Fullmånen skiner in i processionsvägen
hembygd/fullmoon2006.htm

UKF:s Startsida     Läs mer om Rösaring    Rösaring - i ny belysning (1997Ämnesområden
                              The Sun and the Rösaring Ceremonial Road    Börje Sandéns artiklel (engelska)
                              Arkeologidagen 2006 i Upplands-Bro ägnas åt Rösaring


Fullmånen vid Rösaring

Det finns många idéer om hur forntidsmänniskorna använde sina kultplatser. Känt är att himlakropparna spelade en viktig roll i deras ceremonier. Enligt den äldsta något så när fylliga berättelsen om de germanska folken spelar månen en betydelsefull roll. Berättelsen skrevs för nästan 2000 år sedan av den romerska historieskrivaren Tacitus. Han säger att ”de har sina sammankomster på bestämda dagar vid nymåne eller fullmåne. De betraktar nämligen dess tidpunkter som de mest gynnsamma tillfällen att börja sina företag.” Han påstår också att de inte som vi säger att något skall inträffa  om si eller så många dagar: ”Men det är inte dagarnas antal de räknar, såsom vi, utan nätternas. Det är med hänsyn härtill som de träffa sina bestämmelser och sina avtal: natten synes dem ha dagen i släptåg”.Månen skiner in i processionsvägen 10-11 juli 2006

     Mot bakgrunden av Tacitus ord och att fullmånen med ca 19 års mellanrum ligger rakt i söder och mycket lågt berättade jag på hemsidan och i e-post till de medlemmar, vars adresser jag har, att jag fått tips om att fullmånen 10-11 juli skulle vara  synlig över horisonten i knappa 4 timmar och att den då borde lysa effektfullt rakt in i processionsvägen. Vi var åtta stycken som fick uppleva den praktfulla synen av en närmast röd och ”stor” måne rakt ovanför ceremonikullen. De närmast följande fullmånarna ligger dock månen högre. När vi är framme vid det 19:e året och fullmånen bara ligger någon grad över horisonten kan vi inte från själva processionsvägen se fullmånen eftersom det nu finns viss vegetation som hindrar.

Bilden är tagen från en plats närmare 500 m norr om ceremonikullen av Johnny Ljung .                               Klicka på bilden så förstoras den
                                                                                      Återgå med pilen Back överst till vänster


Tisd 8 aug 2006, ca kl 23, 99% av månen, i söder. Månen är ovan horisonten i ca 6 timmar, varför den då ligger högre upp på himlen än i juli.

Ev. 9 aug  100%, ovan horisonten i 10 timmar. Information på hemsidan om var tabeller finns på internet. http://aa.usno.navy.mil/     U.S. Naval Obervatory
http://stjarnhimlen.se/   Stjärnhimlen på nätet av Paul Schlyter 
http://stjarnhimlen.se/2006/uppned.html#help_uppned     Förklaringar


Internationell forskargrupp presenterar arkeo-astronomiska tolkningsförslag
Teorin om processionsvägens samband med månen har lanserats av en internationellt sammansatt forskargrupp under ledning av astronomen Curt Roslund, vars rapport (på engelska) publicerades på UKF:s hemsida 1997. Rapporten föregicks av ett föredrag (sammanfattning på svenska) som Roslund höll i Bro samma år. Rapporten diskuterar flera förlsag på hur himmelsfenomen kan ha spelat en roll i forntidsmänniskornas tankevärld såsom exempelvis solen, regnbågen och vintergatan. Jag fick första gången uppmärksamheten riktad på saken när prof. Tarmo Oja vid Kvistabergs observatorium för många år sedan sade att det händer inget märkvärdigt på himlen vart 9:e år, men däremot vart 19:e

Ett uppmärksammat lokalt tolkningsförslag
Det finns många andra infallsvinklar till diskussionen om hur kultplatsen vid Rösaring kan ha använts.
Synnerligen intressant är att den ovan nämnde romaren Tacitus berättar om fruktbarhetsdyrkan på en ö i havet på "andra sidan Germanien, snarast  i motsatt del av världen.". Tacitus text är den utförligaste vi har om gudsdyrkan i Norden, den är tusen år äldre än vad kyrkomannen Adam av Bremen säger på 1070-talet om det som hände vid hednatemplet i Uppsala vart 9:e år. Han eller hans svenska sagesmän har antagligen missuppfattat det som varit menat som vart 19:e år.

Med utgångspunkt från Tacitus text och med kunskap om den lokala topografin, som uppvisar en trolig plats för en i berättelsen omnämnd  hemlig sjö,  publicerade Börje Sandén för några år sedan i en vetenskaplig tidskrift en utvidgad tolkning av Rösaringskomplexet. Artikeln (på engelska) finns i sin urspungliga form även  på UKF:s hemsida.  På hemsidan finns ett stort antal artiklar som beskriver undersökningarna i anslutning till kultplatsen.

Arkeologernas beskrivning av Rösaring
Rösaring ur arkeologisk synvinkel är huvudtemat vid årets Arkeologidag. sönd 27  augusti
Samling vid Stora Ekeby gård söder om Rösaring kl 13

Månen under uppgång


Månen har ännu inte nått fram till ceremonikullen. Den stora tallen står något till vänster om mitten på kullen. Vid midnatt står månen som högst på himlen och rakt i söder.
Foto Johnny Ljung
Förstorad bild
eller Klicka på bilden
Solen har nyss gått ned, Vy mot norr.Solen färgar himlen i norr.
Bilden tagen strax efter solned- gången. Vid midnatt står solen i norr.
Fotografen har stått på den platta högen till vänster om tallen.
Foto Johnny Ljung


Klicka på bilden
Månen syns ovan horisonten under knappt 4 timmar.

Månen har ännu inte hunnit fram till söder där den kommer att befinna sig högst på himlavalvet.
Eftersom den vid detta tillfälle bara är uppe över horisonten knappt 4 timmar  kommer den aldrig långt upp på himlavalvet.
Foto Johnny Ljung


Klicka på bilden

Månen befinner sig ovanför ceremonikullen. Lyser genom tallen på kullenBilden är tagen från en plats drygt hundra meter norr om ceremonikullen. Den översta bilden på sidan togs från en plats längre mot norr.
Foto Göran Sandén

Klicka på bilden