UKF:s böcker och skrifter
/ukf/bok.htm)

UKF:s Startsida      Böcker         Småskrifter Läs om vårt tryckförfarande  Folklivsberättelser


 
* Böcker  (se nedan)

* Småskrifter - här nedan
   Stora registret  - många läsbara via länk till "Hemsidan" i högerspalten

* Nyhetsbrev; PDF-format

* Viss litteratur

* Stora registret - UKF:s tryckta skrifter av olika slag
Denna länk används för redigering av UKF:s registrerade material
Som besökare kan du öppna den och läsa innehållet
- Bäddra med Page Down / Page up
- Endast länkar med namnet Hemsidan kan du öppna

Småskrifter häftade med/utan omslag.
Inbundna böcker med hård pärm    - lokalhistorisk dokumentation
UKF:s egna tryckta böcker
Tidskriften Kultur & Historia
Böcker tryckta för  privatpersoner /  hembygdsföreningar
 

Gamla Landsvägen genom
Upplands-Bro av Ulf Björkdahl
.

Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro
har under århundraden varit en viktig länk
i kommunikationsleden mellan Stockholm
och Bergslagen. I takt med den ständigt
pågående samhällsutvecklingen har vägens
sträckning ändrats ett flertal gånger i Upplands-Bro.
Ulf berättar i sin bok den intressanta historien
 om hur Gamla Landsvägen från Stäket till
Kalmarsand   utvecklats från en stenig och
backig stig till en modern landsväg.
Boken är rikligt illustrerad med kartskisser
och foton. Många unika bilder.
Boken finns att köpa på biblioteken i
Brohuset och Kulturhuset. Pris: 80 :-
Den kan också beställas genom inbetalning
till UKF:s plusgiro 27 58 94-4.
För postbefordran tillkommer porto 54 kr,
totalt 134 kr.
Glöm inte att ange namn och adress.

vägboken
framsida

baksidan av boken

Boken  är i stort format    19 x 28 cm
Illustrerad med 390 bilder och kartor

Hundra år av utveckling i Upplands-Bro. Då omkring 1900 var barnarbete alldagligt. Nu har barn och ungdomar helt andra förutsättningar.

Då betydde jord, sjö och skog alltför de flesta Upplands-Brobor. Nu är det en handfull människor som brukar åkerjorden.

Då var den stora gården ett eget samhälle med egna regler och strukturer. Nu är det förortskommunens förutsättningar som tagit över.

Vad har hänt och vad har styrt förändringarna? Några av svaren finns i den här boken om hembygden Upplands-Bro, en modern kommun mitt i jordbrukslandskapet.

Boken kostar 200:- 
Några få ex. finns kvar för försäljning
Kontakta UKF 
ukf@ukforsk.se

Innehåll

  8  Till Börje.

10  
Kunskap om hembygd ger trygghet.

10   Vår bevarade kunskap.
13   Låssa socken under 50 år.

19   Jordbruket under 1900-talet.
27   Jordbrukets historia.


33  Jord och människor i Upplands-Bro
       under hundra år.

33   Jordens ägare.
39   Upplands-Bro-borna år 1900.
49   Statare - Mälardalens nomader.
85   Torp och torpare.
89   Torpvandring i Håtuna.
96   Soldatrotar.
97   Egna hem till mindre bemedlade på landet. 102 Bruka annans jord.

109 Trädgårdsodling och kommunikationer.

109 Trädgårdsnäringen
117 Med ångbåt till och från Upplands-Bro.
143 Livet på bryggor och båtar.

155 Bilar och bussar tar över.

159 Gaminal jordbruksmark med 
        annorlunda användning.

160 Charlie Norman spelar upp ett trevligt
       mellanspel.

163 Gabriella och hennes välformade kusiner.
167 Då fanns lokaltidningar - nu matas vi med
       annonsblad.
170 Champagne Tranic.

172 Alexandra och Charlie bruker jorden i takt
       med tiden.

174 Golf - ett sätt att skapa världskändisar och
       hålla marker öppna.

175 Kungsängen Golf Club - och Bjällbo i Ryd.
179 Lennartsnäshalvön bjuder oss en rad
       alternativ.

183 Aske som försöksgård och modern
       konferensgård.


193 När krigarna invaderade socknen.

193 Svea Livgarde.
196 Livgardet till häst.

198 Ortsbor berättar om Västra Ryd 25 år efter.

203 Förortskommunen Upplands-Bro.

203 Kommunplanering.
215 Planeringen måste ske så nära
       människor som möjligt.


219 Brogård - från mönsterjordbruk till framtida upplevelseindustri.


256
Slutord.
258
Ord och uttryck.
262
Källor och litteratur.
270
Personregister.
275
Geografiska namn.
280 Författarna.

281
Om Upplands-Bro Kulturhistoriska
       Forskningsinstitut (UKF)


Ledung och sockenbildning

Ledungen, det svenska sjökrigsväsendet under tidig medeltid, var inriktad på sjötåg österut mot Finland, Baltikum och Ryssland. Med krigsflottan kunde sveakungen tvinga de östliga grannarna att betala årliga tributer. Flottan kunde i gengäld ge de betalande skydd mot piratdåd och därigenom underlätta handeln.

De svenska skeppen var avsevärt mindre än skeppen i de danska och norska flottorna. Standardstorleken tycks ha varit skepp med tolv roddare, alltså sex årpar. Hela flottan omfattade omkring 200 sådana skepp.

Ledungsflottan byggde på värnplikt. Varje hamna (=årtull), som var den minsta enheten i organisationen, utrustade en roddare. Ledungens framväxt och användning speglar kungamaktens utveckling. De indicier som avtecknar sig tyder på att både riket och kungamakten tidigt fått betydande fasthet.

Den svenska ledungens distriktsindelning kan följas tillbaka till förkristen tid. Ledungsdistrikten har på olika sätt påverkat den kristna sockenbildningen. Ledungen kom också att bära upp det framväxande skattesystemet, när värnplikten successivt avlöstes med skatter.

Författaren har tidigare i två böcker, Hednagudar och hövdingadömen 1999 och Tidiga spår av sveariket 2001, diskuterat Sveriges tidiga territoriella indelning. Med denna bok fullföljs och avslutas hans kartläggning av Svearikets territoriella indelning.

Summary in English

Tidiga spår av Sveariket
av John Kraft,   2001
160 sidor, 40-tal kartor, 18 x 26 cm,
Boken slutsåld hos oss - Några enstaka exemplar kan finnas kvar hos författaren.
Adress: Rolighedsvej 19
1958 Fredriksberg C
Danmark
021-18 47 35.  john.kraft@comhem.se


Med den förklaringsmodell som John Kraft presenterade i boken Hednagudar och Hövdingadömen diskuterar nu författaren att en rad forntidsgåtor, såsom husbyarnas och tunaorternas roll; varför de äldsta städerna ligger där de ligger; indelningen i hundaren och skeppslag samt de första kyrkornas lokalisering.     Recention

Summary in English

Hednagudar och hövdingadömen 
av John Kraft
Med hjälp av gudanamn i ortnamn runt om i Norden skapar författaren en bild av hur en forntida samhällsbildning kan ha uppstått kring religiösa centra. Mera om bakgrunden till boken.

Summary in English  Läs om författaren

236 sidor i stort format, hård pärm, trådbunden, 1999.  190:-
Ett begränsat antal ex. finns kvar för försäljning.
Kontakta ukf@ukforsk.se
eller telefon  08-582 413 55

Se provsida 1 - Materialet och verktygen
Se provsida 2 - Rekonstr av kultförbund
Se provsida 3 - Labyrinten vid Badelunda


Bild av omslaget

Ledung och sockenbildning
av John Kraft,  2005 
Del 3 nu 
slutsåld

Med denna tredje del avlutar författaren sitt studium av samhällsbildningen i Skandinavien.

Recension i Fornvännen  2006/3
av Lars Gahrn


Del 2  Tidiga spår av Sveariket.
är slutsåld

Del 1   Hednagudar och hövdingadömen

 
i det gamla Skandinavien
Ett begränsat antal finns till försäljning.

Kontakta
ukf@ukforsk.se
eller telefon  08-582 413 55

Slutsåld
En digital version är under framtagande

Journal/Ny Journal uti Hushållningen
1776 - 1813
Sveriges "första" ekonomiska tidskrift
3 delar om vardera 256 sidor
över 600 illustrationer
ca 2000 artiklar i sammandrag
av Gudrun Sandén
Artiklarna inordnade i 20 ämnesområden
Sak-, ort-, person- och författarregister
ca 1900 sökord ger 9000 hänvisningar

"Är av stort intresse för den som vill studera vårt lands ekonomiska och även tekniska utveckling"
Ur Kungl. Patriotiska Sällskapets förord
Se exempel på bokverkets uppläggning

eller
DN:s NAMN & NYTT-sida

OBS. dator-filen bearbetas nu för att anpassa till de modernare Webbläsarna. Själva texterna visas tills vidare i den ursprungliga databasfilen  Innehållsföreecknngen ligger under  
den först öppnade fliken. Radera inte den.
 
http://ukforsk2.se/hushalldb/hushall.php

Information - E-post till Börje Sandén
I fritt fall
Humoreller, skrönor 
och lite sanning
Göte Ingelman
Rikligt illustrerad med teckningar av
Olof Silco Johnsson

Möt Oskar på Höjden och Amos på Bleka döden. Personligheter från tiden när vårt föregående sekel ännu var ungt. Göte Ingelman har med glimten i ögat låtit två de två gubbarna och deras vänner få komma till tals i en rad berättelser. Ofta är de naturligtvis helt oskyldiga till innehållet. Verklighetens bakgrund skymtar dock dock ständigt fram.
Fornat A5. 146 sidor. Pris 195:-
Kan köpas i Söders bokhandel, Bålsta
Vi har några ex för 60:- +  porto 40:-


Boken om Bro
förändringar under ett sekel 
i ett uppländskt stationssanhälle
228 sidor, 18 x 26 cm, 312 fotografier och bilder i svarvit och färg (de senare i ett antal av 111). 
Hård pärm och trådbunden. 400:- Porto 40:- 

Utgiven av Bro hembygdsförening och producerad av UKF med sin unika tryckmetod, enligt vilken varje exemplar skrivs ut på färglaserskrivare.
Ett stort antal texter av skilda författare skildrar stationssamhällets utveckling från järnvägens tillkomst 1876 till dubbelspår med pendeltåg år 2001.

Nytryckt upplaga (nov 2002) finns att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen. 
Ett fåtal böcker disponeras av UKF för försäljning för  400:- + porto 40:-; 
tel. 08-582 413 55
 Hundra adelssläkter.
I historisk belysning. 
Med anknytning till Upplands-Bro

Av Kjell Stensson, 
f.d kommunarkivarie i Upplands-Bro, 2000

320 sidor, hård pärm, trådbunden.
illustrerad med sju helsidesporträtt ur Svenska Porträttarkivet vid nationalmuseum och närmare hundra adliga vapensköldar.

Presentation av innehållet

är slutsåld


Den första boken med den nya tekniken var 
Kuskens pojke. Berättelser från Aske. Av John Kraft. 1998.
- Format A5 (halv A4). 175 sid. 68 teckningar av Tomaz Pydzik. Pris 150:-

- Läs de första kapitlen här           Slutsåld
Ner över ängarna - möten med en Kindabonde. Av Bengt Borkeby (1999)
En familjekrönika. Intressant bildmaterial med jordbruksmaskiner och -metoder från seklets början.
- Format mellan A4 och A5. Två-spaltig text. ca 120 illustrationer, mest gamla fotografier
Pris 220:- Förlaget Alvby. c/o Bengt Borkeby.Hjortronvägen 198, 196 35 Kungsängen, 08-581 656 59
UKF har några ex till försäljning.
.Pehr Hedberg - lantpräst i Gryt 1764 - 1797. 
Av Ingrid Rydefalk och Peter Bernharsson
Format A5. 200 sidor. Hård pärm med påklistrat laminerat omslag. Fotografier i s/v och färg.
Pris 200:-  Grytum förlag. c/o Ingrid Rydefalk, 640 51 Stjärnhov. tel 0158-40 178
 

 Småskrifter:


På kommunens bibliotek säljs. (30:-   A5) 
1. Ortnamnet Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren. 1998. 24 s
2. Kommunvapnet. Av Curt H Dahlgren. 1998. 36 s
3. Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Av O E Lundholm. Professor på Tekniska
    högskolan.  24 s.
4. Negelstena. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är idag helt
    utplånat.   
5. Dalkarlsvägen. 16 s. Dalfolkets historiska vandringsväg till Stockholm. 
    Sträckan Grans gård - Stäket
 

Kan beställas genom UKF.  Print on demand
Klicka på namnet för utförligare innehållsförteckningar

Runstenar och runristningar.  40:- A4. 28.s 

Krönikespel om Stäket. orig,vers. 1502-1520 - A4. 46.s  40:-
Almarestäkets historia. Artikel-Arkeologi-Register över Hist. handl.   A4 36 sidor 40:-
Dito. Sten Stures registratur. Hist handl. 157 s i faksimil, svensk/latinsk text.40:- A4. 40 s. 
Granhammar - när herrgårdsmark blev skjutfält. 40:- A4 42 sid
Krönikebok - Håtuna kommun.  Protokollsanteckningar, Edwin Hedin ca 1952 40:- A4 40 sidor

Fornsigtuna/Signhildsberg.  forntid-medeltid-1600-tal. 50:-  A4  44 sidor


Vägar I. Basmaterial.
  40:- A4. 48.s 
Allmogens besvär 15-1700-tal 40:- A4 24.s

Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-institution faksimil Oscar Almgren. 40:- A5. 20 s.
Riksantikvarieämbetet genom 300 år. Högtidstal av Henrik Schück 1930. 
   faksimil 40:- A5. 24 s. 

Posten i Järfälla 125 år.
40:- A4. 34 s. 
Register till UKF:s skriftsamling I. 40:- A4. 48 s 
Register till UKF:s skriftsamling II. 40:- A4.48 s 
Fifty years with the Cult Site of Rösaring. faksimil ur Viking Heritage Magaszine 2002 
   av Börje Sandén. 40:- A4 6 s.

Tidigare nummer av Kultur & Historia 
Innehållsförteckning                        I utskriftsformat                                   
1994
tabloidformat.  Gratis.   16 s 
2001-1.   40:-  A4 12 s                               Länk
2001-2.   40:-  A4 16 s.                             Länk
2002-1    40:- A4. 12 s                               Länk
2003-1.   40:- A4. 12 s                               Länk
2003-2   
40:- A4. 12 s                               Länk
2004-1   
40:- A4. 12                                  Länk
Våra tidigare böcker i traditionellt tryckförfarande <>Skriftserien Vad hände egentligen?     3 delar
 
Del 1  Del 2  Del 3
Finns kvar för beställning 
Kontakta
ukf@ukforsk.se
eller telefon  08-582 413 55
<> 
Del 1. 

Almarestäket - Stockholms Blodbad (tema). Börje Sandén. 

Avrättningar i Bro. Läkaren och prästen berättar om år 1865. Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895. Ådö i slutet av 1700-talet. Nyupptäckta hålvägar m.m. Illustrerad i svart/vitt. 

Tecknare Tomasz Pydzik. 204 sidor, 1990.
Hård pärm, trådbunden Slut på förlaget -
Kan finnas kvar på biblioteket i Kungsängen
Beställes: e-mail; eller 08-582 413 55

Upp     Hela innehållsförteckningen


 
Del 2

Skolans historia i Upplands-Bro (tema). Ruben Lindberg

Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria i Håtunaområdet, Ärkebiskopen Nathan Söderblom visiterar Kungsängen 1926.

Illustrarad i svart/vitt. Ruben Lindberg, 256 sidor. 1992. Hård pärm  Gratis.
Beställes: e-mail; tel 08-582 413 55

Upp     Hela innehållsförteckningen


 
Del 3

Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén. (tema).

"Nytt ljus över daldansens blodbad". "Inget uppror mot staten" 
"Det är populärhistoria i gammal god mening, där författaren själv gjort undersökningar i arkiven och ställer självständiga och intressanta frågor till materialet. Mycket värdefullt är det stora aktmaterial, som han publicerar och som ger läsaren möjlighet till egna studier"     Hela recensionen.
(Alf Åberg i rec i SvD 1994).

Recension i Svenskt militärhistoriskt Bibliotek

Författaren läser inledningen

Illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik. 295 sidor. Hård pärm. 100:- + porto

Beställes: e-mail; tel 08-582 413 55

Upp     Hela innehållsförteckningenÖvrig litteratur
Aschaneusboken
Kultur & Historia
 
Herr Mårten i Borgby - eller Martinus Laurentii Aschaneus. 1993

Boken om Martin Aschaneus. Riksantikvarie på 1600-talet. Född i Aske i Upplands-Bro i slutet av 1500-talet. Ett livslångt forskningsresultat presenteras av Göran Strömbäck. 780 sidor. Ej tidigare publicerat material.
150:- 
+ porto  (över 1 kg)
Beställes: e-mail; tel 08-582 413 55

Upp


                         

/ukf/bok.htm