Kulturarrangemang 2010 - av intresse för UKF:s medlemmar

UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program där UKF medverkar
ukf/ukfarr10.htm 

UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden


Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i lokalpressen
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
avgiften höjd enl. årsmötesbeslut 2008.

Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelserTillinge kyrka, Enköpings församling

Trettondagen  onsd 6 januari  kl 18

Trettondagskonsert till förmån för Barncancerfonden
Julens  sånger och dikter med 
Bro d’River Boys and Girls

.
Avd. 1
Hjalmar Gullbergs dikter ur Den heliga natten och andra diktsamlingar
varvas med passande julsånger
Solo, Piano, Tersett, Manskvartett, Blandad kvartett

Paus med julmusik på orgeln av kyrkans kantor

Avd. 2
Julsånger av blandat slag
Sånggruppen fortsätter i olika stämkombinationer

Entré 100:- Förköp  0171 299 21  eller i kyrkan
Arrangör: Kulturföreningen Gamla Tingshusets vänner
.

Onsd  24 febr kl 19. Dagcentralens samlingssal. Torget 4.  Kungsängen.     Kostnad 20:-
nära Kungsängens pendeltågsstation.  Ingång från baksidan. Kyrkvägen - Gamla landsvägen
Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bro
Hur skapades vår äldsta historia?  Föredrag av Börje Sandén
Tidiga kartor, sägner och gamla berättelser kan ge oss ett nytt budskap om de försiktigt anpassas till  förhållanden vi nu har vetskap om, men som var okända när dokumenten skapades. Geografiska och geologiska fakta kan exempelvis tvinga oss att ändra på det skrivna ordet och att se gamla kartor med helt andra ögon. Börje Sandén kommer att ge exempel på detta och visar också hur gamla kartor givit oss ny kunskap. 
    I Olaus Magnus'  Historia om de nordiska folken finns en karta som man länge trodde var hans omtalade Carta marina ända tills man
på 1860-talet hittade originalkartan från 1539. Börje kommer att berätta om svårtolkade egenheter i Olaus Magnus berömda kartor över det Götiska riket. Kartan är den första detaljerade Nordenkartan. Den går vanligtvis under namnet Carta Marina, vilket gör att man allmänt uppfattat kartan som en sjökarta med seglingsanvisningar på Atlanten. Men det finns forskare som menar att kartan är en landkarta med anvisningar om hur man hittar rätta vägen i ett väglöst land.
    Börje kommer med många exempel att visa att färdvägarna till lands följde floder och vattendrag och att man i den första tidens kartor även ute i Europa lät symbolen för flod även betyda färdväg i allmänhet.
När vattenvägen "tog slut" fortsatte man på annat sätt till nästa vattendrag. Det är förklaringen till att "floderna" mycket ofta bildar sammanhängande system. Det var inte bara vikingarna som kunde fortsätta från floderna norr om den ryska vattendelaren till floderna söderut mot Svarta Havet.
     Kom och se Gudrun Sandéns bildväv som i stort format visar Mälar- och Bergslagsområdet på Olaus Magnus' karta.
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

.

Onsd 3 mars kl 12, Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängen,
nära Centrum.
Kulturlunch i Villa Skoga
"Om dessa väggar kunde tala". Börje Sandén berättar om Villa Skoga
och om Oscar Sjölander som lät bygga huset.
Smörgås, kaffe/te serveras. 50:- anmälan senast 1 mars, 505 868 61/62
Arr. Kultur och Fritid - ABF Norra Stor-Stockholm
.

Sönd 14  i mars kl 15 hos Sophie Hedin, Lärarvägen 1, Bro,   Kostnad 50:-
bakom Härneviskolan om du kommer med pendeltåget
Söndagssalong med musik och poesi
My Eklund spelar flöjt och berättar om sin musik. Sophie Hedin läser poesi med anknytning till dagen.
Vi känner My Eklund sedan den första Söndagssalongen  för några år sedan då hon gjorde musik tillsammans med Pascal Jardy. 

Tillägg: Mys vän Pacal Jardy har också lovat medverka med gitarrmusik.
Vi inleder med samkväm och kaffe.
Vid sen anmälan. Ring 582 40 515 för bokning av plats.
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut med stöd av Upplands-Bro Kommun
.

Onsd  21 april kl 19. 2010. Dagcentralens samlingssal. Torget 4.  Kungsängen.
nära Kungsängens pendeltågsstation. Ingång från baksidan. Kyrkvägen - Gamla landsvägen
Föreningens årsmöte kl 18.30 - 19

Föredrag kl 19:

Forskningsläget kring Fornsigtuna.
Börje Sandén berättar om det forntida och medeltida Fornsigtuna
Bilder från utgrävningsområdet visas och kommenteras.
Arkeologer visar nu intresse för ett medeltida Fornsigtuna vid Signhildsberg.
De fem somrarnas arkeologiska undersökningar 1984-88 påvisade ett vikingatida Fornsigtuna.
De argument för medeltida anläggningar som UKF
presenterade år 2004 vid såväl Grand-tour
som under arkeologidagen börjar nu intressera en yngre generation forskare. Vid dagens föredrag drar Börje Sandén på nytt fram de efterlysta obesvarade frågorna:
Varför försvann ruinerna samtidigt som Sverige fick Europas äldsta fornminneslagstiftning?
Vad ligger bakom påvens begäran att kyrkan skulle få tillbaka Fornsigtuna?
Varför hittar man ingen kungsgård i Sigtuna stad?
Vad gjorde kung Birger på sin kungsgård i Håtuna sju år innan han blev tillfångatagen 1306?
Hur hittar vi svaren på dess frågor?
Börje Sandén ger sitt svar. Kommer någon med andra förklaringar?    Mer om Fornsigtuna
Föredraget följs av en exkursion till Signhildsberg sönd 9 maj kl 13
Vi håller vårt årsmöte kl 18.30

Arr.  Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
.


Sönd. 9 maj, 2010,  kl 13 - ca 15.30 Parkeringen vid Signhildsbergs herrgård.
Skyltning från Villa Aske kursgård.  20:-

Exkursion till Fornsigtuna där arkeologiska undersökningar gjordes 1984-88
Exkursionen är ett första led i förslaget från de fyra hembygdsföreningarnas samrådsgrupp att närmare lära känna varandras fornminnen och hembygdsarbete. Denna gång besöker vi således Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.
Vandring i utgrävningsområdet och platsen för det medeltida Fornsigtuna, där kung Birger 
år 1299 undertecknade ett historiskt känt dokument sju år innan han blev tillfångatagen av sina bröder vid den s.k. Håtunaleken 1306. Börje Sandén förklarar också varför kärlekssagan om Habor och Signhild  påstås ha utspelat sig här för tusen år sedan. Vi får veta varför arkeologiska undersökningar inte genomfördes på 1920-talet trots sponsorpengar från en privatperson och varför undersökningar tvingades fram just 1984 - utan statliga bidrag. Avslutningsvis redogörs för det aktuella forskningsläget kring de medeltida lämningar som högst officiellt rapporterades och beskrevs efter att Sverige fått sin fornminneslag 1666. Hur kunde de försvinna både fysiskt och inom forskningen? Det finns förklaring till bägge frågorna.
     Vid kaffepausen i parken får du höra den första beskrivningen i svensk litteratur om hur kaffe skall drickas och hur det smakar. Finns i en resebeskrivning av från 1600-talet av dåvarande markägaren Claes Rålamb.         Mer om Fornsigtuna
Arr.  UKF och Håtuna - Håbo Tibble socknars hembygdsförening.


Fred 28 maj kl 19, Tingshuset i Enköping,  invid Vårfrukyrkan

Kulturföreningen Tingshusets vänner inbjuder Bro d’River Boys att göra
en repris av sitt program vid förra årets Musikvecka i norrländska Junsele.

Konsert med Bro d'River Boys
i pausen lätt förtäring, musik av Torpargänget
Kvartetten berättar och sjunger barbershop, spirituals, Bellman, folkvisor, kyrkomusik m.m.
Entré 80:-  Biljetter 0171-299 21

Gruppen är en sektion inom UKF och deras Junsele-program finns på UKF:s hemsida, där mer finns att läsa - och lyssna på www.ukforsk.se/ukf/bdb3.htm
Arr. Kulturföreningen Tingshusets Vänner
.

Sönd 30 maj  kl 15  Nyöppnade Astronomiska museet vid Kvistaberg.
Kvistabergs observatorium
ligger 1 km bortom Bro kyrka längs vägen mot Låssa kyrka.
Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan till UKF.  582 40 515 eller 582 413 55 med telefonsvarare
     Kostnad  40:-

Drick ditt medtagna kaffe i forna herrgårdsparken -  före eller efter visningen

Visning av det nyinrättade Astronomiska muset. Tre kupolbyggnader. Överst på berget ligger Nils Tamms privata observatorium. De två andra har tillkommit efter Tamms stora donation till Uppsala universitet. All apparatur fungerar. Det store teleskopet var, när det byggdes, det näst största i världen. Det är Uppsala universitet som ansvarar för museet.
Arr.  UKF och Astronomiska museet.2 – 25 sept  Utställning i Bro bibliotek

Historiska bildvävar och blommor.  Gudrun Sandén

Arr.  Bro bibliotek


Torsd. 2 sept kl 19.00  Bro bibliotek
Paneldiskussion om Upplands-Bros kulturarv
- Våra fyra hembygdsföreningar bjuder in de politiska partierna till ett möte
för utbyte av information kring kommunens kulturarv.     Länk till inbjudan

Temat är bevarandet och tillgängliggörandet av vårt kulturarv.    

Sedan 1940-talet har hembygdsföreningarna insamlat, sammanställt och publicerat ett omfattande material om bygdens historia.  Det har ett stort kulturvärde som måste bevaras för såväl nutid som eftervärld. Materialet förvaras i nuläget på ett otillfredsställande sätt.
Det måste få ett permanent skydd och i förlängningen digitaliseras.

      Hembygdsföreningarnas idé är att skapa ett gemensamt arkiv och forskningscentrum med ansvarig tjänsteman. 
     Under hand har Kvistaberg, som ligger nära nytillkommande bostadsområden utanför Bro, kommit fram som ett förslag på lämplig plats för ett arkiv- och forskningscentrum. Där finns stora källarutrymmen för förenings- och forskningsarkiv. Den stora byggnaden med sina många stora och små rum ger också möjlighet till publika kulturarrangemang. Synnerligen intressant i detta sammanhang är Uppsala universitets stora intresse för att få hyra lokal i byggnaden för sitt nyligen skapade astronomiska museum kring Nils Tamms verksamhet.                   Läs Tidningsartikel om förslaget

 

Vid mötet kommer respektive förening att redogöra för sin verksamhet och sina behov och önskningar.

Det är vår förhoppning att partierna klargör sina ställningstaganden i kommunens kulturarvsfrågor.

 

Hembygdsföreningarna hälsar er välkomna

logoSönd 5 sept Kyrkplanen vid Kungsängen kyrka

Medeltidsdagen

Bl.a  Föredrag om kyrkans och bygdens medeltid av Börje Sandén

Arr. Kungsängens församlingSönd  12 sept kl 13 - 15.30.     Samling vid Kalmarsands badplats i Håbo kommun. 20:-

Kulturarvsdagen  - ett landsomfattande arrangemang i Riksantikvarieämbetets regi

Draget - färdvägar till lands och sjöss från forntid till nutid.

Guidad tur.

Vi vandrar i Mellansveriges största forntida vägsystem med djupa ridvägar-hålvägar, minnen av dragrännor och Stora Kopparbergs vinterväg. Ett forntida signalsystem med vårdkasberg, kultplats och fornborg anlades vid forntidens färdvägar. Varggård och fångstgropar vittnar om djurens vandringsvägar. Fem generationer landsvägar finns bevarade i terrängen liksom två järnvägssträckningar.
En av de första regionala ångbåtslinjerna utgick från Kalmarsand 1863.

Allt ryms på en sträcka av en kilometer på näset mellan Ullfjärden och Kalmarviken.  I Sveriges Nationalatlas är Draget placerat som nr 1 bland Märkliga äldre vägmiljöer.

 

Samling kl 13 med bilar vid Kalmarsands badplats för introduktion och start för samåkning till hålvägarna, där vi promenerar på röjd stig - upp och ner - tvärs över det 200 m breda  hålvägsområdet. Från en gammal landsväg nedanför hålvägarna kan man dock "se in" i ridvägarna. Därefter bilfärd en knapp km till parkeringsplatsen nedanför fornborgen. Här studerar vi hålvägar av annan karaktär och avslutar uppe på det 50 m höga fornborgsberget med en 4000-årig kultplats. Här kan du dricka ditt medtagna kaffe.
Guide på vandringen är Börje Sandén från Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
Mer finns att läsa på www.ukforsk.se/halvagar.htm

Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut och Håbo Kultur- och Hembygdsföreningtt
Torsd 16 sept  kl 14-16  Dagcentralen i Bro

Brovandring med bilder från då och nu

Gudrun Sandén berättar och visar bilder

Arr. PRO i BroOnsd 22 sept kl 12 i Bro bibliotek Kulturlunch

Gudrun Sandén berättar om sina bildvävar

– historia, komposition och teknik

Arr.  Bro bibliotekOktober månad

Månadens förening -Monterutställning.

– Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  (UKF)

  Materialet byts ut varje vecka


Torsd 7 oktober kl 13 i Klockargården       OBS Ändrat datum
Öppet hus för daglediga
Börje Sandén berättar och visar bilder och kartor från Gamla Kungsängen
Arr. Diakoniverksamheten  i Kungsängen


Tisdagen 19 okt kl 19 på Klint,  Bro och Lossa hembygdsföreninges hembygdsgård
Gudrun Sandén berättar om händelser i kommunen
speglade genom Bro härads Domböcker
Arr. Bro-Lossa hembygdförening


Onsd 20 oktober kl 19, Bro Bibliotek
Att läsa gamla kartor med dåtida ögon
– ett forskningsprojekt 2009-2010

Nya upptäckter för tolkningen av kartbilden  på de äldsta kartorna.

Vi kan bl.a. annat se var vikingarna drog sina båtar mellan flodsystemen i Ryssland

Börje Sandén  ger glimtar ur 1500-1600-talens kartografiska kunskap, som var större än vi vanligen tänker oss.  Föredraget kompletterar artikeln i UKF:s Nyhetsbrev 2010:2 och artiklar på hemsidan.

Arr. UKF och Biblioteket i Bro


Torsd 21 oktober kl 13 i Klockargården          OBS Ändrat datum
Öppet hus för daglediga
Bro d'River Boys sjunger ur sin repertoar av
Negro Spirituals, folkvisor och barbershop

Arr. Diakoniverksamheten  i Kungsängen


Sönd. 14 nov kl 15, Lärarvägen 1 Bro.  50:-
Söndagssalong - Romantik i novemberdimma
Ur programmet. Majda Markovics och David Burstedt spelar musik för piano och oboe.
Chopin en Sonat nr. 2 i två satser för piano och Schumann Romans nr 1 och 2 för piano och oboe.
Ur musikverket Gabriels oboe av Ennio Morricone.  Denne betraktas som en mästar i genren filmmusik. Fick Polarpriset 2010.
Arr. UKF med  stöd av Upplands-Bro kommun.


Torsdagen 18 november kl 19.  Sigtuna hembygdsgård
Brasafton
Nya spännande rön om Fornsigtuna.  
Börje Sandén berättar och visar bilder från utgrävningarna på 1980-talet och berättar om det forntida och medeltida Fornsigtuna lyfter också fram
efterlysta obesvarade frågor:
Varför försvann ruinerna samtidigt som Sverige fick Europas äldsta fornminneslagstiftning?
Vad ligger bakom påvens begäran att kyrkan skulle få tillbaka Fornsigtuna?
Varför hittar man ingen kungsgård i Sigtuna stad?
Vad gjorde kung Birger på sin kungsgård i Håtuna sju år innan han blev tillfångatagen 1306?
Hur hittar vi svaren på dess frågor?

Arr. Sigtuna hembygdsförening


Lördagen 4 dec  11 -16  Bro Centrum och Brohusen

Jul- och Kulturmarknaden i Bro Centrum  4 dec kl 11-16

UKF och Bro-Lossa hembygdsförening visar sin verksamhet i Brohuset mitt emot biblioteket.

UKF visar och kommenterar äldre Kartor och Bilder om Bro.


Tisdagen  14 dec kl 19.  Hembygdsgården Klint
Tradititionell "Julmusik på Klint" med Bro d´River Boys och Bro Spelmän.
Alla hjärtligt välkomna
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening