Litteraturlista för 1809 års revolution och regeringsform
/lokalhistforsk/Adler-filer/litteratur1809.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida            Länkar till utvalda texter                                  
Forskningsinstitutets litteratur kring 1809       Till UKF:s startsida

Adlersparre,
Carl (Christian?)  August 1809 års revolution och dess män, Tidstaflor
     af Alb. Bonniers förl 1849  Även http://books.google.se (+ sökordet Adlersparre)  
Bergman, Johan Svenska folket 1809 och svenska folket nu,  Gebers förlag, 1909
Bonsdorff, Lars G. von Stämningar och förhållanden i Finland före skilsmässan från
     Sverige, Gebers 1949
Boëthius, S. J. 1809 års regeringsform, Heimdals småskrifter, 1909
Christensen, Frida   Forskardebatten kring 1809 års regeringsform  C-uppsats 2007, PDF-fil
Clason, Sam Den provisoriska regeringens första åtgärder. De ryska angreppen och
     Värmländska fördelningens uppträdande. Kapitlet Revolutionens fortgång och
     tronföljarvalen ur Sveriges historia till våra dagar. 1923. s. 61-78
Clason, Sam Regeringsformens tillkomst  Sveriges historia till våra dagar sid 110-111
Clason, Sam-Carl af Petersens, För hundra år sedan – Skildringar och bref från
     revolutionsåren 1809-1810. Gebers förl. 1909
Carlsson, Sten Den gustavianska regimens fall. Ur Den svenska historien
Carlsson Sten Den gustavianska regimens fall. Ur Svensk historia del 2
      Observera den intressanta skillnaden angående om mötet i Erfurt
Dahlgren, Lotten Excellensen på Gustafsvik. Några drag ur Georg Adlersparres levnad,
      Wahlström och Widstrand, 1925
Edén, Nils 1809 års revolution, I Revolutionens förhistoria, Verdandis småskrifter
Edén, Nils 1809 års revolution II Gustav IV Adolfs avsättning Verdandis småskrifter
Fahlbeck, Erik   Inför Regeringsformens 150-årsminne  Ur Minnesskriften 1959, PDF-fil
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden, band 8, Redogörelse f. händelseförl. s.290-293
Hemström,.Mats Marschen mot makten. Dok. avh. 2005, 296.sid
Isaksson, Anders  Kärlek och krig – Revolutionen 1809. Alb. Bonniers förl. 2009
Isaksson, Börje Två dygn som förändrade Sverige. 1809 års revolution, SMB 2009
Jensen, Johan. Revolutionen 1809 - Att avsätta en kung  B-uppsats Uppsala univ. 1996 .pdf-fil
Järta, Hans Wördsamt memorial. 2 juni 1809. Ur Minnesskriften 1959, PDF-fil
Karlbom, Rolf Bakgrunden till 1809 års regeringsform, Studier i svensk konstitutionell opinionsbildning 1790- 1809, Studia Historica Gothoburgensia, 1964
Lagerroth, Fredrik   Hans Järta och Sveriges grundlagar. Ur Minnesskriften 1959 , PDF-fil
Lenken/Peter Göteborgsposten, Det svenska riket stod inför ett totalt sammanbrott,
      1993-06-06
Lidman,Tomas Ung och idealistisk. Ur stormvindar. 2009
Malmborg, Ingvar von  (Red)  Stormvindar – en bok om ödesåret 1809.  2009
Norberg, ErikTryckfrihetsförordningen och Riksarkivet. Ur stormvindar. 2009
Oscarsson, Bo Nationaldagen 6 juni till minne av revolutionen 1809 eller Georg Adlersparre
      och revolutionen i Sverige. Östersundsposten 1996-06-06
      och hemsidan Google sökord: ”Bo Oscarsson”
Romefors, Örjan  Den 6 juni 1809. Ur stormvindar. 2009
Sjövall, Birger Georg Adlersparre och tronfrågan 1809,   Gleerups 1917
Stavenov, Ludvig   Ställningen i början av år 1809. Statskuppen den 13 mars. Slutord.
      Kapitlet Den gustavianska epokens utgång 1807-180. ur Sveriges historia till våra dagar.
      1925. s 381-402.
Stjernquist, Nils Regeringsformens tillkomst. Ur Minnesskriften 1959,  PDF-fil
Sundin, Anders Historia som politiskt vapen. Ur stormvindar. 2009
Sundin, Anders 1809 – Statskuppen och regeringsformens tillkomst som
     tolkningsprocess. 2007
Thermaenius Edward Kring förarbetena till regeringsformen.  Ur Minnesskriften 1959, pdf-fil
Toijer, Daniel Georg Adlersparres brev till sin hustru. Natur och Kultur, 1960
Vegesack, Thomas von.  Den inhiberade revolutionenUr Smak för frihet, 1995 (bra!)
Wahlbäck, Krister
Vad hände Märkesåret 1809?  Regeringskansliets hemsida  
     Inte ett ord nämns om vare sig revolutionen 1809 eller regeringsformen 1809. Öppen 2010-06-06 

Se även  Länkar till utvalda texter

Otryckta källor
Riksdagprotokoll  6 juni 1809  
Riksdagprotokoll 27 juni 1809
Carl XIII:s tal till Bondeståndet på Stockholms slott 27 juni 1809
Carl XIII:s tal till Riksadagen 1 juli 1809.
Börje Sandéns studieanteckningar. Forskningsinstitutets databas.