Ur Kungsängens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
Kungsängen = Näs socken
Stockholms-Näs socken = Kungsängen från 1967
(jbnas.htm)
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar

Till Ämnesområden

Till ord- och teckenförklaringarA , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp

**************************************************************************
år      namn    Nr mantal natur anmärkning
1875 Näs socken;
1825 Näs Socken; 
1760 Nääs Sochn; 
1715 Nääs Sochn; 
1686 Nääs Sochn; 
1613 Nääs Sochn; 
1583 Näs Sochn; 
1573 Nääs Sochnn; 
1557 Näs Sochn; 
1550 Neess Sokn <ss>; 
1547 Ness Socken <ss>; 
1543 Nees Sockn; 
1542 -; 
1541 nesse Sokn <ss>; 
1540 näss Sokn; 
1650 Nääs Sochn; 
1535 Näs Sochn; 
    Fr.o.m 1886 kallad Stockholms-Näs (K.brev 17/4 1885) och enl. K.brev 3/2 1967 Kungsängen.
1875 Kgl Majts äng 1 äng;  sk;  eller Arfvedsängen Arvedsängen från 1952
1825 Kongl M:ts äng [1] äng sk eller Arfveds
1760 Kongl.Maijtt äng 1 äng  sk eller Arfweds Ängen
1715 Kongl:Maijtz äng 1 tillökt [kr];  
1686 Kongl.Maijets 1   [kr)  
Alseda;      Se Berga 
1875 Asker 1 1;  sk  
1825 Asker 1 1; sk;  
1760 Asker 1 1 kr;  
1715 Asker 1 1 fr  
1686 Asker 1  1 kr;  
1613 (i) Askiar 1   fr  
1583 asker 1   fr;   
1573 Asker 1   fr;   
1547 asker 1-2      Vadstena klosterhn
1543 asker 1-2     Vadstena klosterhn
1542 aske 1-2     Vadstena klosterhn
1540 (i)askaer-(!) 1-2      Vadstena klosterhn
1650 Askier;         ml  1;    
1535 Aske (!);     ghj 1-2      
1875 Aspvik 1 4(3);  sk; säteri 
1875 Aspvik 2 mjölkvarn; sk; under säteriet, utesl ur jb 1920.
1825 Aspvik 1 3; sk säteri 
1825 Aspvik  en v.kvarn; sk;  
1825 Aspvik [2] kvarn; kr till skatte 1853
1760 Aspwik 1 3;  sk; + 1 vattenkvarn
1715 Aspwik 1-2  1+3 säteri fr;  
1686 asspwÿk 1-2 1.1;  kr; + 1 kr = nr 3 + 1 kvarn 
1613 askäng!(a osäk)1-3 + en kvarn fr; ser ut höra hit!
1583 Aspeuich<~>  1-3   fr; se äv. Kvarntorp 
1573 Aspuÿch <~> 1-2   fr;  
1550 aspück   1-3   fr; Sko-(klosterlbo)
1547 asspik,aspiuick1-3 Skokl.lbo fr; Skoklosters lbor
1543 aspeuick <~>; 1-3 Skokl.lbo fr; Skoklosters lbor
1542 aspeuik <~> 1-3 Skokl.lbo fr; Skoklosters lbor
1540 askeck(!) 1     Vadstena klostergods
1540 asbÿck(!) 1     Vadstena klostergods
1540 aspÿck(! 1     Vadstena klostergods
1535 aspich; 1-3      ghj      

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
år      namn      Nr mantal natur anmärkning
1875 Berga; 1 1;  fr;  
1875 Berga 2-3   2) utj.; 3) höfjäll
1825 Berga; 1 1;  fr; +1 utj, +1 höfjäll
1760 Berga 1 1;  fr;  + utj.+ höfjäll (223)
1715 Berga 1 10 öre fr; + ett höfjäll (193) 
+ en stadgeutj.(184)
1686 Berga 1 10 öre;  sk; + ett höfjäll (958) 
+ en utjord(960)
1613 Berga 1 (1)7 1/3;  sk; + ett höfjäll (66) + en stadgeutj (65), 
+ utj i Alseda
1583 Berga 1 17 1/3 sk; + 1 stadgeutj (61) + en höfjäll (62)
1573 Berga 1 17 1/3 sk; + en stadgejord (89) + en höfjäll (90)
1557 Bärga; 1 17 1/3 sk; + en stadgejord (86
1550 berga 1 17 1/3 sk;  
1547 berga 1 17 1/3 sk;  
1543 Berga 1   sk + 1 sk.utj. (8)
1541 berga 1   sk  
1540 berga 1   sk  
1650 Bärga;    ml 1+1;    
1535 berga 1   ghj   sk +1 (57) 
1540 brägby 1 torp; fr;  
1875 Bro eller ...; 1 äng sk ... Färgkarlsängen; Kallas Bro- 
ängen och Färgkarlsängen från 1952.
1825 Bro eller ...; 1 äng; sk; ... FärgkarlsÄngen 
1760 Bro eller ... 1 äng;  sk; ... Färgkarlsäng 
1715 Färgkarls Ängen 1 tillökt; [kr]  
1686 Ferg Karls eng 1   [kr]  
1613 Farie ängiarna 1 utäng;  kr; hit?
1583 Färie Engen 1 utäng; kr;  
1557 Färierkars Engen 1  utäng; kr;  
Färjekarlsängen;     Se Broängen 
1875 Ekhammar; 1 1;  sk  
1825 Ekhammar 1 1;  sk  
1760 Ekhammar 1 1; sk; arv o. eg. (? BS)
1715 Ekhammar 1 16 öre; kr;  
1686 Ekhammar 1 16 öre; kr;  
1583 Ekhammar 1-2 16+16;  kr; S:t Eriks lbor
1573 Ekehammar 1-3 16.16.16.; kr; S:t Eriks lbor
1557 Echammar 1-3 16.16.16 kr;  S:t Eriks lbor
1547 Ekhamar 1-3     S:t Eriks lbor 
1543 ekhammar 1-3     S:t Eriks lbor
1875 Frölunda; 1-5 1.1.1.1.1 fr; (½,½,3/8,3/8,3/8)
1825 Fröllunda (!) 1-5 ½.½.3/8. fr; + 3/8.3/8
1760 Fröllunda 1-5 ½.½.3/8 fr; +3/8.3/8
1715 Frölunda,Fröll 1 14 1/6 sk;  +2 frälse (196) + 2 hn kr 
(arv o. eg. s. 193)
1686 Frölunda 1 14 1/6; sk; +2 kr + 2 fr (952)
1613 Frölunda 1 13 1/3; sk; +4 frälse (66),+utj.5/6 
+ utj, 5/6 öre (64)
1583 Frölunda <~> 1 13 1/3 sk +2 frälse (62)
1573 Frölunda 1 13 1/3 sk +2 frälse (93)
1557 Frölunda 1 13 1/3 sk; +2 fr (87)
1550 Frölunda 1 13 1/3; sk; + 4 fr (9) 
1547 frölunda 1-4   fr;  
1547 förlunda(!) 1   sk;  
1543 ffrölundha 1-4   fr;  
1543 Frölunda 1   sk  
1542 Frölunda 1   sk;  + 4 frälse (9)
1541 ffrölunda 1 13 1/3 sk;  
1540 ffrölunnda 1-4   fr; + 1 sk (32) 
1560 Frölunda <~>   ml 5; sk;  
1535 frolunda, frö- 1  ghj   + 3 [fr] (57) +1

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
år      namn       Nr mantal natur anmärkning
1616 Grinnd ängiarna; utäng; kr;  hit?   (? BS)
1583 Grindh Engen 1 utäng kr;  
1557 Grind Engen 1 utäng;   kr
1650 Grint[o]r[p]     ml 1;  torp;  
1613 Giärss ängiarna 1  utäng; kr  
1715 Hambra 1 ½; fr; hopbyggt med Källsvik se äv. Lennartsnäs
1613 Hamra 1 ½; fr;  
1583 (i) hambrala 1   fr; står efter Källsvik 
1573 (i) Hammerala 1 torp;   (Klosterlbo)
1547 (i) Hamberilla 1     Vadstena klosterhn Förkortn. 1547 osäker, egentl. ett nasalstreck över hela 1:a stav. 
1543 (i) Hambrella 1     Vadstena klosterhn
1542 (i) Hambrella 1     Vadstena klosterhn 
1540 (i) Hambraele 1     Vadstena klosterhn
1535 hambra 1     ghj      
1825 Hällebrotorp 1  torp;  kr; obefintligt 1852, avfört 
1760 Hällebro Torp 1 torp    
1715 Hällebro Torp 1 nyb    
1686 Hellebotorp(!) 1      
1875 Klockarebord 1   kr; klockarbost. Anses att K.1:1 tillhör Kyrkbyn 2:1 1971 (k.koll.brev)
1825 Klockarebord 1   kr;  
1875 Korsängen 1 äng; kr; försåld 1907 till frälse 
1825 Korssängen <ss> 1 äng kr;   
1760 Korssäng <ss> 1 äng kr  
1715 Korssängen <ss> 1 tillökt; [kr]  
1686 Korssengen <ss> 1   kr;  
1583 Korss Engen <ss> 1 äng kr  
1557 Kors Engen 1 äng kr;  
Kungl.Maj:ts äng;      se Arvedsängen 
(Kvarntorp)     (rubrik)
1583 (Staphan ÿ)quarnen 1   fr; Står efter Aspvik; hit?
1550 (i) quarnena  1   fr; (Skoklosterlbo) 
1547 (i) qwarnen 1     (Skoklosterlbo) 
1543 (i) kuarnena 1     Skoklosterlbo
1542 (i) quernena 1     Skoklosterlbo
1540 (i) qwaren 1 torp;    Skoklosterlbo 
1650 Qwarnttorp    ml 3 torp  
1535 (i) quernen  1-2 ghj      
1875 Kyrkbyn 2 1(5/8) kr; kaplansbostad utbytt 1721 mot ½ mtl Frölunda 2 
1875 Kyrkbyn 1 1 (3/4 fr  
1825 Kyrkbyn [2] 5/8; kr +3/4 frälse (210)
1760 Kyrckbyn 2 5/8 kr; +3/4 frälse (224
1715 Kiörckioby 1-2 1.1.; kr  
1686 Kyrkiobyn 1-2 1.1. kr;  
1613 Kyrckiobyen 1-2     S:t Eriks lbor
1540 kÿrckeby 1-3     Vadstena klostergods
1650 Nässbyn (hit?)   ml      
1535 kyrchiobyn 1-2     ghj      
1875 Kyrkogården 1   kr; uppt. i jb 1923 <1875 står egentligen 
inom parenteser
Källsvik o Källsåker     se Lennartsn<står på samma blad som Kölsvik>
Kölsvik     se Lennartsnäs <står på samma blad som Källsvik o. Källsåker>
1875 Lennartsnäs 1 1 säteri fr säteri; I äldre jb = 2 hn Hamra och 
Kjälsvik om ½ mtl vardera.
1825 Kjällsåker o Hamra 1 1 fr; "kallas Lenartsnäs"
1760 Kälswik o Hambra 1 1 fr "kallas Lenartsnäs; 
1715 Kiälswÿk 1 ½ fr "kallas Lennartsznäs"
1680 Kielwÿk,Hambro 1-2 1.½,½;  fr;  
1583 Kälsuich <~> 1     'ä' liknar mera 'ö' 
1573 Kiölzuÿch <~> 1 torp   <klosterlbo> tydligt 'ö'
1547 kölsuik <~> 1     <Vadstena klosterhn
1543 kölsuick <~> 1     <Vadstena klosterhn> 
1542 kölsuik <~> 1     <Vadstena klosterhn
1540 kölswÿdth(!) 1 torp;    Skoklosters lbo
1535 koluich <~> 1    ghj    

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
år      namn      Nr mantal natur anmärkning
Näsbyn;     Se kyrkbyn 
1875 Oppsylta 1 ½; fr; Se äv. Sylta
1825 Oppsylta 1 ½;  fr  
1760 Upsylta 1 ½; fr;  
1715 Sylta 1 ½; fr; "kallas Opsyllta"
1875 Skjälby 2-3 1 24/53(1) fr; + 1 9/53 (5/8) skrivs Skälby från 1952
1875 Skjälby 1 1 10/53(1) kr; f.d. löjtn.bost
1875 Skjälby 4 1 10/53(1) kr = nr 2 år 1825 
1825 Skjälby 2-3 1.5/8; fr;   
1825 Skjälby 1-2 1+1 kr;  
1760 Skiälby 2-3 1+1 fr; + 2 krono (222)
1715 Skiählby 1-4 1.1.1.1 fr; + 1 krono (190)
1686 Skiählby 1-5 1,4 kr,fr  
1613 Skälby 1   kr;  + 4 frälse (66)
1583 skelby 1-5   fr;  
1573 Skälby 1-5   fr;  
1557 skälby,Skelby1-5   fr;  
1550 Skelby 1-5   fr;  
1547 Skälby 1-5   fr;  
1543 skelby 1-5   fr;  
1542 skelby 4   fr;   
1540 Skälby 1-5   fr;  
1650 Skialby (!)  ml 2+2;   + 1 torp (731
1535 skelby 1-5       ghj   [fr];  
Strömstorp;     Se Ön
1875 Strömsängen 1 äng sk  
1825 Strömsängen 1 äng sk  
1760 Ströms Äng 1 äng; sk  
1715 Strömsängen 1 äng [kr] tillökt
1686 Strömsängen 1 äng [kr]  
1583 Ströms Engen 1 äng kr;  
1557 Stöms Engen 1 äng kr  
1875 Stäket 1 1; sk säteri
1825 Stäket 1 1 sk säteri,+ en väderkvarn,+ ett tegelbruk 
skatteköpt 1722
1760 Stäket 1 1;  sk; + ett tegelbruk (222)
1715 Stäket 1 kr;  K.gård o. säteri
1686 Stäke 1 1; kr;   
1875 Sylta e. Wikberga 1 1 1/3(1) kr; Nr 1=serg.bost,; ändrat från Sylta 1 till Sylta eller Wickberga 1866. Skriv Sylta 1 fr 1952. Vissa lghr sålda till frälse 1921. 
1875 Sylta 2 1 1/3(1); kr (länsm.bost.)
1875 Sylta 3 1; fr; (+1 jordläg. u. nr 3)
1825 Sylta 1-2 1.1 kr;  
1825 Sylta 3 1.; fr;  (+1 jordläg. = 1/6 öre) 
1760 Sylta 1-2 1.1 kr +1 frälse 1760(s.223); + 1 jordlägenh.
1715 Sylta 1-4 à 6 5/6öre kr  
1686 Sylta 1-5 1-4 ½;  kr,fr; + ett spannland (958)
1613 Sylta 1-4   kr;  Jfr äv. Oppsylta;+ 1 fr.torp (66) 
1583 Sylta 1-4   kr; + 1 fr.torp (63)
1573 Sylta 1-4   kr;  + 1 ky.-lbo (93) + en utj, (90)
1557 Croneby Sylta 1-4   kr;  + 1 ky (87
1550 Croneby Sÿllta 1-4 27 öre kr;  
1547 syltha 1   ky  
1547 Croneby Sÿltha 1 27 1/3; kr;  
1543 Syltha 1-4   kr;   
1543 Sylta 1 utj sk; + 4 krono (9)
1541 Ssyltha <ss> 1 utj; sk;  
1540 Sylta,Syltha 1-4   kr;  
1650 Sylta;        ml  3;   +1 
1535 Sylta 1-3  ghj   [kr] + 1 (57)

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
år      namn        Nr mantal natur anmärkning
1875 Tibble 1-3 1.1.1 sk;   
1825 Tibble 1-3 1.1.1 sk; nr 1 = gästg
1760 Tibble 1-3 1.1.1 sk  
1715 Tibble 1-2 18 1/6 .. sk; ....15 1/3, 'arv o.eg. 14 öre (194)
1686 Tible 1-3   2 sk 1kr  
1613 (i) Tÿbbela 1-2 18 1/6 .. sk; ..15 1/3
1583 (i) Tÿbbella 1-2 16 2/3 .. sk ...16 2/3
1573 (i) Tÿbella,Tÿbb 1-2   sk; sk+ 1 ky. lbo (92
1557 Tybbelle 1-2 15 1/3 ... sk; ...18 1/3
1550 Tÿbble 1-2   sk;  
1547 (i) tÿbÿlla 1-2   sk;  + 1 ky (27) 
1543 tibble 1-2   sk; + 2 kyrko (9) 
1542 tibble 1-2   sk; + 2 kyrko (8) 
1541 (i) tÿbÿllae 1-2   sk  
1540 (i) tÿbÿlla 1   ky; + 2 sk (32) 
1650 Tibele;          ml  3;    
1535 (i) tibella 1-2    ghj   sk + 1 [ky]
1875 Tuna 1-8 à 1 mtl .. fr;  .. förmedl. till 3/4
1825 Tuna 1-8 à 3/4 fr;  
1760 Thuna 1-8 à 3/4; fr  
1715 Tuna 1-2 arv o.eg. kr; + 3-8 fr (195) 
1686 Tuhna 1-8   1-2=kr; 
3-8=fr
 
1613 Tuuna 1-6   fr;  
1573 Tuna 1-8    klost Vadstena klosterhn
1547 twna 1-8   klost; Vadstena klosterhn
1543 tuna <~> 1-7   klost +1 öde;Vadstena klosterhn
1542 tuna 1-7   klost; +1 öde;Vadstena klosterhn
1540 tunna,twma,twmma 1-7   klost; Vadstena klosterhn
1535 tuna,twna 1-5      ghj     + 1 
Vickberga;     se Sylta 
1875 Åhlsta 1 3(2) fr;   
1825 Åhlesta 1 2;  fr;  
1760 Åhlsta 1 2 mtl fr  
1715 Åhlstad 1 7 5/6 öre; sk + ½ frälse (197)  + 2 frälse hela (197)
1686 Åhlstadh 1-4 ½, 2½;  sk,fr;  
1613 Ålestad 1 7 öre; sk +½ fr,+¼ fr(66)+3 fr (66)
1613 ållestad 1 utj.5/6öre sk;  
1583 ålesta 1 7 öre; sk; +1 fr torp(63),+2 fr (62)
1573 Ålesta 1 7 öre sk +2 fr (93),+1 ky.hn (92)
1557 allesta,Ålesta 1 utj.;    + 1 ky(87),+ 2 fr (87)
1550 Ållestad,åle-, 1 7 öre; sk + 2 fr (9)
1547 ållestad,-stadh 1 7 öre sk +1 ky (27),+ 2 fr (25)
1543 ålesta 1   sk + 2fr (8),+ sk.utj.(8)
1542 ålesta 1   sk; + 2 fr (9)
1541 aallestad,ålle-, 1 utj. sk + 1 sk.utj.(15
1541 åållestad 1 7 öre; sk;  
1540 ållestad; 1-2   fr;  
1540 åålestad 1   sk;  
1650 Åhlsta;   ml 1;     
1535 olesta 1-2   [fr]  

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
år      namn        Nr mantal natur anmärkning
1875 Strömstorp el. Öhn 1 torp; sk; kallas Ön från 1952 
1825 Strömstorp el. Öhn; nyb sk  
1760 Strömstorp el. Öhn nyb; sk  
1715 Strömstorp nyb; sk;  
1686 Ströms torp;       
1875 Öråker 1 ½;  sk  
1825 Öråker 1 ½; sk; + kvarn, ränta fastställd 1857,
avskriven 30/12 1863
1760 Öråker 1 ½ sk;   
1715 Öhråker 1 8 öre; sk  
1686 Öhråker 1 8 öre;  sk;   
1613 Öhråker 1 8 öre; sk; <eg. danskt 'Ö'
1583 Öråker 1 8 öre; sk;   
1573 Öråker 1 8 öre;  sk;  
1557 Öråcker 1  8 öre; sk  
1547 öråker 1   klost; Vadstena klosterhn
1543 öråker 1   klost Vadstena klosterhn
1542 öråker 1   klost Vadstena klosterhn
1540 öreåkär 1   klost Vadstena klosterhn
1650 Öråker;     ml 1;     
1535 öreåker 1      

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
**************************************************************************
Torp
år   namn       Nr mantal natur anmärkningar
Oskattlagda torp:   skatte  
1825 Hagnäs 1     på Tibble sk.hn
1825 Hagtorp 1     på Tibble sk.hn 
1825 Hagtorp (2)    på Tibble sk.hn
1825 Norrboda 1     på Tibble sk.hn
1825 Norrboda (2)     på Tibble sk.hn
1825 Pettersburg 1     på Tibble sk.hn 
Frälse:   fr  
1825 Smedstorp 1     på Frölunda frälsehemman
1825 Lugnet 1     på Frölunda frälsehemman
1825 Trätan 1     på Frölunda frälsehemman
1825 Slättan 1     på Frölunda frälsehemman 
1825 Fröbacka 1     på Frölunda frälsehemman 
1825 Hedersberg 1     på Frölunda frälsehemman
Torp:      
1760 Stäks qwarntorp 1   sk u.Stäkets säteri
1760 Kortwret 1   sk; u.Stäkets säteri
1760 Stäksbacka 1   sk; u.Stäkets säteri 
1760 Öhn 1   sk u.Stäkets säteri 
1760 Norrbodatorp 1   sk på Tibble ägor
1760 Hagtorp 1-3 2 st öde; sk;  på Tibble ägor,varav 1 kr
1760 Fröllundatorp 1-5   fr;  
1760 Berga utjord 1   fr; på Berga. fr
1760 Ängswagtartorp 1   kr; på Kungsängs äg. 
1760 Tingelstenstorp 1-2   sk u. Öråker 
1760 Glädietorp 1   sk; u. Stäket 
1760 Nytorp 1   sk u. Stäket 
1760 Kiälltorp 1   sk; u. Aspvik
1760 Skrinhäll 1   sk; u. Aspvik
1760 Grindtorp 1   sk u. Stäket 
1760 Slängen (-an?) 1   sk; u. Aspvik
1760 Qwarntorp 1 öde; sk u. Aspvik

A , B , E , F , G , H ,K , L , N, O , S , T , V , Å , Ö Upp
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar

Till Ämnesområden