghj   [fr];  
1875 Åhlbrunna 1 1 27/20;(1¼) kr; f.d.lagmansbost.kronosät 
1875 Åhlbrunna 2-3 ¼.13/20(½) fr; nr 2 f.d.kronosäteri; förkl. frälse 1829. 
Nr 2:3 och 3:3 till lönebost. för 
Bro m.fl. snrs past;. Lagf. bev. 1968. 
1825 Åhlbrunna 1 1¼; kr; säteri +½ mtl utbrutet till frälse 1762 
omf.(?) 1 1844.
1825 Åhlbrunna [2] ¼; fr; utbr 1761 tillbytt
1760 Ålbrunna 1 1 3/4; kr; + ¼ fr. säteri (211)
1715 Åhlbrunna 1-2 1.1; fr; + ¼ fr. säteri (150)
1715 Åhlbrunna 1 ¼; kr säteri
1686 Åhlbrunna 1 ¼; kr <samma rad som nedan> <oklart; Nr- Mantal-Natur står på samma rad som nedanstående post. Ny rad tillagd av BS> 
1686 Åhlbrunna 1-4 1.1.¼.¼;  fr; <- därav ¼ säteri
1613 ålbrunna 1 torp;  S:t E +1 fr.torp(57)+ 2 fr (56)
1583 ålebrunna <~>1 utj.; S:t E + 1 fr torp(53)+ 2 fr(52)
('å' liknar mera 'ä')
1573 Ålebrunna<~>1 torp S:t E + 2 fr(74)+ 1 fr torp(75)
1557 ÅlleBrunna 1    S:t E  
1550 ållebrwnna 1-2   fr;  
1547 allebrwna 1 S:t Eriks;    S:t Eriks lbo
1547 ållebrunna <~> 1-2   fr;   
1543 ålebrunna 1-2 +1;  fr; + 1 S:t Eriks (2) 
1542 ålebrunna 1-3    fr;   
1540 ålebrwnna 1-3    fr;  
1650 Åhlbrunna;  ml 3;   + 1 torp
1535 alabrunna 1-3    ghj   [fr]  
1760 Öhrn 1 oskl.torp; fr; Säbyholms äg
1760 Örsand 1 oskl.torp; fr;  Säbyholms äg.
1540 Öressunnd(hit? torp; fr;  ...<?> 

A , B , D , E , F , G , H , K , L , N, P , S , T , V , Å , Ö Upp
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
UKF:s första sida
Jordeböcker
Förklaringar

Ämnesområden