Historiska handlingar kring Håtunaleken
/lokalhistforsk/hatuna_stud
Av Börje Sandén

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

Artiklar av berättande slag finner du här      Håtunaleken i rikshistoriskt perspektiv

Håtunaleken / Nyköpings Gästabud i Olaus Petris Svenska Krönika - ordagrann återgivning
Frihetsbrevet - vid Mora sten år 1319 - Sveriges första grundlag - ett resultat av Håtunaleken?
Erikskrönikans version -  moderniserad svenska av Aron Rydfors, 1925
Alsnö stadga - förutsättningen för Håtunaleken och dess fortsättning
Tibble gästgivargård