Föredrag - Exkursioner - Utställningar och dyl.
/utstallning/utstallning.htm

Exkursion till ruinen efter ärkebiskopsborgen Almarestäket 2017-06-11

Förklaring av begreppet Stocksunden

Naturvetenskapen förklarar ett historiskt problem. Börje Sandén     Kortversion 2017-05-03

Hushållningsjournalen 1780 översvämning i Mälaren/Skarven

Nytt i det långlivade diskussionsämnet Svitjod / Stocksunden     Börje Sandén

Strandförskjutningen 2017  Föredrag av Jan Risbeg / Göran Alm - Bro bibliotk

Vikingatida ortnamn  2016  i Upplands-Bro berättar om orter, personer och händelser


Arkeologidagen  2016-    Fornsigtuna historisk översikt - markradarundersökning ?


Kulturarvsdagen 2016-   Tidens rörelser - privatpersoner, anrdra organisationer - UKF

Kulturarvsdagen 2015-    Människors värv och verk


Skärmutställning 2014- Fest i byn. Valda UKF-aktiviteter 
 Till UKF:s Startsida