Föredrag - Exkursioner - Utställningar och dyl.
/utstallning/utstallning.htm

Strandförskjutningen 2017  Föredrag av Börje Sanden - Bro bibliotk
Vikingatida ortnamn  2016  i Upplands-Bro berättar om orter, personer och händelser

Arkeologidagen  2016-    Fornsigtuna historisk översikt - markradarundersökning ?
Kulturarvsdagen 2016-   Tidens rörelser - privatpersoner, anrdra organisationer - UKF
Kulturarvsdagen 2015-    Människors värv och verk
Skärmutställning 2014- Fest i byn. Valda UKF-aktiviteter


 
 Till UKF:s Startsida