Litterär och konstnärlig anknytning till lokalhistorien
/lokalhist/litterar-konst.htm

UKF:s startsida     Lokalhistoria      Allmänhistoria        Ämnesområden


Stäket i litteratur och musik
a) Verner von Heidenstam. Ur Svenskarna och deras hövdingar
c) Herr Stens visa eller Sten Stures Ballad.   Ärkebiskopsborgen rivs mellan 1:a och 2:a versen
c) Sten Sture död på  Mälaren.
d) Ur Rimkrönikan om år 1463 då Upplandsallmogen försöker befria ärkebiskopen som fängslats
 
Almarestäket = "Sancte Eriks gård" av Fabian Månsson - ant Börje Sandén 1978
*  Carl Tersmeden - Svenska flottan beskjuter domonstranter på Norra Björkfjärden
Jakob Mörk  - prästen i Bro - Sveiges första romanförfattare,  nyckelroman om svensk 1700-talshistoria
                          
- dikten "Den Svenska Enigheten" - riktad till  riksdagens ledamöter under krisen på 1740-talet
John Kraft - Kuskens pojke.
Berättelser från Aske i början av 1900-talet. Börja av boken
                           - Vretarna - minnen från ungdomsåren.  Bl.a. om "ryggade åkrar" odlingsmetod före täckdikningens tid
                         
  - Fler artiklar i Ortsbor berättar avdelningen  Intervjuade personer i  TILLÄGG i slutet av förteckningen
Claes Rålamb - kaffets historia
Nestorkrönikan - den ryska krönikan berättar om hur Rurik kallades till Ryssland för att skapa ordning i landet
Jonas Love Almqvist - Ur Herrarne på Ekolsund - Stäket, Ryssgraven, Aspviks kvarn, Ullevi skog beskrivs
Jacob Axel Gillbergs - Skissbok fr ca 1840-talet med 103 sidor. Flertalet bilder från Västra Ryd / Granhammar