En ny hembygdsbok författad av Kjell Stensson
(bokkjell.htm)

UKF.s startsida       Övriga böcker       UKF:s tryckmetod                  
Hundra adelssläkter.
I historisk belysning
Med anknyntning till Upplands-Bro

Lokalhistoria - Kulturhistoria

Boken kostar 220:- och finns efter 9 februari att köpa på biblioteken i Upplands-Bro och Söders bokhandel i Bålsta. 
För 265:- på pg 27 58 94-4 får du den hemskickad. 
Du kan köpa den vid vernissagen på Sollentunamässan 9-11 febr för introduktionspriset 200:-

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut tar gärna fasta på möjligheten att i såväl verksamhet som bokproduktion kombinera lokalhistoria med rikshistoria. Vår bygd blir intressantare om den kan kopplas till den allmänna historien. På samma sätt känner vi lättare en delaktighet i sådana historiska händelser, som på ett mer påtagligt sätt kan knytas till vårt närområde. 

Den bygd vi idag kallar Upplands-Bro har på flera sätt hamnat i skottlinjen mellan olika uppfattningar och värderingar av vissa historiska händelseförlopp, vilket ibland kommit - och kommer - till uttryck i UKF:s skrifter. Med Kjell Stenssons bok har vi nu möjlighet skapa viss balans inom ett område som blivit väl ensidigt behandlat under många år. Upplands-Bro kallas ibland med rätta för "statarkommunen". Redan på 1600-talet var herrgårdarna så dominerande att det menligt påverkade övriga jord-ägares och arrendatorers skattebörda. I "vår första hembygdsbok" från 1820 framhölls att det inte fanns en enda självägande bonde i hela Bro härad. 

Det är inte bara genom några kapitel i Ivar-Lo Johanssons statarnoveller som vår bygd figurerar. Två kyrkans män i vår bygd gjorde på 1920-talet bestående insatser för att belysa och förbättra förhållandena för våra statare. Jag tänker på läraren och kantorn Oscar Sjölander, som organiserade statarna fackligt, och kyrkoherden Robert Littmarck, som studerade tusen statarfamiljers flyttningsmönster och presenterade resultatet i skriften Mälardalens nomader. 

De positiva inslag som fanns i statsystemet, bland annat i form av en inte oviktig social trygghet, har sällan kommit fram i litteraturen. För författare är det opportunt att ta fasta på missförhållanden för att därigenom göra berättelserna mer intressanta. På senare år har problematiken blivit föremål för akademiska studier. UKF lät för några år sedan ett antal doktorander presentera sina pågående forskningar i en serie föreläsningar. En av dem var Christer Ericson, som nu har disputerat på sin avhandling, som handlar om "patronen, makten och folket".

Med utgivandet av Kjell Stenssons bok hoppas vi kunna bidraga med en annan bild av livet i vår bygd än den gängse. Här skildras den med utgångspunkt från adelsfamiljer som bebott och/eller ägt egendomar i Upplands-Bro. Det har inte varit svårt för Kjell att hitta hundra familjer, men någonstans skulle ju gränsen dras. 

Ställ denna bok mot vår tidigare bok Kuskens pojke, där livet på en herrgård beskrivs underifrån. Vi har material för fler beskrivningar ur ett folkligt perspektiv, som vi hoppas kunna publicera i vår serie folklivsberättelser.

Författaren Kjell Stensson har varit lärare och kommunarkivarie i Upplands-Bro.

Boken omfattar 320 sidor i formatet A5. Den är försedd med ett antal porträtt av kvinnor och män med särskild aktualitet för oss i Upplands-Bro. Där finns också släkternas vapensköldar. 

Boken kostar 220:- och finns efter 9 februari att köpa på biblioteken i Upplands-Bro och Söders bokhandel i Bålsta. För 265:- på pg 27 58 94-4 får du den hemskickad. Du kan köpa den vid vernissagen på Sollentunamässan för introduktionspriset 200:-

UKF.s startsida       Övriga böcker       UKF:s tryckmetod