Arkiv med UKF:s Nyhetsbrev


UKF:s Startsida      

Nyhetsbreven är s.k. PDF-filer  vilket betyder att du måste installera gratisprogrammet Acrobat Reader, version 7 eller högre för bästa visning.

Nyhetsbreven distribueras i pappersformat till samtliga medlemmar i UKF. I detta arkiv finner du hittills utgivna nyhetsbrev i digitalt format.
Nyhetsbreven öppnar du på din dator/läsplatta/mobil genom att klicka på någon av de blå länkarna nedan. Länkarna har formen utgivningsår - nr på utgåvan.


2020-1        2020-2         2020-3      2020-4
2019-1        2019-2         2019-3      2019-4
2018-1        2018-2         2018-3
2017-1        2017-2         2017-3      2017-4
2016-1        2016-2         2016-3      2016-4
2015-1        2015-2         2015-3      2015-4
2014:1         2014:2
2013:dig      2013:1          2013:dig2                  2013-sept
2012:1         2012:2         2012:dig.08-21          2012:dig.08-27  
2011:1         2011:2         2011:dig                    2011:3     2011-05:dig        2011-11.dig
2010:1         2010:dig      2010:2
2009:1         2009:2         2009:3
2008:1         2008:2         2008:dig     2008:3     2008:4
2007:1         2007:2         2007:dig
2006:1         2006:2
2005:1         2005:2
2004:1         2004:2
2003:1         2003:2         2003:3
2002:1         2002:2         2002:3
2001:1         2001:2         2001:3
2000:1         2000:2         2000:3
1999:1         1999:2         1999:3         1999:4
1998:1         1998:2         1998:3
1997:1         1997:2         1997:3         1997:4
1996:1         1996:2         1996:3         1996:4        1996:5
1995:1         1995:2         1995:3         1995:4
1994:1         1994:2         1994:3         1994:4        1994:5
1993:1         1993:2         1993:3         1993:4
1992:1         1992:2         1992:3         1992:4         1992:5
1991:1         1991:2         1991:3         1991:4         1991:5
1990:1         1990:2         1990:3         1990:4         1990:5         1990:6
1989:1         1989:2         1989:3         1989:4         1989:5         1989:6
1988:1         1988:2         1988:3
1987:1         1987:2         1987:3

Under några år i början av 2000-talet publicerade UKF längre artiklar i flerfärgstryck i den påkostade tidskriften Kultur & Historia. Nedan finner du de utgåvor som hittills publicerats.
  .
2001:1        2001:2
2002:1         
2003:1         2003:2
2004:1

( Bredbandsversionen  söker i alla nummer av Nyhetsbrevet  Tar lång tid !
 (OBS: Ovanstående finns i  download/nyhetsbrev-pdf)