Vi skriver i Upplands-Bro - Kulturnämndens skriftserie 1979-82
Lokalhistoria berättad av Upplands-Broborna själva
/Viskriv/Viskriv.htm     Rev/Tillägg 2005-0927

UKF:s startsida            Ortsbor berättar       Hembygdsprojektet 1977-81      Ämnesområden
Ladda ner Adobe Reader 71) Lokalhistoria berättad av Upplands-Bro-bor 1979-1981
En skriftserie med över 80 häften; där gamla och unga berättar om sig själva.
Från 2005-0917 finns alla häftena att läsa här på hemsidan.

Projektet 
Vi skriver i Upplands-Bro startade under det 3:e året av det stora hembygdsprojektet från åren 1977-80, ett lokalt initiativ med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen, som med pengar från Allmänna arvsfonden avlönade kulturarbetare. Historiska museet var starkt engagerat i programmet. Bl.a. stod det som ansvarig för "Historiska Nyheter" en 20-sidig tidning i tabloidformat. Den trycktes i 10 000 ex som spreds till alla hushåll och skolor.

Hela serien Vi skriver i Upplands-Bro innehåller 431 sidor i PDF-format.
Register med olika ämnesområden - Fritextsökning på hela materialet

Hela projektet avslutades med att Socialstyrelsen utgav en stor del av berättelserna ur Vi skriver i Upplands-Bro i en 188- sidig skrift i A4-romtat, som skickades till landets kommuner för kännedom.

Du bör använda versionen 6 eller 7 av Adobe Reader för att bekvämt kunna använda PDF-formatet
Ladda ner  Klicka på  http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2_allversions.html
- Avinstallera den gamla versionen  Start | Kontrollpanelen |  Lägga till eller Ta bort program
- Starta om datorn


2) Hembygdsprojektets idé och en sammanfattning av rapporten återges här på hemsidan liksom innehållsföteckningen till den 146-sidiga slutrapporten. Medtaget är också den fullständiga texten till sådana avsnitt som haft betydelse för den senare utveckling av hembygdsarbetet i form av Hembygdsbok, Kulturhistorisk karta och tillkomsten av Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.

Det är snart 30 år sedan arbetet med att sprida kunskap om hembygden mynnade ut detta storatade projekt. Sedan den tiden har en ny generation kommunalpolitker och tjänstemän tagit säte och stämma i vår bygd. Hur mycket vet våra nuvarande makthavare om det som deras föregångare kunde åstadkomma?  Någon kulturnämnd  har vi inte längre kvar som kan driva en aktiv kulturpolitik.

Du som läser detta är uppenbarligen intresserad av vår lokalhistoria eftersom du just nu läser dessa rader.  Om du går vidare får du veta mycket mer.

Om du är uppkopplad till Internet med någon form av bredband, även Telias ADSL-modem, kan du snabbt söka på enskilda ord i hela samlingen eftersom artiklarna ligger i en enda fil . Klicka här.
Med vanligt modem men det tar längre tid - kanske mycket längre tid.

Texterna visas i ett numera vanligt läsprogram som heter Adobe Reader. För att dra full fördel av sökmöjlihgeterna bör du ha någan av senaste versiona  6-7  på din dator.  Du kan hämta hem programmet gratis genom att klicka på ADOBE READER


Utan användning av Adobe Reader kan du läsa tidigare publicerade berättelser av ortsbor hämtade från intervjuer och andra skrifter dels nedan angivna, dels under rubriken Ortsbor berättar

Kungsängen - Öråker
Lizinka Dyrssen berättar om livet på Öråker (1942-45)  Del 1Del 2. Del 3

Håtuna
Aktuellt kring Fornsigtuna - Signhildsberg 
ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN hösten 1984
    Nr 61
Detta är skrivet innan ytterligare fyra somrars undersökningar genomförts, Börje Sandén år 2004

Håbo-Tibble
Fattigstugan i  Håbo-Tibble
    av  Gunnar Höglund    Nr 74