Bro d'River Boys - Barbershop m.m.
/ukf/bdb3.htm/
Framträder sedan 2012 högst sporadiskt vid lokala arrangemang i Enköpingsområdet

Tilll UKF:s Första sida     Mer om Bro d'River Boys   Junsele musikvecka 2009


Bro d'River Boys

Sjunger a capella 
Barbershop 
Negro Spirituales 
Bellman och 
annan svensk musik

  
Manskvartett med bred och omväxlande repertoar.
Sjunger helst utan mikrofoner.
Barbershop

Evergreens 


Negro Spirituales 


Bellmansånger 


Svenska sånger 

Viss kyrkmusik
- ofta tillsammans
  med damröster


Musikveckan i
Junsele 2009


Ljudande SMS


Historik
Vi kan ställa upp med kort varsel 
under förutsättning att alla fyra finns tillgängliga samtidigt
Ring Börje Sandén 08-582 40 515, 
telefonsvarare 08-582 413 55           e-post   ukf@ukforsk.se
Här några exempel: 
Barbershop: Barbershop is love,  From the first Hello
Bellman: Movitz blåste en konsert
Negro Spiritual:  Golden Gate Quartet - 1946, 
Nobody knows,  arr, Spiralerna 1964
Swing low, sweet chariot, amerikanskt arr. 1948
Kyrkligt
Magnificat, gammalkyrklig medlodi i medeltida tappning
Delta Rhythm Boys i BDB:s tolkning Kristallen den fina

Kvartettens program vid Musikveckan i Junsele 2009-07-10
1/ Körkonsert i kyrkan kl 19 -  2/ Musikveckans avlutning i Övra kapell kl 23
Lokalpressen om kvartettens konserter i  Junsele 10 juli 2009

Under några år kring 2008 fanns Bro d'River Boys med ljudande SMS-meddelanden hos Telenor

Historik och  engagemang                              
   
Bro d'River Boys and Girls
Bro d'River Boys framträder ofta tilsammans med Mary, Lisa, Stina och Elin Svennberg under benämningen "Bro d'River Boys and Girls". Repertoaren utökas med annan typ av musik. Oftast äger dessa konserter rum i kyrkor i trakten.
Mer om denna typ av program.

Gruppen består av 
- Olle Svennberg, Tenor - tenor I 
- Bo Berglund, Lead - tenor II 
- Per-Olov Karlsson, Bass, bas II 
- Börje Sandén, Bariton, bas I 

Vi har sjungit i nuvarande sammansättning  sedan 1985. 
Tre av medlemmarna har varit med sedan 1976 
Började sjunga Barbershop 1978 

- Offentliga arrangemang 
- Privata fester 
- Slotts- och herrgårdskonserter 
- Kyrkokonserter

Några exempel på framträdanden: 
Marknader,  festivaler, revyer i Upplands-Bro, Stockholm, Västerås, Valdemarsvik. Jakobsberg,
Ångbåtsturer på Mälaren:  med  Blidösund
Björkfjärden, Mariefred
Företag: LM Ericsson, Pharmacia-Upjohn, Vägverket, SweRoad, Vårdförbundet
Kursgårdar: Tammsvik, Gällöfsta, Lejondal, Krägga, Lastberget
Slott och herrgårdar. Almarestäket, Lennartsnäs, Signhildsberg, Ådö, 
Hallwyllska palatset, Skokloster, Uppsala slott, Krägga, Brogård
Kyrkor: i Upplands-Bro med omnejd, Heliga Trefaldighet i Uppsala, Västland,
Tillinge, Enköpings-Näs, Gustav Adolfskyrkan, Stockholm
Gamla Tingshuset i Enköping:   Barbershop, jullkonserter  2007, 2008
Hembygdsgårdar / Bygdegårdar:  Upplands-Bro med omnejd. Vesterlundska gården
Övrigt: Historiska museet,  Riddarholmen, Sibeliushallen i Helsingfors, Närpes i Finland
Svea Livgardes Veteranförening

Några exempel på konsertprogram    Succékvartatten är tillbaka  Enköpingsposten 2008
Historik och  engagemang    Herrgårdskonserter på Almarestäket

 
Något om Barbershop Singing 

För många har Bro d’River Boys blivit liktydigt med Barbershop, trots att kvartetten också sjunger mycket annat. Gruppen blev bekant med denna sångform 1978 och har de första 5-6 åren deltagit i seminarier och tävlingar anordnade av det Nordiska arbershopförbundet från dess start 1980. 
     Första framträdandet med Barshop skedde på Gällöfsta kursgård 1978. Sedan dess har gruppens repertoar ständigt utökats och har nu en stående repertoar med någon en timmes Barbershopmusik. 
     Barbershop Singing uppstod i frisersalonger i USA i början av 1900-talet. Sångsättet skiljer sig i några väsentliga avseenden från svenska manskörsarrangemang. Melodin ligger inte i översta stämman. Den sjungs i stället i normalt allsångsläge (Lead). Översta stämman (Tenor) sjungs ibland i falsett. Harmonin fullbordas av Bass och Bariton. 
     Stämföringen följer inte traditionella regler. Den syftar till att ge kvartetten möjlighet att utveckla “harmony singing”. Det innebär bl a förmågan att sjunga de viktigaste intervallen i ackorden helt “rent”. Av den orsaken kan inte Barbershop sjungas till ackompanjemang av instrument med fasta tonlägen. Alla tangentinstrument, liksom gitarrer, har fasta tonlägen efter ett visst system som gör att exempelvis alla tonkombinationer på ett piano är lite falska (alla utom oktaverna). Sedan något över hundra år har örat accepterat detta. Efter många års samsjungning “a capella” kan man lära sig att sjunga rena intervaller som enligt fysikens lagar genererar de eftersträvansvärda övertonerna som är grunden för Barbershopens mål, nämligen “Expanded Sound” - ett utökat ljud. Det ger ett väldigt lyft åt klangen och förklarar varför fyra röster kan låta som många fler.

Den erfarenhet av “harmony singing” som gruppen vunnit genom åren tillämpas med god framgång även i den övriga reportoaren. Bellmansånger och andra svenska sånger klingar homogent och klangfullt även när de inte arrangeras i Barbershop stil. 

Här kan du läsa mer om gruppens framträdanden och om hur gruppens något kryptiska namn uppkom för 40 år sedan..

Gruppen har inspirerats av   Delta Rythm Boys och Deep River Boys

 UKF:s Första sida     Mer om Bro d'River Boys