Dalkarlsvägen - dalfolkets historiska vandringsväg till Stockholm
Vandringen genom Upplands-Bro 17-18 maj år 2000
(dalvand.htm)

Till  UKF:s startsida       Demonstrationsmarschen1743
 


 
Under kvällen anlände ett 30-tal vandrare till Bro hembygdsgård, där föreningen bjöd på soppa och bröd.  En del Brobor kom för att deltaga i samkvämet. På bilden berättar Börje Sandén om händelserna 1743 vid Tibble Gästgivargård och om Dalkarlsbackens tillkomst på 1600-talet
Övernattning kunde erbjudas i  hembygdsgården Klint och i det intilliggande församlingshemmet. Det var tydligen inte bara de två hästarna som föredrog att sova utomhus
Avfärd från Klint i regn
kl 9, efter korum i församlingssalen
Lantmätarvägen i Bro
Vid Tibble gästgivargård formulerade en mångtusenhövdad allmogeskara år 1743 en skrivelse som krävde folkets insyn i  regeringens beslut att börja anfallskrig mot Ryssland.
Man begärde att få läsa riksdagens protokoll och få veta hur anslagna penningmedel för kriget använts. 
Man krävde också att folkvalda riksdagsmän skulle vara  ansvariga för sina beslut inför sin väljare. Sådana  krav från en folkopinjon var något nytt i europeisk historia  enligt den engelska professorn Michael Roberts.
Se dokumentet
Trons-Lasse - initiativtagare och ledare - berättar om äventyret för Aina Örvi medan de vandrar Gamla landsvägen fram genom Kungsängens centrum mot Bergaskolan
Vid Bergaskolan blev det stor uppståndelse.
Inför 2001 blir det ett organiserat mottagande och elever och lärare följer vandrarna ett stycke på vägen
Dalkarlsbacken byggdes av 200 soldater ur Dalregementet år 1665
på statligt initiv!

1855 var den "nya" Dalkarlsbacken klar - den sprängda ravinvägen strax intill.

Från ett par platser kan man se fyra vägkonstruktioner inklusive1900-talets två vägar.
Läs mer om Dalkarlsbacken

Vid Norrtull.
1743 möttes vandrarna av kanoner, som dock fått order att  inte skjuta - vid detta tillfälle. Det gjorde man så mycket mer ett par dagar senare, då ca 140 allmogemän dödades och  masskrerades på Gustav Adolfs torg. En händelse som inte  förrän 1993 jämställdes med militärens aktion1989 på Himmelska fridens torg i  Peking         
Läsa  mer?
Vandrarna från Dalarna hälsas välkomna av Gamla Stans hembygdsförening på Stortorget.

En mindre skara hade då vandrat hela vägen från Mora under12 dagar. Större och mindre skaror hade följt dem på de många delsträckorna.
 

Marschen år 2001 äger rum 9-19 maj.
17-18 maj passerar man Upplands-Bro med övernattning i
Bro hembygdsgård 17 maj
Du finner de olika dagsetapperna här snart.
Upplysningar genom Börje Sandén 08-582 40 515

Läsa historien om bakgrunden till "Stora daldansen" eller det s.k. Dalupproret 1743

UKF:s Öppningssida       Historiska ämnesområden