Ur Håtuna sockens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar 

Till ÄmnesområdenA , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp     Torp - ej i bokstavordning

**************************************************************************
     år      namn                                                                       mantal            natur         anärkning
 
1875 Håtuna socken; 
1825 Håtuna socken; 
1794 Håtuna sockn; 
1725 Håtuna sockn; 
1715 Håtuna sockn; 
1686 Håtuna sockn; 
1680 Håtuna sockn; 
1666 Håtuna sockn; 
1617 Håttuna sn; 
1609 Håtuna sn; 
1567 Håtuna sochnn; 
1547 Hottwna; 
1547 Hotwnna sockn; 
1545 Håtwna sn; 
1542 Håtwna sockn; 
1541 Hottwunna sokn; 

1875 Håbo Härad; 
1825 Håbo Härad; 
1794 Håbo Härad; 
1725 Håbo Härad; 
1715 Håbo Härad; 
1686 Håbo Härad; 
1680 Håboo Härad; 
1666 Håboo Härad; 
1617 Håboo Härat; 
1609 Habo Haradt; 
1567 Håbo Häredht; 
1556 ; 
1547 Håbo Herade; 
1545 Håbo heradhe; 
1542 Håboo Häradh; 
1542 Håboo Herad; 
1541 Hobo Herde; 


A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                              mantal            natur         anärkning
 
1875 Alpitan; 
1825 Alpitan; 
1794 Alpitan; 
1875 Aske by; 
 
 
 

1825 Aske; 
1794 Aske; 
1725 Aske; 
1715 Aske; 
1686 Aske; 
1680 Aske; 
1666 Asskie; 
1617 Asskee; 
1609 Aschee,aske; 
1567 aske; 
1556 Aske, 5 gårdar; 1547 aske; 
1545 aske; 
1542 aske; 
1541 aske; 
1875 Bjursta; 

1825 Bjursta; 
1794 Biursta; 
1725 Biursta; 
1715 Biurstad; 
1686 Biuhrstad; 
1680 Biurstadh; 
1666 Biurstadh; 
1617 Byuarstad; 
1609 Biurstadh; 
1567 Biwresta; 
1556 Biuresta; 
1547 biwrestad; 
1542 biuresta; 
1541 bÿwerstad,bÿwre-;
1715 Dahlby; 
1686 Dahlby; 
1680 Dallby; 
1666 Dahlby; 
1617 Dalaby; 
1609 Dalby; 
1567 Dalby 1 gårdh; 
1556 Dalby utiord; 
1547 dalby 3 wthJord; 
1547 dalby staggeJord; 
1545 Dalby 3 vtiord; 
1545 dalby Stadgeiord; 
1542 Dalby vtiord; 
1541 dalbÿ stage man; 
1875 Ekedal; 
 

1825 Skrafvelkärret; 
1875 Eklunda; 

1825 Eklunda; 
1875 Fågelsång; 

1825 Fågelsång; 
1875 Fårkärret; 

1825 Fårkärret; 
1794 Fårkärret; 
1875 Fäbodarne by; 
 
 
 

1825 Fäbodarne by; 
1794 Fäbodarne by; 
1725 Fäbodanne; 
1715 Fäbodanne; 
1875 Försigtuna eller; 
 

1825 Försigtuna ...; 
1794 Signilsberg; 
1725 Försigtuna ...; 
1715 Försigtuna; 
1686 Försigtuna; 
1680 Forsigtuna; 
1666 Försigtuna; 
1617 N.forsickta; 
1567 Fodre Ssictuna; 
1547 Kronebü ..; 
1545 Cronaby ..; 

torp; 
torp; 

1=1mtl; 
 
 
 

1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1=1mtl; 
1,7/8; 

1,7/8; 
1,7/8; 
1,7/8; 
1,7/8; 
1,7/8; 
1,7/8; 
1,7/8; utiord; 
wthiord; 
k.l.; 
2 wtiordar; 
½; 
½; 
½; 
½; 
½; 
½; 
½; 1/8; 
 

1/8; 
torp; 


torp; 

torp; 
äng; 

;
;kärr/måssa; 
¼,äng; 
 
 
 

¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
4; 
 

4; 
4; 
4; 
4; 
4; 
4; 
4; 
4 bönder; 
4 bönder; 

sk; 
kr; 

fr; 
 
 
 

fr; 
fr; 
fr; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk,fr; 

sk,fr; 
sk; 
sk; 
sk,fr; 
sk,fr; 
sk,fr; 
sk,fr; 
kr; 
sk,?r; 
sk,?r; 
stad; 
sk; 
stadg; 
stadg; 
stadg; 
stadg; 
stadg; 


sk; 
 

kr; 
kr; 


kr; 

kr; 
sk; 

kr; 

kr; 
 
 
 

kr; 
kr; 
kr; 

sk; 
 

sk; 
sk; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

;
;
;ƒ redov. i Övergrans s 
;2=½, övr=1 mtl säteri ƒ 1= 13 5/12 öresland, ƒ 2= 8 öresland, ƒ 3= 12 5/6 öresland, ƒ 4= 7 öresland, ƒ 5= 25¼ öresland, ƒ 6= 19 5/6 öresland.
;2=½, övr=1 mtl säteri 
;2=½, övr=1 mtl säteri 
;2=½, övr=1 mtl säteri 
;2=½, övr=1 mtl 
;2=½, övr=1 mtl 
;2=½, övr=1 mtl 
;2=½ fr, övr=1 mtl sk 
;2=½ sk, övr=1 mtl sk 
;2=½ sk, övr=1 mtl sk 
;2=½ sk, 3-5=1 mtl sk,6 fr
;2=½ sk, 3-4=1 mtl sk 
;2=½ sk, 3-4=1 mtl sk,6 fr
;2=½ sk, 3-4=1 mtl sk 
;2=½ sk, 3-6=1 mtl sk,6 fr
;2=½ sk, 3-6=1 mtl sk 
;1=sk.sät., 8½ öresland ƒ 8½ öresland, ƒ 8½ öresland
;1=sk.sät., 8½ öresland ;beurstadh 
;1 gårdh, Biuersta 


;
;1=u.Skellestad,2=u.markbÿ
; <längst ned> 6 5/6 land afhyst.


;under Aske 

;(69) 3 wthJord under Aske
;1 3/8 öresland ƒ Har hetat Skrafvelkärret. Ändr. genom Kam.Koll. itsl. 7/8 1873.
;
; ƒ Uteslutes jäml. Kam.Koll br. d 8/4 1933
; ƒ första gången i jb. 1841
; ƒ Uterslutas jeml. Kam.Koll. de 8/4 1933 första gången i jb 1841 

; ƒ Hitflyttat från Kalmar sn fr.o.m. 1/1 1936. K.br. 5/10 1934
; ƒ i Kalmar sn

;<1=kr,säteri <nr 1:> ƒ Försålt till almän. fr. 31.5.1916. skriv. Fäbodarna enligt Land-mätstrs 27.6.1952.<nr 2:> ƒ Utesl. ur jb genom K.K br de 21.6.1933 
;<1=kr,säteri ;Signildsberg, säteri ƒ 15 öresland. Enl K.K utesl. d 5.12.1893 för framtiden benämnes Signesberg 
;kallas Signilsberg,sät 

;kallas Signilsberg 

;kr.by 
;.. forsictwna 
;.. forsictwna ƒƒ 15 öresland 4 bönder
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Gladåker; 

1875 Granlund; 

1825 Granlund; 
1875 Hammarby by; 
1825 Hammarby by; 
1794 Hammarby by; 
1725 Hammarby by; 
1715 Hammarby by; 
1686 Hammarby by; 
1680 Hammarby by; 
1666 Hammarby by; 
1617 hammarby; 
1609 Hammarby; 
1567 hammarby; 
1556 hammarby,4 gård.;
1547 hammarbÿ,3 g.; 
1545 hamerby, 6 g.; 
1542 hamarbÿ, 4 g.; 
1875 Herrhagen; 
1825 Herrhagen; 
1794 Herrhagen; 
1725 Herrhagen; 
1715 Herrhagen; 
1875 Herrsbrokärr; 

1825 HerrsbroKjärr; 
1794 Hersbrokiärr; 
1875 Håbo; 
 

1875 Håtuna by; 
1825 Håtuna by; 
1794 Håtunaholm; 
1725 Håtunaby; 
1715 Håtunaby; 
1686 Håtunaby; 
1680 Håtunaby; 
1666 Håtunaby; 
1617 Hådtunnaby; 
1609 Häthuna by; 
1567 Håtunaby; 

1547 Hottwna ƒ; 
1545 håtwna ƒ; 
1542 Håtwna ¹; 

¼; 

torp; 


1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
1,3; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
äng,torp; 

äng,torp; 
äng; 

 

2½,1½; 
2½,1½; 
2½,1½; 
2½,1½; 
7.1.; 
7.1.; 
7.1.; 
7.1.; 
kr

kr; 

kr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
kr; 
kr; 
kr; sät
kr; sät
kr
kr
kr
sk,kr; 

sk,kr; 
sk; 

 

sk,fr; 
sk,fr; 
sk,fr; 
kr,fr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

fr,fr; 
fr,fr; 

; ƒ 1875 år jb. första gången
första gången i jb. 1845 år <!?>
; ƒ Utsl. ur jb. jäml. K.K. br. 8.4.1933. första gången i jb. 1841 år. 

;ƒ 4 öresland 

;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri 
;2= säteri ¹ 4 bönder a 2 hästfr
;säteri ƒ Försålt till almän. 23.3.1916
;säteri ; ƒ Skriv. Härrbrokärr enligt Landmätstrs 27.6.1952
; ƒƒ skattl. 1840

; skriv. Håbo häradsallmänning enligt Landmätstrs 27.6.1952 Upptagen första gågnen i jb 1875
;eller Håtunaholm 
;eller Håtunaholm 
;2= säteri 
;kallas Håtunaholm, 2= sät
;8 bönd 
;8 bönd 
;Besittia 8 bönder <nr 1:> 1 gärdh
<nr 2:> håtuna enn crono enngh
;8 landbor ƒ Tüll Eckollswnd
;8 landbor ƒ Til Eckolswndh arnön
;8 landbor ¹ 8 landbor
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Killinge by; 

1825 Killinge; 
1794 Killinge; 
1725 Killinge; 
1715 Killinge; 
1686 Killinge; 
1680 Killinge; 
1666 Killinge; 
1617 Kilinge,Killinge; 
1609 Kellinge; 
1567 Keluinge <~>; 
1556 Kelinge,Kälingä; 1547 Kelinnge,Kilinge; 
1545 Kelinge; 
1542 Kelinge; 
1875 Klockarebord; 
 
 
 
 
 
 

1825 Klockarebord; 
1794 Klockarebord; 
1725 Klåckarebordet; 
1715 Klåckarebordet; 
1686 Klockarbordet; 
1680 Klåckarbordet; 
1666 Klåckarbordhet; 
1617 Klåckarbordet; 
1609 Klåckarbordeth..;
1567 Klockaraboledtt.; 1556 klåckad i håtuna; 
1875 Kornkärret; 
1825 Kornkjärret; 
1794 Kornkiärret; 
1875 Kyrkogården; 
1875 Kåhlsta by; 
 
 
 
 
 
 

1825 Kåhlsta; 
1794 Kålsta; 
1725 Kålsta; 
1725 Kålsta; 
1686 Kålsta; 
1680 Kåhlstadh; 
1666 Kållstadh; 
1617 Kiälstad,...; 

1609 Kålstad; 
1567 Kållesta,Kållsta; 
1556 Kålsta; 
1547 Kollesta,-stadh; 

1545 Kolesta; 
1542 Kålesta; 
1541 Collestad,Kolle-; 

1.1.; 

1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
½ stad. 2.; 
½.1.; 
½.1.; 
½.1.; 
½ stad. 2.; 
- stad. 2.; 
- stad. 2.; 2 h; 
utjord,äng; 
 
 
 
 
 
 

utjord,äng; 
utjord; 
utjord; 
utjord; 
utjord; 
utjord; 
utjord; 
utjord; 
½ utjord<!; 

utiord; 
1 äng; 
1 äng; 
1 måssa; 

1-2=3/8...; 
 
 
 
 
 
 

1-2=3/8...; 
1-2=3/8...; 
1-2=3/8...; 
1.1.1.½; 
1.1.1.½; 
1.1.1.½; 
1.1.½.¼; 


1-3:1gårdh; 
utiord; 
wthJord; 

wthJord; 

wthJord; 

fr,fr; 

fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
,kr; 
,kr; 
,kr; 


kl,kl; 
,kl; 
sk,kr; 
 
 
 
 
 
 

sk,kr; 
sk,kr; 
sk,kr; 
sk; 
sk; 
stad; 
sk; 
stadg; 
stadg; 
stadg; 
stadg; 
kr; 
kr; 

kr; 
kr,sk; 
 
 
 
 
 
 

kr,sk; 
kr,sk; 
kr,; 
kr,; 
kr,; 
kr,; 
kr,; 

kr.; 
kr.; 

¹; 

k.l.; 
k.l.; 

; <nr 1:> 7 2/3 öresland
<nr 2:> 7 2/3 öresland

;1= jord, 2= 2 gårdher 

;1= st.iord, 2= wthJor. 


;el. Ängstorp <nr 3: inget mtl, kr> 
<nr 1:> ƒ 1<?> öresland 23 penningland, enligt Landmätstrs 27.6.1952 skriv. Ängstorpet
<nr 2:> ƒ 9 penningland
<nr 3:> ƒ Oskattlagt, skall ur <jb> uteslutas jäml K.K. beslut d 10.8.1935
;el. Ängstorp <nr 3: inget mtl, kr> 

;<nr 3:> Klåckarebol 

;.. hethwna 
;.. ÿ Håtåna 

;..3=½. 4=¼. 5=375/1000 ... 3-5 = fr ƒ Skrives Kolsta enligt Landmätstrs d. 27.6.1952  <nr 1:> 7 1/3 öresland. Försåldt till allm. frälse 15.5.1908 och 20.3.1914, skall betecknas N5 <nr 2:> 7 1/3 öresland <nr 3:> 6 öresland
<nr 5:> skall betecknas med 5 heml. K.K. br. 20. 7.1911
;..3=½.fr, 4=¼.fr 
;..3=½.fr, 4=¼.fr 
;.. 2=kr, 3=½.fr, 4=¼.fr 
;.. 2=kr, 3=fr, 4 = fr 
;.. 2=kr, 3=fr, 4 = fr 
;.. 2=kr, 3=fr, 4 = fr 
;.. 2=kr, 3=fr, 4 = fr 
;.. 2=kr, 3=fr, 4 = fr ... Kieelstadh, Kolstaad
;.. 2=saknas, 3=fr, 4=fr 
;.. 2=kr, 3=kr, 4=fr 
;.. 3=kr 
;.. 2=utj, 3=kr, 4=fr ƒ Tüll Eckollswnnd
;.. 2=utj, 3=kr, 
;.. 2=k.l., 3=kr, 4=fr 
; <nr 1:> wthJord under Skellestad
<nr 2:> wthJord under öffernÿbÿlla
<nr 3:> wthJord under öffernÿbÿlla
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                                mantal            natur         anärkning
 
1875 Markeby; 
1825 Markeby; 
1794 Marckebÿ; 
1725 Marckebÿ; 
1715 Marckebÿ; 
1686 Markeby; 
1680 Marckeby; 
1666 Marckeby; 
1609 Marteby; 
1567 marchby; 
1556 Mackby <Markby!>; 1547 marckebü; 
1545 marckby; 
1542 Marpÿ; 
1541 markbÿ; 
1875 Norränge ƒ by; 
1825 Norränge; 
1794 Norränge; 
1725 Norränge; 
1715 Norränge ƒƒ; 
1686 Norringe; 
1680 Norringe; 
1666 Näringe 4; 
1617 N.Noringe 4; 
1609 Ni Noringe 4; 
1567 Noringe kr.by 4; 
1556 Norringe .. 4; 
1547 noringe 4; 
1545 Norringe ¹ 4; 
1875 Nyborg by; 
1825 Nyborg; 
1794 Nyborg; 
1725 Nyborg; 
1715 Nyborg; 
1686 Nyborg; 
1617 Nyby; 
1609 Nÿby; 
1567 nÿebÿ; 
1556 nÿbÿ; 
1547 nÿebÿ ¹; 
1875 Nybygget St:; 

1875 Nybygget Lilla; 

1875 Prestgården; 
1825 Prästegården; 
1794 Prästegården; 
1725 Prästegården; 
1715 Prästebordet; 
1875 Prästängen; 

1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 
1; 

st.Jord; 
st.Jord; 


1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
2.2.; 
2.2.; 
2.2.; 
2.2.; 
2.2.; 
2.2.; 
2.2.; 2.-.; 
2.; 
2.; 
2.; 1/16; 
torp; 

1¼.; 

1¼.; 
1¼.; 
1¼.; 
1¼.; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 

fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
kr,kr; 
st,st; 
kr,kr; 
kr,kr; 
fr,sk; 
fr; 
fr; 
fr; 


fr,fr; 
fr; 
fr,fr; 
,fr; 
fr,fr; 
kr; 
kr; 

kr; 

kr; 
fr; 
fr; 
;
kr

;ƒ 28 9/16 öresland 

;

;7½ öresland,7½ öresland ;ƒƒ inlagde till 2 mantal 


;.. foder sicktwna 

;¹ 15 öreslandh 4 bönder 
;säteri <nr 2:> ƒ 1 skogstrakt
;säteri 
;säteri 
;säteri 
;säteri 
;säteri 
;¹ 2 hästar 
; ƒ 11/16 öresland, skatteköpt 1898, första gången i Jb. 1875
; ƒ skall ur jb. uteslutas jeml K.K.br. 8.4.1933, första gången i 1843 års jb.
;ƒ Oskattlagd 
; ƒ Denna lägenhet skall här upptagas jäml. K.K. bf. 16.6.1920 lyder under Kyrkoherdebostället i Sigtuna
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Qvarnkärret; 
1825 Qvarnkjärret; 
1794 Qvarnkiärret; 
1875 Qvarnnibble by; 
1825 Qvarnnibble; 
1794 Qwarnnibble; 
1725 Qwarnibble; 
1715 Qwarnibble; 
1686 Qwarnnible; 
1680 Qwarnnibble; 
1666 Qwarnible; 
1617 Qwarnnyble; 
1609 Quarennyble ¹; 
 
 

1875 Qvarnnibbletorp; 
1825 Qvarnnibletorp; 
1794 Qvarnnibletorp; 
1875 Råby; 
1825 Råby; 
1794 Råby; 
1725 Råby; 
1715 Råby; 
1686 Råby; 
1680 Råby; 
1666 Råby; 
1617 Råby; 
1609 Råby; 
1567 Råby; 
1556 Råby; 
1547 rååbÿ, råbü; 
1545 råby; 
1542 Råbÿ; 
1541 rååbÿ; 

1 äng; 

1 måssa; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.1.1.; 
1.; 
1.; 
 
 

2 torp; 
2 torp; 
2 torp; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.; 
1.; 
1.; 

sk; 
sk; 

sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
 
 

sk; 
sk; 
-,sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk,-; 
sk,sk; 
sk,sk; 
sk,sk; 

;ƒ ½ öresland första gången i Jb. 1751 år; <nr 1:> ƒ 24 1/3 Öresland, ¹ 3 <...> 8 fr. land <nr 2:> ƒ 22 öresland, ¹ 22  öresland <nr 3:> ƒ 12 öresland, ¹ 12 öresland;ƒ 10½ öresland,10½ öresl.


A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Sandberget; 

1825 Sandberget; 
1875 Skjälberga by; 

1825 Skjälberga; 
1794 Skiälberga; 
1725 Skiälberga; 
1715 Skiählberga; 
1686 Skiellberga; 
1680 Skiälbärga; 
1666 Skiälbärga; 
1617 Skelberga; 
1609 Skalbärgha ..; 
1567 Skelberga; 
1556 skemberga; 
1547 Skelbirg; 
1545 skilberga; 
1542 skelberga; 
1541 skelberga; 
 

1875 Skjällsta; 
1825 Skjällsta; 
1794 Skiälsta; 
1725 Skiälsta; 
1715 Skiählstad; 
1686 Skiellstad; 
1680 Skiälstadh; 
1666 Skielstadh; 
1617 Skällestad; 
1609 Skellesta; 
1567 Skÿllesta; 
1556 Skellesta; 
1545 skellesta; 
1542 skellesta; 
1541 skellestad; 
1875 Skogvaktartorp 

1825 Skogvaktartorp 1875 Slättkärret; 
 

1825 Slättkärret; 
1794 Slättkiärret; 
1875 Sundby by; 
1825 Sundby; 
1794 Sundby; 
1725 Sundby; 
1715 Sundby; 
1686 Sundby; 
1680 Sundby; 
1617 Sundby; 
1609 Sundby; 
1567 Sundby; 
1556 sundby; 
1547 sundbü; 
1542 sundbÿ ¹¹; 
1875 Sältlösa; 
1825 Sällösa; 
1794 Sällösa; 
1725 Sältlösa; 
1715 Sältlösa; 
1686 Sältlösa; 
1680 Sältlösa; 
1666 Sallttlöössa; 
1617 Saltlössa; 
1609 Saltlessaa; 
1567 Selteslössa; 
1556 Sillösa <?>; 
1547 silthelössa; 
1545 seltelössa +; 
1542 seleelösza; 
1875 Sättervikshage; 

1825 Sättervikshagen; 
1794 Sätervikshagen; 

1 torp; 

1 torp; 
¼.¼.¼; 

¼.¼.¼; 
¼.¼.¼; 
¼.¼.¼; 
½.½.½; 
1.½.1.; 
1.½.1.; 
1.½.1.; 
1.-.-.; 
1.-.-.; 
1.-.-.; 
wthJord; 
2 wthJord; 
2 wthJord; 

2 wthJord; 
 

1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1.; 
1 torp; 

1 torp; 
1 äng; 
 

kärr/Måssa; 
kärr/Måssa; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 
1.1.; 


¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼, torp; 
¼, torp; 

½; 
stagge j.; 
fr.lannbor; 
sta iord; 

¼; 

¼; 
¼; 

kr; 

kr; 
sk,fr; 

sk,fr; 
sk,fr; 
kr,fr; 
fr,fr; 
kr,fr; 
kr,fr; 
kr,fr; 
kr,fr; 
kr,fr; 
kr,fr; 
- ,fr; 
- ,fr; 
- ,fr; 
- ,fr; 

 

fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 


sk; 
 

sk; 
sk; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
sk; 
sk; 
sk; 
sk; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

kr; 
kr; 

kr; 
kr; 

; ƒ Skall ur jb. utelutas jäml. K.K:br. 8.4.1933 första gången i jb. år 1841 

; ƒ 4 öresland, ƒ 3½ öresland, ƒ 3½ öresland;3=fr 
;3=fr 
;3=fr 
;3=fr 
;3=fr 
;3=fr, ..schalbägha(105) 
;3=fr 


;... skelberga 

; <nr 1:> 1 wthJord under öffwernÿbÿlla <nr 2:> 1 wthJord under öffernÿbÿlla
;säteri ƒ 21 7/8 Öresland
;säteri 
;säteri 
;säteri ; ƒ Skall ur jb. uteslutas jäml.K.K.br.16.6.1920
; ƒ inlagdt under Råby by
; ƒ Hittflyttad från Kalmar sn fr.o.m. d. 1.1.1936, jäml Kgl. ämb.skr. de 5.10.1934 

; ƒ första gången i jb. 1747 år
;ƒ 4 öresland,ƒ 4 öresland;¹ 2 hästar, ¹ 2 hästar 
; ƒ 2 öresland
;+ Til Eckolswndh ? qniklössa

;säteri ƒ är försålt till allmänt fr. jäml Kbs köpebr. 23.3.1916
;säteri 
;säteri 
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************
     år      namn                            mantal            natur         anärkning
 
1875 Tjusta by; 
 
 
 

1825 Tjusta; 
1794 Tiusta; 
1725 Tiusta; 
1715 Tiusta; 
1686 Tiusta; 
1680 Tiusta; 
1666 Tiusta; 
1617 Tiusta; 
1609 Thiuststadh; 
1567 tiuffzeta; 
1556 tiusta; 
1547 tüüstad,tüwstad; 
1545 Tiusta,tiusta; 
1542 ; 
1541 Tÿwffwestad; 
 
 

1875 Trundboda; 
1825 Trundboda; 
1794 Trundboda; 
1725 Trunboda; 
1715 Trunboda; 
1686 Trunboda; 
1680 Trunboda; 
1666 Trumboda; 
1617 Tvärby; 
1609 thwarebo; 
1567 tronneboda; 
1556 trunsboda torpar; 
1547 trwnebode; 
1545 troneboda; 
1542 tredenboda ¹; 
1875 Wäckeby; 
1825 Wäckeby; 
1794 Wäckeby; 
1725 Wäckeby; 
1617 Wäkeby; 

1715 Wäppeby 5fr.a; 
1666 Wppeby 5a; 
1617 Wässby 5; 
1609 wesseby 5; 
1567 wäpbÿ 5; 
1556 veppö 5; 
1547 wpbü 6; 
1545 wäppy 7; 
1542 veppÿ 6; 

½.¼.¼.ujuj; 
 
 
 

½.¼.¼.ujuj; 
½.¼.¼.; 
½.¼.¼.; 
1.¼.1.; 
1.¼.1.; 
1.1.¼.; 
1.1.; 
 
 

¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 
¼; 3.; 
3.; 
3.; 
3.; 

1.; 
1.; 
1.; 

fr,sk; 
 
 
 

fr,sk; 
fr,sk; 
kr,kr; 
fr,fr; 
kr,kr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 
fr,fr; 

 
 

fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
sk; 

fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 
fr; 

;fr,sk,sk <nr 1:> ƒ 5 öresland <nr 2:> ƒ 3½ öresland <nr 3:> ƒ 4½ öresland
<nr 4: och 5:> ƒ Denna lägenhet skall ur jb uteslutas jäml K.K.br. 16.6.1920
;fr,sk,sk 
;fr 
;fr 
;fr 
;fr 
;fr 

;fr 
;fr 
;fr 
;fr,<nr 4:> utj under Aske
;wtJord,wtJord tiwstad
;wtJord,wtJord 
;fr 
;tÿwstad,twÿstad <nr 1:> 1 wthJord
<nr 2:> 1 wthJord under ffröttwnna
<nr 3:> 1 wthJord under Aske
<nr 4:> 1 wthJord under Aske

;ƒ 1 1/8 öresland 
;¹ 1 häst 


;Lgård Ladugård under Nyborgs säteri
;Lgård 
A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp

**************************************************************************

År     Namn Nr Mantal Natur anmärkning
1875 Öfvernibble by1875 Öfvernibble 1
1
sk

         Öfvernibble 2
1
fr

         Öfvernibble 3
1 utj
sk

         Öfvernibble 4
1 utj
sk

1825  Öfvernibble 1
1
sk

         Öfvernibble 2
1
fr

         Öfvernibble --
2 utj
--
Nr -- kan vara skrivfel i min källa
         Öfvernibble 4
1 utj
sk

1794 Öfvernibble 1
1
sk

         Öfvernibble        
2
1
fr

1725 Öfvernibble 1
1
sk

          Öfvernibble
2
1
fr

1715  Öfvernibble 1
1
sk

          Öfvernibble
1
sk

1680  Öfvernibble
1
sk

          Öfvernibble
1
fr

1686  Öfvernibble
1
sk

          Öfvernibble
1
fr

1617  öfre Nykla

1
sk
stavningen kan vara felskrivning i jordeboken
          öfre Nykla
1
fr

1609  öfwer Nybla

1
sk

          öfwer Nybla

1
fr

1567   yttre nöbbäle

1
sk

           yttre nöbbäle

1
fr

1567   öffra Nijbbele

1
sk

           öffra Nijbbele
1
fr

1556   Ytre Nöbbele3 gårdar
1556   ytternijbiell3 gårdar
1547   öffwernübülla3 gårdar
1545   öffwenÿble,2 gård.
1542   ytenibble


sk
3 gårdar
1542   öffwenibbble


sk / fr
2 gårdar
1541    ÿtternÿbÿlla2 gårdar
1541    öffwre nÿbyllastac men 
ditowthJord Karsstompta
ditowthJord Karsstompta

  A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp


Torpen
ej i bokstavsordning

     år      namn                                mantal            natur         anärkning
 
1794 Fläskbergs; 
1617 Kolberga; 
1825 Gröndahl; 
1825 Peterslund; 
1825 Fläskbergskärren; 
 

1825 Prästtorp; 
1825 Tätorp; 
1794 Tätorp; 
1825 Sånka; 
1794 Sånka; 
1825 Grindtorp; 
1794 Grindtorp; 
1825 Bergtorp; 
1794 Bergtorp; 
1825 Lugnet; 
1794 Lugnet; 
1825 Norrskog; 
1794 Norrskog; 
1825 Ryttarberg; 
1794 Ryttartorp; 
1825 Hällen; 
1794 Hällen; 
1825 Udden; 
1794 Udden; 
1825 Sjöhagen; 
1794 Sjöhagen; 
1825 St: Solgärdet; 
1794 St: Solgjerdet; 
1825 Hagtorpet; 
1825 Hammarn; 
1825 Grönlund; 
1825 Bjurstatorp; 
1794 Bjurstatorp; 
1825 Hammrbytorp; 
1794 Hammrbytorp; 
 

1825 Marken<Manken!>; 1794 Marken; 
1825 Dalen; 
1794 Dalen; 

1825 Gårdsängen <ej ä; 
1825 Sandtorp; 
1794 Sandtorp; 
1825 Ban?en; 
1794 Ban?wen; 
1825 Lugnet; 
1794 Lugnet; 
1825 Gillstugan; 
1794 Gillstufwan; 
1825 Murartorp; 
1794 Murartorp; 
1825 Bergholm; 
1794 Bergholm; 
1825 Högholmen; 
1794 Högholmen; 
1825 Månskinet; 
1794 Månskinnet; 
1825 Solskinet; 
1794 Solskinnet; 
1825 Finntorp; 
1794 Finttorp; 
1825 Skogstorp; 
1794 Skogstorp; 
1825 Roligheten; 
1794 Roligheten; 
1825 Nybygget i Jern; 
1825 Skjälberga torp; 
1794 Skjälberga torp; 
1825 Skjällstatorp; 
1794 Skiälstatorp; 
1825 Salgärdet; 
1825 Rothugget; 
1794 Rothugget; 
1794 Löten; 
1794 Swarfwarholmen; 
1794 Marcken; 

1794 Krympåker; 

1794 Hälljesta; 

1794 Håÿan; 

1794 Habors wrett; 
1794 Oxtorpet; 

1794 Haborsslätt; 
1725 Qwarnibble 8 sk.; 
1725 Markebytorp; 
1725 Hällen; 
1725 Haborswreten 3kr; 
1725 Grintorp 1 kr; 
1725 Klåckarewreten; 
1725 Härrhagen 1 kr; 
1725 Fäbodarne 1 kr; 
1725 Prästorp; 
1725 Swarfwarholmen; 
1725 Ormudden; 
1725 Håijan; 
1725 Håtuna Röhäll; 
1725 Hammarbytorp; 
1725 Dalen; 
1725 Killingtorp; 
1725 Råbytorp; 
1725 Skiälstatorp; 
1725 Skougwreten; 
1725 Nybytorp; 
1725 Murartorp; 
1725 Löten; 
1725 Sandtorpet; 
1725 Månskinnt; 
1725 Upptorpet; 
1725 Kyrktorp 1 kr; 

-; 

lägenhet; 
lägenhet; 
lägenhet; 
 

lägenhet; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
 

oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 

oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; 
oskl.torp; torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
bs; 
bs; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 
torp; 

kr
fr 

sk; 


kr; 
kr; 
kr; 
kr; 
kr; 

kr; 

Lägenheter m.m i jb 1825 
;Lägenheter m.m i jb 1825 
;Norra och Södra.u.Nyborg Lägenheter m.m i jb 1825 m.m. Fläskbergskärren Norra och Södra (under Nyborg)
;under Fäbodarne 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R:u. 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Håtunaholms berust.sät.
;u.Håtunaholms R:R: 
;u.Markeby berust.säteri 
;u.Markebys R:R: 
;u.Markeby berust.säteri 
;u.Markebys R:R: 
;u.Markeby berust.säteri 
;u.Markebys R:R: 
;u.Markeby berust.säteri 
;u.Markebys R:R: 
;u.Markeby berust.säteri 
;På Qwarnnibble skatte Rusthålls ägor
;På Qwarnnibble skatte Rusthålls ägor
;u. Bjursta säteri 
;u. Bjursta sk.h. 
;på Hammarby academie frälse ägor
;u. Hammarby acad.h. R:R: Håtunaholms säteri under Nyborg 
;R:R: u. Hammarby säteri 
;R:R: u.Håtunaholms säteri
;R:R: u. Hammarby säteri 
;R:R: Håtunaholms säteri och R:R: under Prästgården
;R:R: u. Hammarby säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;R:R: u.Håtunaholms säteri
;R:R: u. Nyborgs säteri 

;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri 
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Nyborgs säteri .. -berga
;5 hem.på Skjälberga fräl--seägor
;under Nyborgs säteri 
;R:R: u. Skjällsta säteri 
;R:R: u. Skiälsta säteri 
;R:R: u. Skjällsta säteri 
;R:R: u. Skjällsta säteri 
;R:R: u. Skiälsta säteri 
;under Nyborgs säteri 
;u.Erikssunds säteri i. Sthlms skär <?>
;R:R: Håtunaholms säteri <obs: står 2 gånger, tidigare stavat Marken>
;under Qwarnnibble <obs: under rubr Torp i jb 1794 m.m.>
;under Bjursta <obs: under rubr Torp i jb 1794 m.m.>
;under Aske säteri <obs: under rubr Torp i jb 1794 m.m.>
;under Signilsberg säteri 
;R:R: u.Signilsberg säteri<obs: under rubr Torp i jb 1794 m.m.>
;R:R: u.Signilsberg säteri
;på Qwarnibble hem ägor 
;under Marckeby säteriet 
;under Marckeby säteriet 
;under Signilsbergs säteri
;under Håtunaholms säteri 
;1 kr, Crono ägor 


;under Prästegård 
;under Prästegård 
;på Killinge hem. 
;under fr. säteriet 
;under fr. säteriet 
;under Hammarby säteri 
;under Hammarby säteri 


;under Skiälsta säteri 
;under Skiälsta säteri 
;under Nyborg säteri 
;under Nyborg säteri 
;under Nyborg säteri 
;under Nyborg säteri 
;under Nyborg säteri 
;under Nyborg säteri 
;"Wid kyrckan 1 torp 1 kr"

A , B , D , E , F , G , H , K , M , N, P , Q , R , S , T , V , Å , Ö      Upp
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar 

Till Ämnesområden