Gillbergs skissbok

Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

lokalhist/Gillbergs-skissbok.htm

Sammanfattning av Börje Sandén 98-03-14

-         Skissboken är osignerad, men har tillhört  Jacob Axel Gillberg

-         Detta framgår av anteckningen i anslutning till systerns gravvård på Västra Ryds kyrkogård

-         Han har i slutet av sin levnad vistats i två perioder på Sundby (Granhammar?).

-         de första teckningarna  - Sundby , systerns gravvård och Granhammar - är ritade 1839.

-         De övriga 1841

-         Dessutom finns teckningar och skisser från andra orter, många oidentifierade. Ett Mariedahl kan inte vara Mariedal i Håbo-Tibble, även om Gillberg varit i Håbo-Tibble och ritat av Negelstena, eftersom Mariedal ligger vid en sjö.

-         De sista teckningarna är av annan hand - Christina - och gjorda efter Gillbergs död

-          

Det finns ett samband mellan släkterna Gillberg, Lantingshausen och Rålamb

-         Bägge Gillberg var ledare av Konstakademien och Albrecht Lantingshausen var hedersledamot i den

-         Den äldre Gillberg hade haft den yngre Lantingshausen som elev

-         Den yngre Gillbergs syster har varit anställd(?) hos familjen Rålamb, vilket man kan sluta sig till av gravvården.

-         Granhammar kom i Rålambs händer genom att Claes Gustaf Rålamb gifte sig med Albrechts yngsta dotter Augusta Emerentia Charlotta (1796 - 1855), som hade ärvt Granhammar efter sin bror Erik Albrecht (den 3:e och sista generationen Lantingshausen)

-         Claes Gustaf Rålambs och Augusta Emerentia Lantingshausens son Erik Axel Rålamb är född 1829. Man kan föreställa sig att Gillbergs syster har varit gouvernant för barnen Rålamb, hon  dog 1835.

 

Det finns också ett samband mellan teckningarna i skissboken och tavlan i Västra Ryds kyrka.

-         Av ovanstående framgår att den yngre Lantingshausen haft den äldre Gillberg som lärare

-         Enl. anteckning på tavlan - " Albrecht v. Lantingshausen deline: d: 21. Nov: 1764" - har Albrecht v. Lantingshausen varit 13 år när tavlan ritades.

-         Det finns en påtaglig likhet i manéret vid jämförelse med en av teckningarna av Sundby.

 

Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras till kommunen. Närmare upplysningar torde finnas i Kulturnämndens protokoll. Fyra inramade teckningar ur skissboken kom att användas som gåva till personal som varit anställd en längre tid i kommunen.

 

Kommentarer av Börje Sandén 98-03-14

Ur NE

Gillberg,  Jacob, 1724-1793

Konstnär, professor vid Konstakademien från 1768. Gillberg utbildade sig åren 1755-61 i Paris och kom särskilt att inrikta sig på reproduktionsgrafik i crayonteknik. Som kopparstickare blev han känd för sina formsäkra, eleganta porträtt; t. ex. planscherna till Gustav III:s medaljhistoria. Far till Jacob Axel Gillberg.

 

Gillberg, Jacob Axel, 1769 - 1845

Konstnär, från 1840 direktör för Konstakademien; son till Jacob Gillberg. Gillberg verkade framför allt som miniatyrmålare och var som sådan mycket produktiv, med profilbilden som specialitet. Med inspiration från samtida brittiskt måleri lät han gärna modellen avteckna sig mot en ljusblå himmel. I nyklassicistisk anda betonade han linjens betydelse.

 

Ur NE. Artikeln Konstakademien

Kungl Akademien för de fria konsterna.

Räknar sitt ursprung från 1735, då Kongl. Ritarakademien inrättades med undervisning i teckning, modellering och myntgravering.

 

Ur Svenska män och kvinnor

Lantingshausen, Jakob Albrecht von, 1699 - 1769,

friherre

 

Lantingshausen, Albrecht von,  1751 - 1820,

-     gift med grevinnan Johanna von Stockenström

-         Greve, arméofficer, politiker, konstidkare

-         Lantingshausen var en skicklig landskapstecknare och gravör

-         Valdes 1798 till hedersledamot av Konstakademien.

 

Ur Nord. Familjebok,  3:e uppl 1923-1937

Lantingshausen, Albrecht von,

-         greve (1800), militär (1768), konstidkare

-         var mångsidigt bildad, utgav prosaöversättningen "Doctor Edvard Youngs Nätter" (1787-90; 3:e uppl 1798-99)

-         idkade landskapsmålning, var som etsare elev av J. Gillberg och sysslade även med litografi.

 

Gillberg, Jacob (1724-1793)

-         se ovan

-         teckningar och gravyrer till "Kronprinsens abc-bok" 1780

-         hade många privatelever

 

Gillberg, Jacob Axel (1769-1845)

-         se ovan

-         son till Jacob Gillberg

-         professor 1798 vid Konstakademien

-         direktör 1840

 

Gillberg, Carl Gustaf (1774 - 1855)

-         bror till Jacob Axel

-         teckningslärare på Karlberg 1811 - 1842

-         utgav svenska landskapsutsikter i gravyr

-         litografiska planscher för teckningsundervisningen

Sidorna numrerade här (ej per uppslag, som det är gjort i originalet)

 

1.      "Sabatsbergs dammar och Westmans (?) Fåfänga 18/3 1836"                                g-sabat.tif

2.      tom

3.      okänt motiv - ekotempel (oidentifierat) - ekonomibyggnader

4.      tom

5.      Sundby med Borgen i bakgrunden - från öster - förgrunden laverad                        g-sund1.tif
jfr tekniken i Lantingshausens teckning i Västra Ryds kyrka

6.      Tom

7.      Skiss - okänt motiv - sexkantig byggnad - väderkvarn i bakgrunden                       g-sund2.tif
osäkert om det kan gälla den speciella byggnaden på Sundby, någon
väderkvarn på Sundby är för närvarande inte känd av mig.

8.      Tom

9.      Sundby - från norr                                                                                                 g-sund3.tif

10.  tom

11.  Västra Ryds kyrka i bakgrunden - torpstuga i förgrunden                                        g-kyrka.tif

12.  Tom

13.  Påbörjad skiss

14.  Uppslag - skiss Västra Ryds prästgård                                                                   g-kyrka2-tif

15.  Uppslag - skiss Västra Ryds kyrka

16.  Tom

17.  Gravvård över Gillbergs syster.                                                                               g-grav.tif
Inskriptionen lyder:
"Här hvilar Mademois … Beata Dorotea Gillberg
född 17  26/12  72, död 18  11/4  35; Sv Ps. N 347, v 8"

 

18.  "Min Salig Systers Grafvård uppå Ry Kyrkogård                                                   g-grav2.tif
i Uppland uppsatt och bekostad af Friherre Rålamb och
Friherrinnan Rålamb född Lantingshausen"
                              ritad den 31 juli 1839

19.  skiss - några träd

20.  motiv från Granhammar - okända byggnader - paviljong                                        g-gran1v.tif

21.  Granhammars huvudbyggnad - från SO - (fr kanslihuset)                                       g-gran1h.tif

22.  "Granhammar ritat 1839" (gäller ovanstående) Skiss några hus

23.  tom

24.  Uppslag - skiss Granhammar                                                                                g-gran6v.tif

25.  Uppslag - skiss Granhammar - endast taket syns - från eng. parken (?)                  g-gran6h.tif

26.  - 39 skisser till okända motiv (eller tomma sidor)

40. Uppslag - skiss av Mariedahl med sjö i förgrunden (ej Upplands-Bro)

41. Uppslag - dito

42. skiss - okänt motiv
43. Tom

44. Uppslag - Granhammar - Lillsjön (Granhammarsviken) i förgrund                          g-gran2v.tif

45. Uppslag - Granhammar från NO                                                                           g-gran2h.tif

46. "Granhammar å andra sidan om Sjön Viken
        tagit den 1 juli 1841"

47. "Granhammars Byggningen den 5 juli 1841"                                                          g-gran3h.tif

      "Taket öfra plåt nedra Tegel

       Huset Ljus gul rappning

       Rés de chanssain (?) Ljus röd

       Lister hvita  Luckor (?) och fönster lister Grågula (?)"

       Skiss av soluret ( som stod på södra sidan av byggnaden)

48. Uppslag - fullbordad skiss - Granhammar från söder                                              g-gran3v.tif
49. Uppslag - soluret framför Granhammars byggnaden

50. Uppslag - skiss - del av 4 sidor - Lillsjön

51. Uppslag - dito. "Fortsättning af nästföljande teckning"                                            g-gra4vv.tif

       "Granhammar ritat ifrån Norra Sidan den 5 juli 1841

 

52. Uppslag - Granhammar från norr - blad 2 av 4                                                       g-gran4v.tif
53. Uppslag - dito. Blad 3 av 4                                                                                    g-gran4h.tif

 

54. tom

55. "Fortsättning af föregående teckning". Blad 4 av 4                                                  g-gra4hh.tif

 

56. Uppslag - Granhammars inspektorsbostad                                                             g-gran5v.tif

      "Inspectorsbyggningen vid Granhammar"

57. dito                                                                                                                       g-gran5h.tif

 

58. Skiss av träd

59. tom

 

60. Uppslag - Sundby med magasinet - från väster                                                       g-sund4v.tif

61. Uppslag - dito                                                                                                       g-sund4h.tif

 

62. tom

63. Skiss av landsvägskurva

 

64. Uppslag - Dianatemplet vid Granhammar - komp. med tusch.                                g-dianav.tif

65. Uppslag - dito                                                                                                       g-dianah.tif

 

66. Uppslag - Sundby - ej färdig del - Borgen i bakgrunden                                        g-sund5v.tif

67. Uppslag - Sundby fr öster                                                                                     g-sund5h.tif

 

68. tom

69. Skiss av träd

 

70. Uppslag - Gustav III:s paviljong i Hagaparken

71. Uppslag - dito

 

 

72. Uppslag - skiss av okänt motiv - kanal i förgrunden

73. Uppslag - dito

 

74. Skiss - okänt motiv

75. tom

 

76. Uppslag - Negelstena - Sigtuna i fjärran                                                                 g-negelv-tif

77. Uppslag - dito                                                                                                       g-negelh.tif

      "Negelstena, Uppland och Tibble Socken, ritat den 19 augusti 1843.

      Där en del af Staden Sigtuna finnes"

 

78. tom

79. tom

 

80. Uppslag - Sundby brygga med paviljong                                                                g-bryggv.tif

81. Uppslag - dito - "hvid Sundby Brygga den 26 augusti 1843"                                   g-bryggh.tif

 

82 - 86. Skisser av okända motiv

87. Tre hästar "Christina (?)1858

 

88. Uppslag - skiss av okänt motiv

89. Uppslag - dito

 

90. Skadad teckning av Wibyholm i Södermanland

91. raderad skiss av Drottningholm från Kersön. Liten ångbåt " …. 1855"

 

92. tom

93. Wibyholm                                                                                                             g-vibyh1.tif

 

94. "Wibyholm i Södermanland, tagit från Näsbykullar

95. Jakobsberg i Södermanland                                                                                   g-jacob.tif

 

96. "Jacobsberg i Södermanland, den 20 September 1856 (?)

97. tom

 

98. tom

99. Björnlunda kyrka                                                                                                   g-björnl.tif

 

100. tom

101. Wibyholm - framsida - "Christina"                                                                        g-vibyh2.tif

 

102. tom

103. Wibyholm från parken (på pärmens insida)                                                           g-vibyh3.tif

.