Mer om händelserna kring Stäket finns i UKF:s bok
Vad hände egentligen? Första boken.
(ukf/litterat.htm)

Du kan köpa eller låna boken på biblioteken i Bro eller Kungsängen.
Den finns också på vissa andra bibliotek.
Boken kostar 180:- . 204 sidor, hård pärm, rikt illustrerad
Den kan beställas genom insättning av 204:- på UKF:s postgiro 27 58 94-4.
Boken innehåller en rad andra kapitel med av mer lokal karaktär. Se beskrivning.

Förteckning över återgivna källskrifter och texter Historiska handlingar

Samtliga texter är "översatta" till nutida språk.
När oklarheter eller upprepningar förelegat har dessa avsnitt utelämnats, allt i avsikt att göra det möjligt för läsaren kunna tillgodogöra sig texten redan vid en första genomläsning.

Historiska handlingar
Originaltexter
Den som vill studera texterna i den ursprungliga formen finner dem i de flesta fall i den Svenngårdska samlingen på biblioteket i Kungsängen. 1400-1500-tals handlingarna är hämtade ur Handlingar rörande Skandinaviens Historia. (HSH).
Vår bok anger var varje originaltext finns.

  1. Stockholms blodbad och förhållandet till Almarestäket
  2. Riksdagsbeslutet om rivningen av Stäket, 23 nov 1517
  3. Sten Stures tal inför olika folkförsamlingar under 1517
  4. Sten Stures tal i Södertälje 1516
  5. Två påvebrev 1516 och 1519
  6. Rannsakning med manskapet på Stäkets slott 1517
  7. Brasklappen - har den funnits?
  8. Riksmötet utanför Kungsängens kyrka 1502
  9. En märklig målning i Kalmar kyrka, Håbo kommun
10. Karlskrönikans ord om hur Stäket bränns 1434
11. Ärkebiskop Ragvaldi får rätt att bebygga Stäket till borg

Övrig litteratur om Stäket
Textens återgivning i förhållande till originalutförandet anges i varje särskilt fall.

12. Hur beskrevs Almarestäket för 100 år sedan?
13. Hur är det med tunnelgången?
14. Almarestäket i en vetenskaplig handbok
15. Ur en hembygdsbok från början av 1800-talet
16. Stäket beskrivs i Svensk Familje Journal 1872
17. Dramatiserad skildring av Stockholms Blodbad. Av Börje Sandén.
18. Oscar Montelius' promemoria och brev om Stäket 1870.
19. UKF:s projektrapport 1988.
20. Karta och terrängmodell från 1988

Upp

<>UKF:s övriga böcker och publikationer
Åter till början av Stäkets historia 
Åter till Första sidan