UKF:s Nyhetsbrev i PDF-format
/ukf/nyhetsbr.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden

Om du vill skaffa dig en uppfattning om de studier våra forskare ägnat sig år under 30 år och därmed också  få en uppfattning om vad Upplands-Bro-bygden har att bjuda på när det gäller lokalhistoria och rikshistoria så rekommenderar jag att bläddra igenom UKF:s digitaliserad Nyhetsbrev.

En del upptäckter har gett fördjupad och ibland helt ny syn på svensk historia.
* Rapporter från arkeologiska undersökningar och uppföljande historiska studier
   - Rösaring, Almarestäket, Fornsigtuna, den 4000 år gamla kultplatsen vid Draget
*  Diskussioner kring historiska händelser som fått en annan eller fördjupad  tolkning på grund av närgångna studier av försummade frågor. :
Dalupproret 1743, Revolutionen 1809 och dess koppling till Tibble gästivargård,
Fornsigtuna med sina obesvarade frågor, 
Rösaring med berömd labyrint och unik processionsväg från vikingatiden,
En stenålderstida kultplats vid Dragets fornborg,

Det förmenta riksdagsmötet vid Kungsängens kyrka 1502, 
Almarestäkets roll i kampen mellan Kyrkan och staten.
Hushållningsjournalerna från 1700-talet.
.......
Obs. Grundforskningen av nedanstående  vilar på felaktig grund
         Bröderna Weibulls hade påstått att väderstreck måste ädras
         i isländska sagor och Adam av Bremens beskrivning av Norden
Olav den Heliges färd i våra farvatten - platsen för Svitjod:  norr om Mälaren
Adam av Bremens beskrivning av Norden

* Publiceringen kan också ses som en ren dokumentation av vad UKF gjort och gör

Nyhetsbreven (ca. 105 st år 2016)  är kompletta och visas i s.k. PDF-filer vilket betyder att du måste installera gratisprogrammet Acrobat Reader, version 7 eller högre för bästa visning .....................................................................................................................................................
Använd helst  nedanstående länkar                       
 (Nedanstående finns i  /ukf/nyhetsbr.htm)

Sök i nedanstående enskilda nyhetsbrev:     Vissa nyhetsbrev finns bara i digital form
Längre artiklar med färg bilder publicerade vi i början av 2000-talet  i tidskriften  Kultur & Historia.

2001:1          2001:2
2002:1         
2003:1         2003:2
2004:1
..............................................................
Här kan du ta del av innehållet i våra Nyhetsbrev

2016-1        2016-2         2016-3                      2016-4
2015-1        2015-2         2015-3                      2015-4
2014:1         2014:2
2013:dig      2013:1          2013:dig2                  2013-sept
2012:1         2012:2         2012:dig.08-21          2012:dig.08-27
2011:1         2011:2         2011:dig                    2011:3     2011-05:dig        2011-11.dig
2010:1         2010:dig      2010:2
2009:1         2009:2         2009:3
2008:1         2008:2         2008:dig     2008:3     2008:4
2007:1         2007:2         2007:dig
2006:1         2006:2
2005:1         2005:2
2004:1         2004:2
2003:1         2003:2         2003:3
2002:1         2002:2         2002:3
2001:1         2001:2         2001:3
2000:1         2000:2         2000:3
1999:1         1999:2         1999:3         1999:4
1998:1         1998:2         1998:3
1997:1         1997:2         1997:3         1997:4
1996:1         1996:2         1996:3         1996:4        1996:5
1995:1         1995:2         1995:3         1995:4
1994:1         1994:2         1994:3         1994:4        1994:5
1993:1         1993:2         1993:3         1993:4
1992:1         1992:2         1992:3         1992:4         1992:5
1991:1         1991:2         1991:3         1991:4         1991:5
1990:1         1990:2         1990:3         1990:4         1990:5         1990:6
1989:1         1989:2         1989:3         1989:4         1989:5         1989:6
1988:1         1988:2         1988:3
1987:1         1987:2         1987:3

Längre artiklar publicerar vi sedan några år i tidskriften  Kultur & Historia.(Hittills 6 nummer) 
2001:1        2001:2
2002:1         
2003:1         2003:2
2004:1

( Bredbandsversionen  söker i alla nummer av Nyhetsbrevet  Tar lång tid !
 (OBS: Ovanstående finns i  download/nyhetsbrev-pdf)

Nyare Läsplattor
hanterar inte alltid pdf-filer som har register över samtliga årtal
Använd nedanstående förteckning