Svenngårdska samlingen
Svenngårdska rummet i Kungsängens bibliotek.
ukf/svenng.htm

UKF:s startsida           Beskrivning av UKF:s projekt     Innehållet i Svenngårds pärmar

I det Svenngårdska rummet i Kungsängens bibliotek finns en unik samling av böcker med anknytning till hembygden jämte arkivhandlingar och historiska uppslagsverk. År 1970 donerade disponenten och hembygdsforskaren Herman Svenngård sitt stora bibliotek till Upplands-Bro kommun.
     Den Svenngårdska samlingen utgör en mycket viktig grund för dagens hembygdsforskning. Arbetsgrupper inom UKF och Stockholms-Näs hembygdsförening arbetar till och från med det omfattande materalet. Nedanstående artikel i Enköpingsposten riktar främst in sig på den utomordentligt värdefulla boksamlingen. Mindre känt är det mycket omfattande aktmaterilalet, som Herman Svenngård hämtat fram ur riks- och landsarkiven. Mycket är insamlat före stencilernas tidevarv. Dokumenten har fotograferats och kopierats på fotopapper och bundits in i böcker.

Svenngårds samling är en viktig del i UKF:s databas
Strax före sin död 1973 lät Svenngård kopiera tusentals historiska handlingar, som var helt obearbetade när kommunen fick överta samlingarna. Till dags dato har 600 akter katalogiserats och kategoriserats i en huvuddatabas, och ännu fler akter finns fördelade på filer med domböcker, jordeböcker och sockenstämmoprotokoll.
     Dessutom har en stor mängd akter från arkiv och lokala källor samlats i ett 25-tal stora pärmar, som nu är genomgångna, varvid varje handlingarna beskrivits i längre eller kortare artiklar. En innehållsförteckning jämte artiklarna finns inlagda i början av varje pärm. Artiklarna är skrivna med modern stavning och infogade i en databas som har såväl fritextsökning som sökning på utvalda sökord. Allt datoriserat material är snabbt åtkomligt på UKFs huvuddator, som har ett samordnat sökprogram för närmare 30 olika databaser. 
Allt bearbetat material i Svenngårds pärmar finns sedan 2005 tillgängligt på hemsidan

Herman Svenngårds donation
 
Ur Enköpingsposten 19/2 1970: 
Det är inte alla kommuner, som har det så väl förspänt som Upplands-Bro, som i tisdags fick ta emot en bokdonation om minst 2500 band att ingå i ett blivande referensbibliotek. Men så har man också disponent Herman Svenngård som bor i kommunen och han är ingen kommunbo vilken som helst. Det torde väl vara ytterst få i kommunen som har ett så omfattande bibliotek, rent omfångsmässigt sett, och i ännu mindre grad någon som har en sådan unik boksamling, Inte bara därför att vissa böcker kostar 3500 kr eller 2750 kr per band för att bara ta ett par exempel ur högen. Boksamlingen har dessutom en mycket stark anknytning till just bygden. Det var väl inte att undra på att den trio, som vid överlåtelseceremonin i Herman Svenngårds hem i Kungsängen representerade kommunen, kände det som en högtidsstund. Denna trio bestod av ledamoten av kulturnämnden 1:e polisassistent Lars Borin, kulturnämndens ordf. Börje Sandén och kommunalnämndens ordf. Thomas Fridén. Tidigare hade Herman Svenngård donerat 1000 band skönlitteratur. Han hade också köpt in och donerat till Stockholms-Näs hembygdsförening den tomt där hembygdsgården ligger. Tillsammans med framför allt Sven Beckman utgjorde han föreningens stöttepelare.

Hela artikeln                 Donationsbrevet
Enköpingsposten fortsätter:
Det är en synnerligen förnämlig boksamling, som nu gått över i kommunens ägo - många av bokverken finns inte att uppbringa längre. Två av de förnämsta böckerna är biskoparna Johannes och Olaus Magnus skildringar av Göta och Svea rikes konungar resp Historia över de nordiska folken. Böckerna är från 1554 resp 1567, båda skrivna på latin.
     Flera århundradens domböcker med domstolprotokoll har han studerat blad för blad och låtit kopiera. Detsamma gäller många andra arkivalier. 

Åtskilligt annat av oskattbart värde från bygdens liv och förhållanden har han också samlat och bearbetat, varav en del blivit artiklar i hembygdsföreningens medlemsblad alltifrån 1945 till 1970. Dessa finns att läsa i kommunens bibliotek i Kungsängen och Bro.

Åter till Första sidan          Tillbaka till beskrivning av UKF:s projekt