Ur Håbo-Tibble sockens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
(jbhabo.htm)
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar 

Till Ämnesområden


A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp        Torp - ej i bokstavordning

**************************************************************************
     år      namn                            mantal             natur         anärkning
 
1875 Tibble socken; 
 

1825 Tibble socken; 
1794 Tibble sockn; 
1725 Tibble sockn; 
1715 Tibble sockn; 
1686 Tible sn; 
1680 Tibble sn; 
1666 Tibble sn; 
1617 Tibbele sn; 
1609 Tÿbbelle socknn; 
1567 Tÿbbele socknn; 
1556 T?; 
1547 Tübülla sockn; 
1545 Tyble sockn; 
1542 Tibble Sockn; 
1541 Tÿbÿlla Sokn; 


 
 ;Enligt Kgl. br. 1885 skall Tibble sn. från o med 1886 benämnas Håbo Tibble.


;Hobo Herde 
A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                         mantal         natur         anärkning
 
1875 Ahlby by; 
 
 

1825 Ahlby; 
 

1794 Ahlby; 
 

1725 Ahlby; 
1715 Ahlby; 
1682 Alby; 
1680 Ahleby,Ahlby; 
1666 Ahleby; 
1617 Aleby; 
1609 Alleby; 
1567 alleby; 
1567 alebÿ; 

1556 alby; 
1556 alby; 
1547 albü; 
1547 albÿ; 
1545 albÿ; 
1542 aleby; 
1541 albÿ; 
1541 albÿ; 
 

1875 Bählby by; 

1825 Bählby; 
1794 Bälby; 
1725 Bählby; 
1715 Bählby; 
1686 Bählby; 
1680 Bählby; 
1666 Bälby,Behlby; 
1617 begby; 
1609 Belgby; 
1567 Belbÿ; 
1545 belbÿ; 
1542 belÿebÿ; 
1541 belby; 
1875 Frötuna; 

1825 Frötuna; 
1794 Frötuna; 
1725 Frötuna; 
1715 Frötuna; 
1686 Frötuna; 
1680 Frötuna; 
1666 Fröötuna; 
1617 Frötuna; 
1609 fröthuna; 
1567 Fröttuna; 
1547 fröthwna; 
1545 frötwna; 
1542 fretunn; 
1541 ffröttwnna med; 

1; 
 
 

1; 
 

1; 
 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 

utiord; 
utiord; 
wthjord; 
wthjord; 
 

3/4; 

3/4; 
3/4; 
3/4; 
3/4; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 1; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 

sk; 
 

sk; 
 

sk; 
 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 


 

kr; 

kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

kr; 

sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

;2=3/8 sk,3=åkrfjell,kr <Kommentar ej hänförd till visst år "20 2/3 öresland"> <Kommentar till nr 3, " skall ur Jb uteslutas jeml. K.K. br 1924"> 
;2=3/8 kr,3=åkrfjell,kr <Troligen felskrivning när det står nr 1 för gård nr 2, övriga byar med fler gårdar har konsekvent numrering> 
;2=3/8 kr,3=åkrfjell,kr <Två kommentarer, endast ett hänvisningstecken " 5 öresland, sammanlaght i ett bruk med skattehemman"> ;2=3/8 kr,3=åkrfjell.kr Se anm ovan
;2=3/8 kr,3=åkrfjell,kr 
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr
;2=1 mtl kr, 3=åkrfjell,kr<För nr 2 står "1 gårh">
;2=wtiord kr,under Tälieby<nr3 saknas>
;2=wtiord kr,under tälieby<nr3 saknas>
;2=wtiord kr, 3=wtiord 
;2=wtiord kr, 3=wtiord 
;2=vtiord kr, 3=vtiord 
;2= kr <nr3 saknas>
;2=1 wthjord under aske 
;2=wthjord,3=m.1 wthjord ÿ Jwre.
<Kommentar " 1 wthJord under Skroomestad" utydlig stavning>
;2=3/4 sk 6 öresland, Försålt till allmän frälse jeml. K. Domenstyrelsen 1920 
;2=3/4 sk 
;2=3/4 sk 
;2=3/4 kr 
;2=3/4 kr 
;2=1 mtl kr 
;2=1 mtl kr 
;2=1 mtl kr 
;2=1 mtl kr 
;2=1 mtl kr 
;2=1 mtl kr 2 gårdar
;2= kr 
;2= kr 3 g.
;2 wthJord under Skronnestad
; <Kommentar utan hänvisningstecken " 19 1/6 öresland">

;1 wthJord ÿ Tÿwffwerstad 
A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal           natur         anärkning
 
1875 Grynstatorp; 
1825 Grynstatorp; 
1794 Grynsta; 
1725 Grynstatorp; 
1875 Herrsbrokärr; 1825 Herrsbrokärr; 
1794 Hersbrokiärr; 
1875 Hållunda; 

1825 Hållunda; 
1794 Hållunda; 
1725 Hållunda; 
1715 Hållunda; 
1686 Hållunda; 
1680 Hålunda; 
1666 Hållanda; 
1617 häglunda; 
1609 Holunnda; 
1567 Hoglunndha; 
1556 huglunda; 
1547 Huegleunda; 
1545 Holwndha; 
1542 Hålunda; 
1541 Hwuglunde; 
1875 Häljesta; 
 

1825 Häljesta; 
1794 Hälljesta; 
1725 Hälliesta; 
1715 Helljestad; 
1686 Helliestad; 
1680 Häliestadh; 
1666 Helliestadh; 
1617 helgestad; 
1609 Helgestad; 
1567 Helgsta; 
1556 Helgsta; 
1547 Helgestad; 
1545 helista; 
1542 Helgesta; 
1541 Hegelstad; 

1875 Jädra; 

1825 Jädra; 
1794 Jädra; 
1775 Jädra; 
1715 Jädra; 
1686 Jädra; 
1680 Jedra; 
1666 Jedhra; 
1617 Jedra; 
1609 Jädra; 
1567 Jädra; 
1556 Jedra; 
1556 Jedra; 
1547 Jeura?; 
1545 Jödra; 
1542 jädra; 
1541 Jwra; 

torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
1 äng; 
1 Måssa; 
1 Måssa; 
1; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 


1; 
 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 

½; 

½; 
½; 
½; 
½; 
1; 
1; 
1; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 


sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

kr; 

kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 


kr; 
kr; 
kr; 
; <Kommentar utan hänvisningstecken " 15 öresland"; <Kommentar utan hänvisningstecken " 18 öresland, skr Helgesta <??> enligt Lantmäteristyrelsen 1952" 


; med 1 wthJord ÿ albÿ, 1 do ÿ walbÿ, 1 do vedetlag<?>
; <Kommantar utan hänvisningstecken " 11 öresland>

;2 gårdh 
;wtiord 
;vtiord 
;1 wthJord 
;4 vtiord 
;2 h. 
;wthJord 
A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal          natur         anärkning
 
1875 Klockarebord; 
 

1825 Klockarebord; 
1794 Klockarebol; 
1725 Klåckarebol; 
1875 Kohagen; 
 

1825 Kohagen; 
1794 Kohagen; 
1875 Kungsmarken; 
 
 

1875 Kuren; 

1825 Kurn; 
1794 Kuren; 
1875 Kyrkbyn by; 
1825 Kyrkbyn; 
1794 Kyrckbyn; 
1725 Kyrckbyn; 
1715 Kyrkiobyn; 
1686 Kyrckiobyn; 
1680 Kyrckiobyn; 
1666 Kyrkiobyn; 
1617 Kyrckiebyn; 
1617 Kyrckiebyn; 
1609 Kyrckebynn; 
1567 Kyrckebynn; 
1556 Kyrkebyn; 
1547 Kürkbün; 
1547 Kürkebü; 
1545 Kirkebyn; 
1545 Kirkeby; 
1542 Kyrkiobÿ; 
1541 Kürkebÿ; 
 
 
 

1875 Kyrkbytorp; 

1825 Kyrkbytorp; 
1794 Kyrkbytorp; 
1725 Kyrkiobytorp; 
1875 Kyrkogården; 
1875 Käfvarn <by>; 
 

1825 Käfvarn; 
1794 Kiäfwarn; 
1875 Lugnet; 
1825 Lugnet; 
1794 Lugnet; 
1875 Långvreten; 
 

1825 Långvreten; 
1794 Långwret; 
1725 Långwreten; 
1715 Långwreten; 
1686 Långwrete Torp; 
1680 Långwreeten; 
1666 Långwreten; 
1875 Löfsta; 

1825 Löfsta; 
1794 Löfsta; 
1725 Löfsta; 
1715 Löfstad; 
1686 Löfstad; 
1680 Löfstadh 2; 
1666 Löfstadh; 
1617 löstaaa 2; 
1609 Löastaa 2; 
1567 löffzta; 
1556 Löffsta; 
1547 löffstad; 
1547 löffstad; 
1545 Lösta; 
1545 Lösta; 
1542 leffesta; 
1542 lösta; 
1541 Löstad; 
1875 Löfhagen; 
1825 Löfhagen; 
1794 Löfhagen; 
1725 Löfhagen; 


 
torp; 
 

torp; 
torp; 

 
 

torp; 

torp; 
torp; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<alla>; 
1<1,3-4>; 

 
 
 

Torp; 

Torp; 
Torp; 
Torp; 

1 Torp; 
 

1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
 

1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
2; 

2; 
2; 
2; 
2; 
2; 
2; 
2; 1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 


 
sk; 
 

sk; 
sk; 
kr; 
 
 

sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
 
 
 

fr; 

fr; 
fr; 
sk; 
kr; 
kr; 
 

kr; 
kr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
 

fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
frsät; 

frsät; 
frsät; 
frsät; 
frsät; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

fr; 
fr; 
fr; 
fr; kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

; <Kommantar utan hänvisningstecken " 1944.14.i. Kgl. ämb. skr. ang. disp. av motstående boställe"> ; <Kommantar utan hänvisningstecken " skall ur Jb. uteslutas jeml. K.K. Cr 1924"> 


; <Kommantar utan hänvisningstecken " Överflyttas från Sigtuna stad till Tibble (Håbo Tibble) socken. Här införd heml. K.K: prot. 1933"> 
; skall ur Jb. uteslutas jäml. K.K. Cr 1924.


;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;2-4: fr 
;3-4: fr, <nr 2 saknas> 
;<saknas> med 1 wthJord twÿstad
<Kommantar utan hänvisningstecken nr 1 " 11 5/6 öresland", nr 2 " 6 öresland", nr 3 " 5 öresland", nr 4 " 5 öresland">
; skall ur Jb. uteslutas jäml. K.K. br. 1924; Här upptagen jäml. K.K. br. 1923
;nr 2: fr <nr 1> skall ur Jb uteslutas jeml K.K. 1910. <nr 2> skall ur Jb. Uteslutas jeml K.K. Cr 1924
;nr 2: fr 
;nr 2: kr ; skall ur Jb. Uteslutas jäml K.K. br. 1924 <Kommantar utan hänvisningstecken " 2 öresland">; <Kommantar utan hänvisningstecken " 12 öresland">


; f,skall ur Jb uteslutas jäml. KK.br 1910


A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Negelstena; 

1825 Negelstena; 
1784 Negelstena; 
1725 Negelstena; 
1715 Nägelstena; 
1686 Negellstena; 
1680 Nägelstiäna; 
1666 Negelstena; 
1617 Nägelstena; 
1609 Nägelstenna;
1567 Nälestenn 1gårdh; 
1547 Nelstena,; 
1545 Nälesten; 
1875 Näshagen; 
1825 Näshagen; 
1794 Näshagen; 
1875 Sjötorp
1825 Sjötorp; 
1794 Sjötorp; 
1725 Siötorp; 
1875 Skråmsta by; 
1825 Skråmsta; 
1794 Skråmsta; 
1725 Skråmsta; 
1715 Skråmstad; 
1686 Skromstad; 
1680 Skråmstadh; 
1666 Skromstadh; 
1617 Storstaad; 
1609 Storestadh; 
1567 Skromesta; 
1556 Skromsta 2gårdar; 
1547 Skromestad; 
1545 Skromesta; 
1542 Skromesta; 
1541 Skronnestad &...; 
 
 
 
 

1875 Skråmstatorp by; 

1825 Skråmstatorp; 
1794 Skråmstatorp; 
1725 Skråmstatorp; 
1875 Slangvik; 
1825 Slangvik; 
1794 Slangwik; 
1725 Slangwik; 
1715 Slangwik; 
1686 Slangwyk; 
1680 Slangwÿk; 
1666 Slangwÿk; 
1617 Slaggewÿk; 
1609 Slagewik; 
1567 Slagneuick <~>; 
1547 slagnewük; 
1545 Slagnewik; 
1542 Slagneuik <~>; 
1875 Slåtterkärret; 
1794 Slåtterkiärret; 
 
 

1875 Svarsta; 
1825 Svarsta; 
1794 Swarsta; 
1725 Swarsta; 
1715 Swarstad; 
1686 Swarstad; 
1680 Swarstadh; 
1666 Swarstadh; 
1617 Swenestad; 
1609 Swarstad; 
1567 Suarstad <~>; 
1547 Suuarsta; 
1545 Swarsta; 
1542 Swarsta; 
1541 sswarstad; 
1875 Smedstorp; 
1825 Smedstorp; 
1794 Smedstorp; 
1725 Smedstorp; 
1875 Sättra; 
1825 Sättra; 
1794 Sätra; 
1725 Sättra; 
1715 Sätran; 
1686 Sätratorp; 
1680 Zättran; 
1666 Sätran; 

1; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
 
 
 
 

1 Torp; 

1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
3/8; 
3/8; 
3/8; 
3/8; 
3/8; 
½; 
½; 
½; 
½; 
½; 
½; 1 äng; 
1 Måssa; 
 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 

frsät; 

frsät; 
frsät; 
frsät; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

kr; 
kr; 
kr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

 
 
 
 

sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

sk; 

 
 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 


sk; 
sk; 
sk; 

sk; 
kr; 
sk; 
sk; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 

; <Kommantar utan hänvisningstecken " 8 öresland">


;nelstena 

; skall ur Jb uteslutas jäml KK br 1933


;skall ur Jb uteslutas jäml KK br 1924;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;< 1 torp> 
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;sk <2 torp>
;:::Skroomestad <nr1> med 1 wthJord ÿ albÿ; 
<nr2> med 1 wthJord ÿ westh-tÿbÿlla
<Kommantar utan hänvisningstecken nr 1 " 26 1/2 öresland", nr 2 " 16 1/2 öresland"> 
;sk <2 torp> skall ur Jb. uteslutas jäml. K.K. br. 1924
<nr 2 dito>
;sk <2 ,torp> 
;sk <2 ,torp> 
; <Kommantar utan hänvisningstecken " 6 öresland"> Til Ekolmswndh
;1 gårdh 


;
; Jäml. Kgl. ämb. skr. 1935 överflyttas till Håtuna socken
<Kommantar utan hänvisningstecken " under Frötuna Rusthåll
<Spalten är överkryssad>
; <Utan hänvisningstecken 10 öresland>

;vtiord 
;vtiord 

;wthJord under Skronnstad 
;eller Svarstaegor <Utan hänvisningstecken skall ur Jb uteslutas jäml K.K. Cr. 1924> 

; <Utan hänvisningstecken> 2 öresland, Enl. Kgl. br. 1885 skall detta torp i Jb överföras från Tibble sn och Håbo Härad til Bro Härads länsmansdistrikt och tingslag. 


A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Tälgby by; 
1825 Tälgby; 
1794 Tälgby; 
1725 Tälgby; 
1715 Tälgby; 
1686 Tällgby; 
1680 Tälgby; 
1666 Tellgeby; 
1617 Tälgeby/Tällieby; 
1609 Tellieby/Telgeby; 
1567 telgebÿ/Telliebÿ; 
1556 Tälieby 3 gårdar; 
1547 Tiälebü/Tiällebü; 
1545 Telieby; 
1541 tÿällebÿ; 
1875 Tälgbytorp; 
1825 Tälgbytorp; 
1794 Tälgbytorp; 
1725 Tälgbytorp; 
 
 
 
 
 

1875 Wallby; 
1825 Wallby; 
1794 Wallby; 
1725 Wallby; 
1715 Wallby; 
1686 Wallby; 
1680 Walby; 
1666 Walby; 
1617 Walby; 
1609 Walby; 
1567 Walby; 
1556 Valby; 
1547 walby; 
1545 walby; 
1542 valbÿ; 
1541 walbÿ; 
1541 walbÿ 1 wth Jord; 1875 Westtibble by; 
1825 Westtibble; 
1794 Wästtibble; 
1725 Wästtibble; 
1715 WästTibble; 
1686 Wästrtibble; 
1680 Wäster Tibble; 
1666 Westertible; 
1617 Tyble; 
1609 Westr.Tÿbela; 
1567 Wester tÿbbele; 
1556 vest többeli; 
1547 wistülbülla; 
1545 westible; 
1542 vestibble; 
1542 tibble; 
1541 westh tÿbÿlla; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
1 Torp; 
 
 
 
 
 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 


½; 
½; 
½; 
½; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 


fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
sk; 
sk; 
sk; 
kr; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
 
 
 
 
 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
kr-fr; 
kr-fr; 
kr-fr; 
kr-fr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr-kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr-fr; 
kr-fr; 

;<alla lika> 
;<alla lika> 
;<alla lika> 
;<alla lika> 
;nr2 sk, nr3 kr 
;nr2 sk, nr3 kr 
;nr2 sk, nr3 kr 
;nr2 -, nr3 1 mtl kr 
;nr2 fr, nr3 1 mtl kr 
;nr2 sk, nr3 1 mtl kr 
;nr2 sk, nr3 1 mtl kr 
;nr2 sk, nr3 1 mtl kr 
;nr2 sk, nr3 1 mtl kr 
;nr2 sk, nr3 1 mtl kr 
;tÿälbü/tÿallebü <nr1> under tÿällebÿ: 1 wth Jord ÿ mörebÿ, 1 do do ÿ wistena
<nr2> med 1 wth Jord ÿ mörebÿ,
<nr3> med 1 wth Jord ÿ albÿ, 1 do ÿ wistene<?>, 1 do ÿ mörebÿ
<Utan hänvisningstecken nr1 " 9 1/6 öresland", nr2 " 16 1/3 öresland", nr3 " 7 1/3 öresland" 
; skall ur Jb uteslutas..<gällar alla 5 torpen> skall ur Jb. utelsutas jäml K.K. Cr. 1924. 
; <Utan hänvisningstecken " 19 1/3 öresland">
;1 wtiordh kr 


; <2 torp>

;2 gårdh 
;wtiord, nr2 saknas 
;wthJord, nr2 saknas 
;vtiord, nr2 saknas 

;3 fr landbor 
;nr 2 saknas nr1 1 wth Jord under Skronnestad, 1 wth Jord ÿ sswarstad, 1 do ÿ belbÿ.
nr1 9½ öresland, Försåldt till allm. frälse jäml K. Dom.styrelsen 1912.
nr2 9½ öresland. 1924 K.K. Cr. ang. ifrågasatt upptagande i Jb av lägenheten VästTibble läkarboställe 
A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Åhlsta +1 utjord; 
1825 Åhlsta +1 utjord; 
1794 Åhlsta + utjord; 
1725 Åhlsta + utjord; 
1715 Åhlstad med; 
1686 Åhlstad 2; 
1680 Åhlstadh 2; 
1666 Åhlstadh 2; 
1617 Ulstaad 2; 
1609 Ulstad 2; 
1567 vlffstadtt 2; 
1556 Wlffsta 2 gårdar; 1547 ålstad/ållestad; 
1545 wlsta 2 g.; 
1542 alesta 2 g.; 
1541 ållestad 2 g.; 
1875 Önsta; 
1825 Önsta; 
1794 Önsta; 
1725 Önsta; 
1715 Öhnstad; 
1686 Öhnstad; 
1680 Öhnstadh; 
1666 Öhnstadh; 
1617 Omestad; 
1609 Onnestadh; 
1567 önnesta; 
1547 önestad; 
1545 önesta; 
1542 ödnesta; 
1541 Önnestad ; 

1556 Utjordar; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
2; 
1-1 utj; 
1-1 utj; 
1-1 utj; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
;

;; 15 öresland, tillsammanlagdt

;1 utjord 2C<?> ;2 g. 

; med 1 wth Jord Eenebÿ, 1 do ÿ Jwra, 1 do ÿ mörbÿ.
;tillägg i slutet av reg Utjordar "fritt" tillagda i slutet av registret
år 1556: vlffsta vtiord, Kelffuen wtiord, smålesta wtiord, moreby wtiord, Nälestenn wtiord, mödby wtiord, tiusta vtiord, wärshagen
år 1547: alastad wth Jord, Kenalen 1 wthJord, Kuwllen 1 wthJord, möre 
A , B , F , G , H , J , K , L , N, S , T , V , Å , Ö      Upp


Torp
- ej i bokstavsordning

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1825 Ahlbytorp; 
1794 Ahlbytorp; 
1825 Skogstorp; 
1794 Skogstorp; 
1825 Knapperbacka; 
1794 Knapperbacka; 
1825 Ugglebo; 
1794 Ugglebo; 
1825 Snickartorp; 
1794 Snickartorp; 
1825 Stentorp; 
1725 Önstatorp; 
1794 Smedstorp; 
1794 Hästhagen; 
1794 Mellantorp; 
1794 Sjudartorp; 
1794 Lilla Näshagen; 
1794 Ålstatorp; 
1794 Hälljestatorp; 
1725 Hälliestatorp; 
1794 Jägartorp; 
1794 Borgarbo; 
1794 Grindtorp; 
1794 Hällen; 
1794 Swarstatorp; 
1725 Wästtibbletorp; 
1725 Trägårdstorp; 
1725 Negelstenstorp<?; 
 

1725 Wästtibbletorp; 

oskl; 
torp; 
oskl; 
torp; 
oskl; 
torp; 
oskl; 
torp; 
oskl; 
torp; 
oskl; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
 

torp; 

 

;på Ahlby ägor 
;under Ahlby sk.h. 
;på Ahlby ägor 
;under Swarsta 
;på Frötuna ägor 
;under Frötuna 
;under Kyrkby 
;under Frötuna 
;under Wallby 
;under swarsta 
;under Löfsta säteri Smedstorp <överstruket>
;under sk.hem. Önsta 
;under Löfsta säteri <samma som Stentorp>
;under Frötuna 
;under Alby skatte 
;under Kyrkby fr. h. 
;under Önsta 
;under Ålsta Rusthåll 
;under Hälljesta 
;på sk.hem. Häliesta ägor 
;under Svarsta 
;under Negelstena sät 
;under Löfsta säteri 
;under Löfsta säteri 
;under Swarsta sk.hem. 
;under Wästtibble 
;under Löfsta säteri 
;under Negelstena säteri<?<rättat från "Ungelstenstorp und. Ungelstena säteri" Börje Sandén> 
;under Tranbygge säteri <OBS även ett Wästtibbletorp under Wästtibble> 
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar 

Till Ämnesområden