Föredrag - Exkursioner - Utställningar och dyl.
/utstallning/utstallning.htm

Vandring till Djupdal (vid Rösaring)

Vandring i Rösaringskomplexet

Programblad Rösaringskomplexet

HISTORIISK MOSAIK
  - Evenemanget på Kulturhusets Stora scen 
Den lokala uppföljningen till två historikers föredrag under våren
Helt andra infallavinklar - utgående från poesi, sång, deklamation
Börje Sandéns hela text - föreställningens alla bilder.

Föredrag på Klint-Assurs väg

Arkiven i Lokalhistoriens tjänst  Föredrag Börje Sandén 

"Assurs väg 1"
- vägsträckan mellan Svitjods havsstrand vid Bro Hof och Fornsigtuna..

Kommunhistoria  - Nedslag i  bygdens äldre historia 2017-12-12 - test

Kulturarvsdagen 2017 - Rösaringsområdet

Exkursion till ruinen efter ärkebiskopsborgen Almarestäket 2017-06-11

Några  översvämningar som drabbat Upplands-Bro åren 1780 och 1839


Kan naturvetenskapen lösa ett långvarigt historikt problem?

Inrikes Tidningar 1780 Översämning

Hushållningsjournalen 1780 översvämning i Mälaren/Skarven

Nytt i det långlivade diskussionsämnet Svitjod / Stocksunden     Börje Sandén

Strandförskjutningen 2017  Föredrag av Jan Risbeg / Göran Alm - Bro bibliotk

Vikingatida ortnamn  2016  i Upplands-Bro berättar om orter, personer och händelser


Arkeologidagen  2016-    Fornsigtuna historisk översikt - markradarundersökning ?


Kulturarvsdagen 2016-   Tidens rörelser - privatpersoner, anrdra organisationer - UKF

Kulturarvsdagen 2015-    Människors värv och verk


Skärmutställning 2014- Fest i byn. Valda UKF-aktiviteter 
 Till UKF:s Startsida