Urval från Bro Häradsrätts domstolsprotokoll 1600-1700-talen
lokalhistforska/dombok/Broharadsratt.htm

UKF:s Startsida   

Bro häradsrätt fick på 1700-talet en egen lokal i en nybyggd flygel till Tibble Gästgivargård i dåvarande  Näs socken,  från 1885 under namnet Stockholms-Näs  i nuvarande Kungsängen. Tidare hade man sammanträtt bland annat vid Bro prästgård
     Häradsrätten fick ta hand om såväl stora som små ärenden. Eftersom det oftast inte fanns lokala myndigheter var Häradsrätten ett viktigt forum för lokalbefolkningens klagomål.  Osämja mellan byborna  drogs normalt inför Häradsrätten. Protokollen speglar därför mycket av folklivet i lokalsamhället.
     En annan lokalhistoriskt värdfefull källa är landshövdingens kungörelser i kyrkorna i vilka bl.a. stölder och efterlysningar ofta förekommer.   Länk till Kungörelser i kyrkorna.
En rik källa för lokalhistorien är också Allmogens besvär (ofta klagomål) vid riksdagarna
Något hundratal Upplandbrobor berättar  i skriftliga sammandrag från bandade intervjuer
och  i egenhändigt skrivna artiklar om sina upplevelser i Upplands-Bro Vi skriver i Upplands-Bro.

1/  Historik kring Bro Härads tingsbyggnad Tibble - Kungsängen
2/  Bro Häradsrätts domböcker  1600-1700-talen i bland även i Förkortad text / Gudrun Sandén
    
Herman Svenngårds urval  (före överlämnandet av Svenngårdska samlingen 1970) 
3/  Bro Häradsrätts domböcker  1600-1700-talen. Fullständig text - valda årgångar återges i sin helhet.
     Normaliserd stavning / Gudrun Sandén. Vissa årgångar saknas "Renoverade domböcker"

     

 2/ Bro Häradsrätts protokoll i sammandrag - förkortad text
UKF:s pärm Sv4 / Svenngårds hembygdssamling från 1970.   Pärmar märkta med P+nr
Uppgifterna tagna ur "Renoverade domböcker", Uppsala län i Riksarkivet (Svenngårds samlingar)
Sammanfattning och redigering UKF 1995; 2004; 2013; Gudrun och Börje Sandén
Ett stort urval handlingar ur Bro härads domböcker - ibland olika versioner av samma protokoll
Gudrun Sandén har gjort kortare och längre sammandrag under en 10-årsperiod totalt 214 avsnitt (2004)
Ursprungsversionerna och kopior av originalhandlingarna finns i Svenngårdska samlingen
Svenngårds pärmar (mer än 30) finns i Svenngårdska rummet i Kungsängens bibliotek

Inbundna fotostatkopior i Svenngårdska rummet - skåpen med glasdörrar
UKF:s sammanfattningarna har moderniserat språk och är avsedda som en introduktion.

1600-talet 1600 - 1669 (67)
1670 - 1679 (19)
1680-1689 (19)
1690-1698 (17)
1700-talet 1700-1705  (5)
1708-1769-urval (15)
1712-1745 (32)
1726-1778 (40)

3/  Bro Häradsrätts protokoll. Hela texten i valda årgångar
          Normaliserad text av  Gudrun Sandén.  Kopior av originaltexten finns i
            Svenngårds samling. Svenngårdska rummets skåp med glasdörrar
            I ovanstående sammandrag finns länkar till nedanstående kompletta protokoll

1698
1699
1740
1743
1744
1745
1746
1769
1770
1771
1772
1773
1774