UKF:s register över anteckningar till historiska handlingar om Almare-Stäket.
(almare1.htm)
Startsidan   Rapporter      Ämnesområden     Stäkets historia

Här presenteras en översikt av det material som ligger till grund för UKF:s bok Almare-Stäket - Stockholms Blodbad (skriftserien Vad hände egentligen? nr 1, 1990) och Krönikespelet "Stöket vid Stäket" 1987. 

Stäketmaterialet är mycket omfattande och ryms inte på vår hemsida. Det som nu visas kan ses som ett exempel på vad vi kommer att kunna erbjuda den historieintresserade.
Du hittar kortare och längre notiser snabbare genom att lägga nedanstående registers årtal på minnet och sedan Klicka här.  Årtalen ligger i kronologisk ordning.

Längre och kortare artiklar om händelserna vid Stäket finns på annat håll i vår Internetpresentation.
* Stäkets historia - Stockholms blodbad
* Arkeologiska undersökningar
  - Kartering
  - Radardokumentation av vattnet runt borgholmen
  - Videofilmning av underjordiskt valv
  - Dendrokronologisk datering av stockar
  - Arkeologisk undersökning 1870

  
 
x-markerade handlingar finns        Läsa texten?   lägg årtalet på minnet  och   Klicka här
255  x 1007--08  Isländska sagor Spärrar vid Stäket, Olovssagan
256 x 1007--08  Isländska sagor Spärrar vid Stäket, Leg. Olovssagan
257 x 1007--08 Isländska sagor Spärr vid Stäket; Äldsta saga om Olav
254 x 1187 Wisbyensium 815-1412 Almarestäket 1187
237   1303-05-03  Birger, konung  Aspviks kvarn, under Almanir
238   1307-05-12 Erik, Valdemar; hertig Aspviks kvarn under Almanir
239    1308-05-23 Birger Thomas; Hageby Säby(?) i Näs ges till Julita
240   1310-01-26 Dipl.Svec. nr 1650  Omtalas Almarnastek
50 x 1328 Christersson, Carl Munkarna i Sigtuna får Stäket
241   1344 Förteckning Almarestäk i Uppsala domkyrkas ägo
242   1344-04-17 Magnus, konung  Sigtuna klosters rätt till skog,fiske mm
1 x 1345-04-17 Magnus, konung  Magnus Erikssons bekräftelse
243   1347-02-03 Gerdaro in Almarum  Fasteman Gerdaro in Almarum
244   1347-06-05 Hemming; ärkebiskop  Almarnastaek omnämnt
245   1350 RA:s brevsamling  Riksarkivets pergaments/pappers-brev
46   1388-10-01 Henrik, ärkebiskop  Ärkebiskop Henrik "nostro Almarstaek"
45   1390-02-07 Bosson, Sten Försäljn av Stäket till ärkebiskop Henrik
246   1409-08-31  Bonde /Benktsson  Kronan tilldömes skatt i Almarna
71   1419-07-09 Gerekesson, Jöns Ärkebiskop Jöns Gereksson
73   1420-06-30 Filippa, drottning Almarestäks län; drottning Filippa
49   1424-02-19 lagmansting  Vad är Stäks län?
x 1424-03-02 Mathisson, Niclis  Lagmansting i Sollentuna; Stäks hus
69   1429 Albrekt, konung  Kung Albrekt konfiskerar Stäket
59   1434 Nikolaus Ragvaldis tal i Basel om götarna
74 x 1434 Kröpelin, fogde  Stäket skall brännas; Karlskrönikan
52   1440-02-08 Birgersson, Christina  Bekräftelse på jordbyte med Ragvaldi
2 x 1440-03-09  Slafweca, Claffws  Almarestäks hus
51   1440-10 Jonis/Laurents  Nikolaus tillbyter sig mark i Stäket
6 x 1440-10-03  Riksrådet  Kronans skatter får inte minskas
4 x 1441 Sture, Gustav Anundson Nikolaus övertar Stäkets färjestad m.m.
55   1442-04-20 Kristina, änka  Feldaterad hos Berg:17
5 x 1442-04-23 Kristoffer, konung  Kung Kristoffers stadfästning
7 x 1442-04-29 Kristina, Pederson Nikolaus tillbyter sig mark i Almaerstaek
8 x 1443-12-31 Sture, Gustav  Nikolaus tillbyter sig mark
56   1444 Nikolaus, ärkebiskop  Nikolaus tilltyter sig Horsgiärde
9 x 1444-02-08 Birgersson, Harald  "För evärdelig ego"
10 x 1444-05-01 Arvidshustru, Sigrid  Försäljning till ärkebiskop Nikolaus
11 x 1445-05-08 Birgersson, Harald  Nikolaus byter till sig Stäket
57   1446-05-20 domkapitlet Stäket skall ha edsvuren hövitsman
12   1447-12-27 Stensson, Knut Nikolaus byter till sig Horsgärdet
13 x 1448-07-14 Karl Knutsson, kung Jöns får Karl Knutssons bekräftelse
58   1448-1457 Karl Knutsson; l:a gång  Karl Knuteson l:a svenskvalda på öv 100år
14 x 1451-03-15 Jöns  Almarestäks byggning, kvitto på varor 
15   1456-08-24 Jöns, ärkebiskop  Torpet Kloffetena vid Aelmarstech
62   1457-01-26 Jöns, ärkebiskop  Jöns uppsäger Karl tro och lydnad
16   1457-03-21 riksrådet  Stäks län; första gången nämnt (ego:?)
17 R 1458-02-06 Kristian I, konung  Kristian I stadfäster kyrkans rätt
61 x 1461-04-30 Jöns, ärkebiskop Kvitto för byggkostnader till Stäket
18   1461-04-?? Jöns; ärkebiskop Svecie Primas
19 x 1461-12-28 Jöns, ärkebiskop  Svecie Primas
20   1462 Jöns; ärkebiskop  Svecie Primas
60 x 1462-10-31 Jöns, ärkebiskop  Skatter för uppförandet av stenhuset
21 x 1463-08-14 Jöns, ärkebiskop Till besättningen på Stäket
102   1463-64-65 Kettil; biskop m.m.  En biskop ger Stäket åt en annan
22   1464 Kettil, biskop  Slottsloven till Christern Bengtson m fl
24   1464 Kristian, konung  Kristian har återtagit Stäket
63 x 1464-04 Kristian I, konung Slottet lämnas till Kristian
23   1464-11-02 Karlsson, Gustav  Slottet omtalas; ett skepp:d talg
65 x 1464-11-12 Karlsson, fogde Stäket hotas av Karl Knutsson
35   1465 Ketill, riksföreståndare  Kettil förlänar Stäket till biskopsbord
25   1465-01-01 Kristian, konung Kristian begär Stäket överlämnat
67 x 1465-02-01 Kettil,rikeföreståndare Stäks län ges till Jöns
29 x 1465-09-28 Jöns, ärkebiskop Stäket är ej ärkebiskopens personliga
64 x 1465-a Kristian I, konung Slottet tillhör kyrkan säger Kristian
66 x 1466 Jöns, ärkebiskop  Lösensumman för Stäket höjs till 12000 m
30 x 1466-02-02 riksrådet  Jöns får Stäket på evärdelig tid
36   1466-02-16 Kristian, konung Kristian stadsfästelse
31   1469-07-24 Tord, postulatus Stäket pantsätts för lån från kungen
32   1470-10-27 Ulfsson, Jacob Jakob vill förhindra mord m.m.
47   1488-11-12 Skyddsbrev  Jakob får skyddsbrev på Almarestäk
33   1489-06-18 Ulfsson, Jacob  Almerstekx slott; tvist om prebenda
34   1489-11-12 Diderik, pärlstickare  Landsfogde Erik Benedicti, Almarstaek
68 x 1495-11-05 Sture, Sten d.ä  Dävensö; S:t Eriks banér
76   1497 Ulfsson, Jacob Stäket belägras; befrias av danskarna
37   1497-05-21 Ulfsson, Jacob  Jakob förnyar sin trohetsed till Kristian
39 x 1497-06-24 Ulfsson, Jacob Jakob bannlyser Sten Sture
38 x 1497-07-01 vissa riksråd  Skada på S:t Eriks slott
77   1497-11-26 Hans, konung  Kung Hans kröning
40   1497-12-15 Kristian I, konung Kung Hans förlänar Stäket till Jakob
70   1499-1911 Styffe, C.O.  Vad är Stäks län? Ej Håbo, Erlinghundra
103 x 1502-06-24 Sture, Sten  Förlikningen på Nääs äng
104 x 1508-05-23 Gadh, Hemming  Hänvisning till Nääs 1502
105 x 1508-10-03 Ulfsson, Jakob  Att folk skall sändas till Kalmar
106 x 1508-10-24 Ulfsson, Jacob  Konungsfodring för landboar
107 x 1508-11-10 Sture, Svante Svante Sture vill träffa Jakob
108 x 1508-11-12 Trolle, Erik  Svar på 1508-11-10
109   1509 Fredsfördrag "Skamliga freden 1509''
110   1510-03-02 Fördrag  Bebindning mot 1509 år skamliga fred
111   1511 Sala silvergruva Sala Silvergruva upptäcks
112   1511 Trolle, Gustav, ålder Trolle får påvens dispens för åldern 27
113 x 1511-08-19 Ulfeson, Jakob Riksrådet önskar förlikning
114   1512-01 Trolle, Erik Val av riksföreståndare, Erik Trolle
115   1512-04  Opposition  Malmö recess
116 x 1512-05-14 Kristernsson, Sten Varning till Svante Sture
117   1512-06-30 Konfederation Skydda och stärka rådets makt
118   1512-07-23 Sture, Sten  Val av riksföreståndare
119   1513 Hans, konung Kung Hans dör 1513
176   1514-08 Sture,Sten  Tälge, Vadstena
178   1514-08-31 Ulfsson,Jacob  Ulfsson erbjuder sig avgå
180   1515 Brilioths åsikt  Stäkets län, avsikt att använda våld


122    1515-02-16 Otto, biskop Otto får fullmakt för möte i Köpenhamn
179   1515-06-09 påven  Påvens suppliker, 400 man, absolution
182   1515-07-22 Stäks län Stäks län i kvarstad, Tal i Bro härad(!)
183   1515-08-02 Förbund mot Sverige Kejsarens politik mot Sverige
181
1515-09 Trolle, Gustav, länsed  Trolles ankomst till Sverige
134 x 1516 Ulfsson, Jacob Lejd för Larensson
185   1516 Sture, Sten  Sammansvärjningen i Tälge upptäcks
187   1516 fyra biskopar  4 biskopar varnar Trolle
184   1516-02 Sture, Sten  Mötet i Uppsala domkyrka
190 x 1516-06-09 påven Leo X  Påvens "positiva" bulla
177   1516-07 Tälge, mötet i  Konflikten i Tälge fullt utvecklad
123 x 1516-07-25 Sture, Sten  Kallelsebrev, jämte svar
125 x 1516-07-25 Cristiernsson, Sten  Christierusson svar på kallelsebrev
128 x 1516-07-25 Sture, Sten Stures kallelse till Gustav Trolle
124 x 1516-07-27 Cristiernsson, Sten Svar på kallelsebrev
120 x 1516-07-30 Sture, Sten Sten Stures tal i Tälge 1516
126 x 1516-07-31 Sture, Sten  Sten Stures svar till Christiernsson
127   1516-07-31 rikrådet  Riksrådets svar till Kristian II
135 x 1516-09-01 Ulfsson, Jacob Båtar, oxar vid Stäket
136 x 1516-09-15 Laurensson  Larensson begär lejd till herremöte
129 x 1516-09-17 Ulfsson, Jacob  Om Trolles beslut att inte komma
132 x 1516-09-19 Otto, biskop Sten Cristiernsson bekännelse
140 x 1516-10 Sture, Sten Listig förhållning
133 x 1516-10-04 riksrådet Om Cristiernssons förräderi
137   1516-10-04 Sex rådsherrar  Sex rådsherrar skriver till Mattias
138   1516-10-04 Sex rådsherrar  Om Sten Cristiernssons resning
189 x 1516-10-06 Sture, Sten  Sten Stures 10 punkter
139 x 1516-10-17 Sture, Sten  Stures brev till domkapitlet
121 x 1516-10-20 Ulfsson, Jacob  Trolles utnämning
188   1516-10-20 Sture, Sten  Belägringen av Staket ett faktum
186   1516-10-28 Kristiernsson/Larens  Uppsäger Trolle tro och lydnad
191   1516-12-21 Ulfsson, Jacob  Grans prästgård. Jakob på Trolles sida
141 x 1516-12-26 Ulfsson, Jacob  Jakob hotar med danskarna
142 x 1516-12-26 Sture, Svante 1497  Kopia av förpliktelse från 1497
143 x 1516-12-27 Sture, Sten Överenskommelse i Grans prästgård
147 x 1517 Sture, Sten  Sannolikt till ärkebiskopen i Lund
149   1517-01-06 Sture, Sten  Kungörelse till Söderköping
144 x 1517-01-15 Sture, Sten Skepp beslagtaget
196 x 1517-01-16 Månsson, Johan  Göksholm - Stäket
152 x 1517-02-06 Larsson, Erik  Folkstämningen i Jämtland
197 x 1517-02-07 Krummedicke, Henrik  Sture har endast 500 man
85 x 1517-02-16 Vincentius, biskop  Vädjan om lindring för Erik Trolle
84 x 1517-03-15 Henriksson, Staffan  Allmogen välviligt inställd till Sture
198 x 1517-03-26 Bosson, Nils  Förtal inför Sten Sture
80 x 1517-03-29 Sture, Sten d.ä. Stäkeborgs län; behjälplig mot Trolle
81 x 1517-04-03 Jonsson, Måns  20000 dalpilar. Erik Geting till Stäket
82 x 1517-04-04 Turesson, Peder  Äldsta dokumnet om Gustav Vasa (!)
83 x 1517-04-06 Karlsson, Holger  Skeppsbygge vid Stegeborg
199 x 1517-04-08 Kyle, Claes  Bröd,öl till Stäket
148 x 1517-04-09 Abrahameson, Erik  Folksuveräniteten
153 x 1517-04-17 Arendsson, Johan  Folkstämningen
156 x 1517-04-19 Mattias, biskop Kristians rustningar mot Sverige
155 x 1517-04-21 Otto, biskop  Rykte om 13000 danksa ryttare
200 x 1517-05-05 Köpings invånare Önskan att ta hem folket från Stäket
154 x 1517-05-09 Hök, Sven; Ulvåsa  Folkstämningen ej lika förmånlig för SS
157   1517-06-05 Gren, Måns  Kristians härjningar
158   1517-06-07 Matsson  Kristians härjningar
159   1517-06-18 Ribbing Kristian väntar 8000 ryttare fr Mecklenburg
150 x 1517-11-21 Brask, Hans; biskop Brask vill få tillbaka tionden
130 x 1517-11-23 Sture, Sten  Sten Sture tal i Stockholm-ständerna
146 x 1517-11-23 riksdagsbeslut  Riksdagsbeslutet 23 nov 1517
131 x 1517-11-26 Stäkets besättning Rannsakningen med Stakets manskap
192   1517-12 Trolle, Gustav Trolle kapitulerar. Kopiboken
151 x 1518 Sture, Sten  Vissa tionden
193   1518-01 Val av ärkebiskop  Rådsmöte i Uppsala. Brask kom inte
195   1518-01 Westin, Gunnar Sammanfattning
163 x 1518-01-04 Sture, Sten  Trolles avsägelse
162 x 1518-01-19 Brask, Hans  Brask har annan uppfattning
160 x 1518-01-30 Sture, Sten  Stat i staten - kyrkan
164 x 1518-02-03 Vincentius; biskop  Trolles avsägelse
168 x 1518-02-03 Sture, Sten Ägodelar som förvaras på Stäket
170 x 1518-02-03 Sture, Sten Ägodelar som förvaras på Stäket
169 x 1518-02-04 Ulfson, Jacob Vigt kapell på Stäket
145 x 1518-02-21 Sture, Sten  Det som gäller alla skall av alla samtyckas
166 x 1518-02-21 Sture, Sten  Val av ny ärkebiskop
171 x 1518-03-22 Sture, Sten Mattias postulering
172 x 1518-04-09 Nicolal,Ericus,ärkedjäk Mattias postulation
167 x 1518-04-10 Mattias, biskop Mattias postulation
173 x 1518-04-11 Sture, Sten  Mattias postulation
174 x 1518-04-11 Sture, Sten  Mattias postulation
165 x 1518-04-15 Sture, Sten  Mattias postulering
194   1519 Trolle Försök till mord på Gustav Trolle
202   1520-02-03 Sture, Sten Sten Stures död på Mälaren
175   1520-03-11 Gadh, Hemming  Tributkravet
201 x 1520-07-20 Witting, Hans  3000 manskap vid Örsundsbro
161 x 1523-06-01 kanikernas relation  Kanikernas berättelse
79 x 1612 Aschanéus, Martin österarus,FörSigtuna,AgneFittia
26 x 1670----74 Dahlberg-Perelle  Svecia antiqua et hodierna, färdig bild
27 x 1670----74 Dahlberg  tecknad förlaga
28 x 1670----74 Dahlberg  Detalj
41 x 1670----74  Dahlberg, Erik  skissen till Dahlbergs kopparstick
262 x 1682-? Kartarkiv, okänt  Karta; gamla broläget(!), färjeläget
260 x 1690 LMV/Jacob Braun  Karta: Fogdens hus, Stäks slotts murar
259 x 1741 Reseskildring  Topgrafisk beskrivning
54 x 1750-12-15 Berg, Olaus Er. Bergs disputation 1750
258 x 1785 Mälarbeskrivning Beskrivning av Stäket 1785
261 x 1802 LMV-Stockholm Karta,beskrivn; Tegelbruket
44 x 1821 Öberg, Lars Joseph Topografisk beskrivn, hushållningesällskap
101 x 1870-10-?1 Montelius, Oscar  Handskrivet koncept till PM
42 x 1872 Hallbeck, C.S  Bild i Svensk Familjejournal 1872
43 x 1872 Svensk Familje Journal  Artikel i Svensk Familjejournal 1872
78 x 1876-12-12 Beer, John  Bild från järnvägsinvigningen 1876
53 x 1889 Ridderstad, Wilhelm Grundläggande verk om Almarestäket
48 x 1911 Styffe, Carl  Styffes kompletta text
228   1926-06-30 Thordeman  Ang fynd vid Almarestäket
227   1926-07-01 Raä/Lönnberg(?)  Ang avbildning av fynd från Stäket
229   1932-07-12 Raä/Gustawsson  Fynd från forngravar vid Färjkarlsängen
226   1936-10-12 Floderus, Erik  Tomtstyckning
225   1938-01-08 Järnstad, Eva/Erik Ang hembygdsmuseum
236 x 1938-06-17 Raä/ATA Tidningsartikel om Stäket
221   1940-09-07 Beckman, Sven  Ang konservering av murrester
222   1941-08-12 Raä/Curman/Westlund  Röjning för kartläggning på ruinkullen
223   1941-08-22 Björnstjärna, Maria  Ang röjning på ruinkullen
220   1942-11-14 Almarestäkets gård  Konservering av tapeter
224   1943-10-07 Olsson, G  Ang runstenen i parken
89 x 1946-05-25 Hembygdsföreningen  Friläggande av Stäkets borgruin
90 x 1946-07-30 Gustawsson/Westlund  Mycket betydelsefull uppgift, l00 000:-
91 x 1948-07-20 Raä/Gustawsson  muddring vid Stäket
219   1948-09-18  Lundberg, Erik  Ang muddring
93 x 1949-08-12 Beckman, Sven  Minnestavla för borgruinen
218   1950-03-01 Bengtsson, Axel  Ang minnesstenarna vid Stäket
94 x 1953-11-03 Lantmäteriet Avstyckning från Stäket 1/1
214   1953-12-19  Raä Tack för kartor
213   1954-11-03  Curt Hellsten Utkast till byggnadsplan
212   1955-06-15 Raä  Ang byggnadsplanen
211   1955-07-20 Länsstyrelsen i Upps Byggnadsplan för vatten- och avlopp
75 x 1956-1978 Ståhl , Harry  Ca 50 Stäk-namn
95 x 1963-01-22 Nisbeth, Åke ev undersökning av borgruinen Stäket
247 x 1963-10-03 DN,Bert Opublicerad DN-artikel
210   1964-01-20 Orrje/Upplands-Bro Ang avloppsledningen
96 x 1964-01-25 Raä/Bohrn/Nisbeth ledningsdragning över Stäket
216   1964-03-03 Upplands-Bro kommun Ang avloppsledning
209   1964-04-28 Sjöfartsstyrelsen Farleden
217   1964-05-26 Raä/Bohrn Ang farled vid träbron, kanalen
92 x 1964-07-08 Raä/Widell m.fl E18,Ryssgraven,Almarestäket
97 x 1964-09-10 Raä/Westlund/Bohrn Rördragning under kulturhist kontroll
215   1964-09-10 Raä/Bohrn Ang provundersökningar
248 x 1965-11-02 DN-artikel Avloppstunnel hotar 1000-årig fästning
250 x 1965-11-19 DN-artikel Stäket grävs ut, avloppstrumman flyttas
98 x 1968-02-12 AMS/Arbetsmarknadsstyr Fornvårdsarbeten
208   1968-02-12 AMS Beredskapsarbete
249 x 1969-07-07 Raä/Bohrn/Nisbeth Svår stank vållar olägenhet
99 x 1969-08-29 Beckman, Sven Stäksbacka,Vickberga,rapport
253 x 1970 Björnstjärna, C.J.M. Historik över byggnaderna
207   1972-03-03 Stäkets säteri Ang nedläggande av kabel
206   1972-03-13 Televerket Begäran om nedläggande av kabel
205   1972-03-28  Raä Schaktningsarbeten
204   1972-09-10  Seth, Bertil Ang byggnadsminneeförklaring
203   1972-10-05 Nisbeth, Åke/Raä Ang byggnadsminneaförklaring
72 x 1973 Fritz, Birgitta Fritz' kommentarer
87 x 1973-02-23 Nisbeth, Åke, Raä Två järnmärken (+bilder)
86   1975-03-15  Järnstad Järnstads forskningar
100 x 1975-04-18  Raä/Nisbeth/Mannerst Ev undersökning av borgruinen
235   1975-04-28 Järnstad Järnstad
234   1978-06-05 Raä Byggnadsminnesförklaring av herrgården
233   1984-04-12 Järnstad Grindstugan, lagfart
231   1987-05-03  Järnstad Skada på skyltar
230   1987-08-24  Raä(?) Ang upprustning av Grindstugan
232   1987-08-31 Järnstad Ang skyltar om Stäket
251 x 1988-05-13 UKF Försök med fjärrstyrd TV-kamera
88   1988-09-15 Järnstad Järnstads minnesskrift
252 x 1988-10 UKF/Arrhén/Ask Kartering av ruinkullen