Potatisens segertåg
Harland Manchester - Det Bästa 1955:12
bok00/Potatis_segertag.htm
Ant Börje Sandén, Hagby 94-07-27 och 94-08-17  Pärm g2:13


UKF:s startsida        Huvudartikel   Vetenskapsakademin   Reklam i Allehanda 1767   
När blev potatisen allmän i  Uppland     Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden
Ant.om Potatisodlingen i Sverige Frihetstiden och fler artiklar ur Vetenskapsakademin handlingar

Potatisens segertåg.
En spansk conquistador fann potatis när man plundrade en liten inkaby i Anderna år 1537.
_ nu världens mest odlade köksväxt
Sällan har en växt mötts av större fördomar
_ vållade spetälska, engelska sjukan, tuberkulos
 
1588 kom 2 potatisar till den franska botanisten Charles de Lecluse, som hade högsta överinseendet över de kejserliga trädgårdarna i Wien
_ efter första skörden kokade han några potatisar tillsammans med fårkött
_ "smakliga och angenäma"
_ först en exotisk rätt för de rika
_ senare endast bukfylla för de fattiga
 
Fredrik den store gjorde potatisen populär i Tyskland i samband med kriget 1744, då han med soldaters hjälp tvingade bönderna att börja odla den.
 
En fransk fånge, apotekaren Parmentier, tog med sig potatis till Frankrike.
_ den kunde bli kristidsersättning för brödsäd.
_ Ludvig XVI gav honom 40 hektar jord utanför Paris för odlingen
_ när potatisen blommade hade Marie Antoinette potatisblommor i håret vid en mottagning.
_ fältet bevakades av soldater i full mundering för att ingen skulle kunna stjäla de ryktbara knölarna.
_ en natt drog han in vakten - och precis som han hoppats - passade folk på att snatta utsädespotatis.
_ när han dog planterade man potatis på hans grav
 
I London kunde damerna använda ungsbakade potatisar i sina muffar för att hålla händerna varma.
 
På Irland blev potatisen en basföda
_ när bladmögel drabbade potatisen 1845 förstördes halva skörden
_ nästa års skörd slog helt fel
_1 miljon irländare dukade under av svält och åtföljande sjukdomar, den värsta katastrofen efter Digerdöden