Skärmutställning om  Forskningsinstitutets verksamhets fält
/ukf/utstallning-2014.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida   Det hände i UKF
skärmutställning i nya Brohuset under Fest i byn-dagen 13 sept 2014
 
 * Elektronisk kartering av fornminnesplatser introduceras inom arkeologin av
     ”Sveriges mest aktiva amatörforskare” enligt tidningen Populär Arkeologi 1988
 
 *  Vi demonstrerade användningen av en s.k. totalstation för Riksantikvarieämbetet
     Instrumentet är nu standardutrustning vid alla arkeologiska undersökningar
 
*   UKF upptäckte och rapporterade Mälardalens största hålvägssystem Draget
 
*   UKF var först att göra böcker enbart med dator och skrivare
     Böckerna i små upplagor med färg och hårda pärmar gick direkt till bokbindaren
 
*   UKF visade ”Vikingakommunen Upplands-Bro” i särskilt uppförd paviljong, när
     Stockholm var Kulturhuvudstad. Det gjordes tillsammans med Sjöhistoriska och
     Historiska museerna 1998 med vernissage för Gudrun Sandéns stora bildväv med
     kommunens logotype
 
*   Svenska vikingar i Ryssland på 1000-talet  -  Ryska vikingar hos oss 1187
 
*   UKF:s bok om Dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm 1743 var först
      att
visa att det inte var fråga om någon revolution eller uppror.


Historik kring utställningsmaterialet

Det har hänt mycket när det gäller forskningen kring lokalhistorien i UKF och Upplands-Bro under de 28 år som den genomförts i form av ett forskningsinstitut.
 
Men vi får inte glömma att mycket stort forskningsarbete utförts dessförinnan – och ständigt utförs inom de tre hembygdsföreningarna och inte minst i Håtuna/Håbo-Tibble släkt- och hembygdsforskning 

I decennier var Herman Svengård den ledande hembygdsforskaren, vilket den mycket stora hembygdssamlingen på biblioteket i Kungsängen vittnar om.

Kommunens stora projekt  Hembygdsprojekt 1977 – 79 med bl.a skriftserien ”Vi skriver i Upplands-Bro” har betytt mycket, liksom dess utgivning av hembygdsboken  Det hände i Upplands-Bro 1984


UKF ville vid sin tillkomst 1987 berika lokalforskningen genom att använda nya elektroniska hjälpmdel, framförallt datorer men också användandet av s.k. totalstation för uppmätning och kartering av fornlämningsområden.

De första datorerna hade ingen plats för större textmängder. Vi skapade ett program för att lagra texter genom att slå ihop två normala datafält, à 256 tecken. Vi blev inbjudna att demonstrera saken för en av de historiska institutionerna vid Stockholms universitet och Stockholms läns museum.

Vi blev också inbjudna av Riksantikvarieämbete år 1988 att föreläsa och demonstrera användningen av s.k. totalstation, det allra nyaste i kartering vid arkeologiska undersökningar. Demonstrationen ägde rum vid seminariu i Gävle för arkeologer i norden. Ämbetet köpte senare in sin första totalstation till fortsatta utgrävningar i Birka.

Vi öppnade vår hemsida 1996 med bl.a. alla våra runstenar, vilket inspirerade runverket att göra samma sak.

När vi ville trycka böcker i mindre upplagor för utskrift på datorskrivare tvingades vi ”manipulera” ett program så att sidorna gick att skriva ut i inbindningsbara häften, som lämnades direkt bokbinderiet, där böckerna trådbands och fick hårda pärmar