Att trycka böcker efter behov - Book on demand
ukf/demand0.htm  rev 2006-01-16

UKF:s Startsida     Böcker och skrifter


Vi har nu avvecklat erbjudandet att aktivt hjälpa till att ge ut böcker.
Vår metod behövs inte längre. Även kommersiella tryckerier kan nu framställa böcker i 100-tal.

Vi utnyttjar nu en ännu enklare metod, synnerligen lämplig för framställning i 5-25 exemplar. Läs mer om den metoden här
Bildpresentationen av förfarandet vid Släktforskardagarna 2006 vid Nacka Strand


Nedanstående kan ses som historik över vår banbrytande metod att göra böcker i 100-tal. På några år gjorde vi ca 20 "riktiga" böcker med hårda pärmar och trådbindning, där den enda köpta tjänsten var inbindningen.

........................................................

UKF - Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
utvecklade under ett antal år en metod att ge ut sina böcker enligt principen Book on demand.
Idag (juni 2004) har vi tagit fram ett 20-tal böcker i upplagor mellan 150 och 500 exemplar.

Vår idé var att ge ut böcker "efter förväntat behov" = "Book on demand" 
- inte i första hand snabb leverans = "Print on demand" 

Den första mars år 2000 öppnade vi en underavdelning inom UKF, som kunde erbjuda viss hjälp till främst föreningar och privatpersoner.

Behovet att kunna ge ut resultaten av våra projekt i tryckt form är drivkraften bakom projektet. 
Böckerna är trådbundna och försedda med hårda pärmar med påklistrat färgomslag.

Book on Demand
Ansvarig för Book on Demand var Bengt Borkeby (han har nu flyttat från orten)

UKF har demonstrerat sin metod i Hewlett-Packards monter vid On demand-mässan i mässlokalerna i Sollentuna 9 - 11 februari år 2000.
I Hewlett-Packards lokal i Kista i mars samma år.
Vi fanns också i HP:s monter under Bokfestivalen 27-29 april 2001.
Där var det premiär för HP:s nya snabba s/v laserskrivare i 9000-serien. 
Den skriver ut ca 50 A4-sidor/minut

UKF:s bokutgivning. Med bilder av böckerna

Book on demand i nuläget
Under de senaste åren har tekniken att överföra datorfiler till tryckerierna väsentligt förenklats. Det har i sin tur medfört att de nu kan göra böcker i mindre upplagor. Vår metod skapades ursprungligen för vårt interna bruk. Samtidigt som vi kunde hjälpa ett antal enskilda författare och idella föreningar var det intressant för oss att utveckla tekniken. Det har emellertid medfört mycket oavlönat arbete och hanteringen av tonvis med papper har bokstavlignen varit betungande och våra interna forskningsprojekt har blivit lidande. Det är så mycket av det slaget som behöver fullföljas.

Vi har därför avvecklat den slutliga tryckproduktionen, den görs nu mer effektivt - och i mindre upplagor - på tryckerierna. Vi kan därför begränsa vår insats till att hjälpa dem som i sina egen dator vill göra layoutarbetet, något som bara för några år sedan inte var lika lätt.Nedanstående sammanfattning av våra erfarenheter

kan därför ses som 

historik över ett spännande utvecklingsarbete
- upplagans storlek bestäms efter förväntat behov
- vid behov skrivs en ny upplaga ut (ev med mindre korrigeringar)
- ett dussintal böcker är hittills gjorda utan anlitande av tryckeri
- varje exemplar skrivs ut på vår laserskrivare
- minst 50 böcker görs med en enda start av processen
- kartor, teckningar och fotografier i s/v eller färg
- böckerna är trådbundna och försedda med hårda pärmar
- även pärmöverdrag i s/v eller färg görs på vår skrivare

Köpta tjänster och material
- inbindning - trådbindning
- laminering av pärmöverdraget
- papper, koltoner

Ekonomi - i vår ideella verksamhet
- ett tryckeri vill vanligen göra minst 1000 - 1500 ex för sin lönsamhet
- tryckeriet skall ha full betalning för hela upplagan innan ännu någon bok blivit såld
- UKF betalar för antalet inbundna böcker
- en utökad upplaga finansieras med de pengar vi fått in vid försäljningen
- föreningen behöver inte besväras av ett stort oförräntat lagar

Du kan här läsa om resultatet av våra mödor i ett antal artiklar som tillkommit under projektets gång.
1999-09-23. Book on demand - UKFs metod att ge ut böcker i mindre upplagor.
1999-08-25. Book on demand - att trycka böcker efter behov
1999-08-26. Datorn i hembygdsforskningens tjänst
1998-02-05. UKF:s nya tryckförfarande - kortfattat
1998-01-30. UKF:s nya tryckförfarande
1998-01-30. Kuskens pojke

UKF:s Startsida     Datorn i hembygdsforskningens tjänst      Böcker och skrifter