UKF:s publika aktiviteter - 1987 - 2013
ukf/aktivt.htm

Åter till UKF:s startsida
Förteckning  över medlemmars föredrag
Förteckning  över gästföreläsare

Man kan få en uppfattning om vilka historiska synpunkter som går att lägga på Upplands-Bro genom att studera de föreläsningar, exkursioner och studiebesök som UKF gjort sedan starten.
 

1987

1988

1989

 1990

 1991

1992

1993

 1994

1995

1996

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 

2009 

2010 

2011

2012

2013 

2014 

 

 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987
Föredrag:

- Introduktion och metodikgenomgång; Börje Sandén, Curt H Dahlgren
- Uppland reser sig ur havet. Den geologiska utvecklingen; Börje Sandén
- Uppland befolkas - Utvecklingen 4000-500 f Kr;
- Samhällsorganisationen får fastare form 500 f.Kr-1000 e.Kr Börje Sandén

1988
Föredrag:
- Kristendomen segrar 1000 - 1500 e. Kr, Börje Sandén
- Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas; Curt H Dahlgren
- Hur arkeologen arbetar. Exempel från Rösaring och Fornsigtuna; Siv Wikström
- Från urgermanska till modern svenska. Språkets utveckling; Curt H. Dahlgren
- Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man släktforskning?; Agneta Allerstav
- Stäket I - Biskopsborgen och herrgården; Börje Sandén, Curt H. Dahlgren
- Herrgårdar i Upplands-Bro; Lars Sjöberg
- Människor i Upplands-Bro I: Jakob Mörk, en politiskt obekväm präst; Börje Sandén
- Bebyggelse under olika tider i Upplands-Bro; Cecilia Hammarlund.

Upp
1989
Föredrag:
- Människor i Upplands-Bro II: Jakob Mörk - en språklig nydanare; Torkel Ståhlmarck.
- Stäket II: Borgens historia genom 400 år; Göran Dahlbäck
- Människor i Upplands-Bro III: De fattiga och de rika, ett forskningsprogram;Olle Lundsjö.
- Från Almarestäket till ådö. Vad händer kring våra historiska platser? Börje Sandén
- Hålvägar - vad är det? Jan Helmer Gustavsson
- Sportdykaren som amatörarkeolog; Lennart Karlsson
- Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av det gemensamma kulturarvet i
Norden? Karl-Erik Mörk
Exkursion:
- De nyfunna hålvägarna vid Draget; Börje Sandén
- Hålvägarna vid Flottsund, Björklingeån, Dragby; Börje Sandén
Musik:
- Herrgårdskonsert på ådö; arbetet med gårdsarkivet presenteras; Agneta Allerstav,
   Gunilla Stenström. Marie-Louise Eriksson

Upp
1990
Föredrag:
-Varför historia? Något om historielösheten i samhället och om den lokalhistoriska
                          forskningens ökande betydelse. Kaj Janzon.
- Ingvar den Vittfarne och andra vikingatida utlandsfarare. Mats G Larsson.
Exkursion:
- Anunds hög med labyrinten på Badelundaåsen. John Kraft.
Studiebesök:
- Antikvarisk-Topografiska-Arkivet. ATA
- Riksarkivet
- Krigsarkivet, Lars Ericson
- Kommunarkivet; Kjell Stensson
Musik:
-Herrgårdskonsert på Brogård: Start för studiet av gårdsarkivet;

Upp
1991
Föredrag:
- Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals.material. Jan-Christer Strahlert
- Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble gästgivargård? Börje Sandén.
- Arkeologens resp. språkforskarens syn på våra rötter. Curt H Dahlgren
- Sigtuna - kungsgård och stad redan från början. Sten Tesch.
- Stockholms utveckling till huvudstad. Lars Ericson.
Exkursion:
- Båtfärd till Birkagrävningen på Björkö. David Damell.
Studiebesök:
-Genealogiska föreningen. Jan-Christer Strahlert
- Nordiska museets bibliotek och bildarkiv.

Upp
1992
Föredrag:
- Tinget i Bro på 16- och 1700-talen. Malte Andreasson.
- Då och nu - Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismen,
         Lars Allerstam
- Rösaring II: Hur gammal är trojeborgen? John Kraft.
- Folkskolan 150 år - Skolor och undervisning i Upplands-Bro. Ruben Lindberg
Studiebesök:
- Faktarummet i Stockholms stadsmuseum. Brita Pettersson.
Exkursioner:
- Rösaring I; Gå med slagruta. Arne Groth.
- Nyfunna dammanläggningar i Bro- och Lejondalsområdet. Börje Sandén.
Musik:
- Herrgårdskonsert på Lennartsnäs; Bruno Niklasson.

Upp
1993
Föredrag. Rikshistoria på hemmaplan - historiska året 1993
- Rösaring, 2 föreläsningar; Börje Sandén. Tore Gannholm
- Sigtuna Nyckelsten; Börje Sandén.
- Håtunaleken; Börje Sandén.
- Almarestäket - S:t Eriks slott, 2 föreläsningar. Börje Sandén. Christopher von Warnstedt.
- Dalkarlsbacken; Börje Sandén.
- Dalupproret 1743, 2 föreläsningar. Börje Sandén. Lars Ericson
- Upplands-Bro - statarkommunen. Börje Sandén.
Exkursioner - historiska året 1993
- Rösaring. Börje Sandén.
- Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Börje Sandén.
- Fornsigtuna-Signhildsberg. Börje Sandén.
- Tibble Gästgivargård - Dalupproret 1743. Börje Sandén.
- Almarestäket - ärkebiskopsborgen.Börje Sandén.
- Tibble och Syltaområdet. Börje Sandén. Gudrun Sandén.

Upp
1994
Föredrag:
- Bro härad under medeltiden. Attundaland. Sigurd Rahmquist
- Prästen, sockenstämman och tinget - brott och straff i svenskt lokalsamhälle
under 1700-talet. Björn Furuhagen.
- I huve't på en patriark. Bruks- och herrgårdsmiljöerna. Christer Ericsson.
- Häradsbesvären under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Exemplet Bro.
Anders Claréus.
- Berg och jord i Södra Uppland I. Karl Erik Perhans.
- Forntida färder - vikingafärder; Börje Sandén.
- Städer och urbanisering kring Mälaren; Lars Nilsson.
- Eriksgatan; Lars G Holmblad.
- Kungsgård och världsarv på Adelsö. Solveig Brunstedt.
Exkursioner:
- Berg och jord i Södra Uppland II. Karl Erik Perhans.
- Arkeologidagen: Ryssgraven - Hålvägarna och fornborgen vid Draget
Musik:
- Herrgårdskonserter
på Almarestäket med Musikhistoria. Tre gånger. UMS. Börje Sandén
Studiecirklar:
- Tolkning av handskrifter. 2 cirklar
- Medeltida orter - Det Medeltida Sverige 1:7, Kaj Janzon

Upp
1995
Föredrag:
- Runristningar under 1800 år. Curt H. Dahlgren
- Fornborgarna i ny belysning. Michael Olausson
- Bord Duka Dig - måltidens historia från forntid till nutid, Maud Ekblad
- Bilder från utgrävningarna vid Rösaring 1981-82. Fritidsarkeologerna.
Studiebesök:
- Riksarkivet och Det medeltida Sveriges forskarcell, Kaj Janzon
- Stiftelsen Musikkulturens främjande
- Nordiska museets Folkminnesarkiv, Fotosamling, Topografiska arkiv
Exkursioner:
- Båtfärd till Birka. Universitetes utgrävning. Lena Holmquist-Olausson
- Bussrundtur: Rösaring - Fornsigtuna - Almarestäket. Börje Sandén
- Hålvägar i Uppland. Draget - Flottsund - Dragby. Börje Sandén
- Cykeltur med Bros lokalhistoria, Börje Sandén
- Fornborgar i Upplands-Bro, Michael Olausson, Börje Sandén
- Arkeologidagen: Rösaring. Börje Sandén
Musik Herrgårdskonserter:
- Hallwylska palatser. Musiksällskapet, Börje Sandén
- Lennartsnäs: Chopins samtliga valser. Johan Westre


Upp 1996
Föredrag:
- Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i århundraden. Börje Sandén
- Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-Bro. Bengt Borkeby
- Arkeologiska undersökningar i Ryssland. Det äldsta Ryssland och Ruriks borg. Ingmar Jansson, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.
- Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen visar bilder och berättar.
- Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro 1981 - 1988. David Damell, ledare vid sju grävningssäsonger ger sin syn på Rösaring och Fornsigtuna.
- Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Korta inlägg med olika aspekter på detta tema presenteras av Curt Dahlgren, Bengt Borkeby och Gudrun Sandén
- Tema arkeo-astronomi. Tre föredrag av Jens Tellefsen, Tekniska högskolan
1) Stonehenge, 2) Newgrange, 3) Megalitgravarna i Falköpingstrakten.
- Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning
Tema grannkommuner:
- Järfälla. Järfälla från Stäket till Barkarby. Bengt Borkeby, Järfälla
- Enköping. Doktor Vesterlund som person och läkare. Olle Törnberg, Enköping
Exkursioner:
- Tre guidade visningar av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (maj).
- Arkeologidagen 1996. Fornsigtuna / Signhildsberg. UKF arrangör för 3:e året
- Guidade visning av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (september).
- Bussfärd till Linnés Hammarby, Linné-trädgården och Botanikum i Uppsala.
- Exkursionen avslutades med besök på orangeriet med framlidne Bro-bon Olle Hedins katussamling. Ett samarbetsprojekt med kulturföreningen Daphne.
Herrgårds- och slottskonserter
- Lennartsnäs. "Igor Stravinsky i ord och ton". Kjell-Inge, Margareta och Magda Stevensson
- Lennartsnäs. "En poet i toner". Kjell-Inge och Margareta Stevensson berättar och framför musik av Robert Schumann.
Övrigt:
- "Öppet hus". UKF:s sektioner visade sin verksamhet
- UKF sålde böcker och visade sin verksamhet vid Historiskt Festspel på Riddarholmen
- UKF deltog vid julmarknad i Bro Centrum.

1997
Föredrag:
- Tema grannkommuner:
   Sigtuna förr och nu.. Fredrik Styrfält. "Sigtuna ovan jord"
   Biskops-Arnö; ärkebiskopssätet och Håbo-bygden, Birgitta Östlund
- Almare-Stäket, ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist, DMS
- Spår av kungens män. Curt Dahlgren refererar Maja Hagermans bok.
- Astronomiska synpunkter på processionsvägen. Astronomen Curt Roslund
- Kultplatsen Rösaring i ny belysning. John Kraft
- Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743? Börje Sandén berättar om förhandlingarna i samband med "Stora daldansen".
- En märklig kvinnogestalt från vikingatiden. Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter. Rune Edberg
- Astronomisk tolkning av ahällristningar. Solförmörkelser, supernova och komet av bildade på svenska hällristningar. Astronomen Göran Henriksson
Exkursioner
- Guidade vandringar under pågående utgrävningar vid Draget
- Arkeologidagen 1997 - Mälardalens äldsta vallanläggning vid Draget
Studiebesök
- Stockholms stadsarkiv
Herrgårdskonserter
- Julens sånger och dikter. Gällöfsta. Bro 'River Boys

1998 
Föredrag: 
- Från Bro till Bysans. Lars G Holmblad och Curt Dahlgren 
- Vad kan man läsa ut av Assurs sten? Curt Dahlgren 
- Arkeoastronomi - Seminarium: Curt Roslund, Göran Henriksson, Jonathan Lindström 
- Offentlighetsprincip-representativ demokrati och Stora Daldansen. Börje Sandén 
- Kommunsymbolen.  Curt Dahlgren. Bildväv av Gudrun Sandén 
- Rom och Germanien - ett ödesdigert möte. Hans Furuhagen 
- Rösaring - fruktbarhetsdyrkan - andra aspekter på den gamla kultplatsen. B. Sandén 
Utställningar: 
- UKF:s verksamhet presenterades på Galärvarvet. Kommunsymbol, Assurstenen m.m. 
- Bro bibliotek. 10 år med UKF 
Studiebesök:
- Skokloster bibliotek. Elisabeth Westin Berg 
Exkursioner
- Fältvandring vid arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby/Rösaring 
- Arkeologidagen 1998, Almare-Stäket Ärkebiskopsborgen. B. Sanden - C. Dahlgren 
- Ingvarsstenen och grafitgruvan i Håtuna. Börje Sandén 
Herrgårdskonsert:
- Brogård. Bellman. Docent Torkel Stålmarck och Bro d´River Boys 

1999
Föredrag:
- Runor från urtid till nutid, Curt Dahlgren 
- Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm. Trons Lasse och Runar Tommila 
- Jörgen Martinssons - Antikrundan - kåsserar om konst och antikviteter 
- Vikingens vardag, runstenshuggaren Janne Jonsson. Överfors gård 
- Bronsåldersmannen från Granhammar, arkeologen Jonathan Lindström 
- Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet, Carl Gunnar Jansson 
- Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinaiven, John Kraft 
- Järnframställnig i äldre tid, Antikvarie Lars Löthman 
- Forntida glas - även i Upplands-Bro. Lars Henricsson 
Studiecirkel i runtolkning:
- Curt Dahlgren 
Exkursioner:
- Signalstenarna, Sigtuna Nyckelsten, Thorsätra m.m. Börje Sandén 
- Rösaring - “grand tour”, Börje Sandén 
- Arkeologidagen 1999. Assurstenen / Kommunens logotype, Dahlgren/Sandén 
- Vandring i Håbi-Tibble kyrkby, Carl Gunnar Jansson, Börje Sandén 
- Brogård och Tegelbruket. Cykeltur. Arl Gunnar Jansson, Börje Sandén
Studiebesök:
- Bolindermuseet i Kallhäll. Kåre Andersson 
- Runstenar och forntida hantverk. Besök på Överfors gård, Janne Jonsson 
- Kulturhusens Dag. Bro järnvägsstation. Börje Sandén 

2000
Föredrag: 
-Flygkonstens utveckling - långvarig personlig erfarenhet av som flygare. Ulf Windslow, f.d. chef för luftfartsinspektionen 
- Vägen i kulturlandskapet. Jan-Olf Montelius, chef för vägverkets museum i Borlänge 
- Museum Gustavianum. Då, nu och i framtiden. Museichef Ing-Marie Munktell. 
- Utan bilen stannar Sverige. Jonas Gawell, f.d VD i Bilindustriförbundet 
Kulturcaféer 
- Musikunderhållning med Mats Liljeholm-Kuoppala;
- Kungsängens folkdansgille;
- Svea Livgardes Musketerare;
- Fråga Börje om Upplands-Bros historia 
Exkursioner: 
- Minnet av dalfolkets arbetsvandringar. Möt upp när gruppen passerar Bro 
- Fornsigtuna - “grand tour”. Heldag med Börje Sandén 
- Bussresa genom kommunen. ledare Börje Sandén och Peter Bratt. Hembygdsföreningarnas heldag med Sverige Hembygdsförbund Riksstämma 
- Arkeologidagen 2000: Fornsigtuna - Signhildsberg 
- Kulturhusens dag 2000 - 
Invigning av UKF:s lokal “Forum Assur”
- Officiell invigning av Vitterhetsakademins sekreterare Ulf-Erik Hagberg och Ing-Marie Munktell, Uppsala universitet med gäster från Stockholms universitet, Hembygdsförbundet, kommunens tjänstemän och förtroendevalda och många fler. 
- Öppet hus med besök av ca 130 personer 

2001 
Föredrag: 
- Föremål
berättar - Jörgen Martinsson. berättar om publikens gamla prylar 
- Tidiga spår av Sveariket. Förf. John Kraft redogör för sin nya bok 
Exkursioner
- Stäksön
- “grand tour” med Börje Sandén 
- Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan. Börje Sandén 
Studiebesök:
Armémusem. Guide museichefen Johan Engström 

2002
Föredrag:
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen “i vikingars kölvatten”  B.Sandén
- I Leif Erikssons kölvatten. Med kajak i östgrönländska farvatten. Bo Palmehorn. 
- Tidsbilder 1776-1813. Gudrun Sandén ger exempel hur Hushållningsjournalerna. 
- När Sveriges allmoge var samlad på Näs äng. 1502. Börje Sanden, minneshögtid. 
- Jan Fridegård - forntiden och folkkulturen, Ebbe Schön. 
Exkursioner:
- Draget - “grand tour”. Gudrun Sandén 
- Arkeologidagen: Granhammarsmannen. Jonathan Lindström. 
- Dödisgropen i Rösaringsåsen och Rösaring. Fruktbarhetsdyrkan, Börje Sandén 
Studiebesök:
- Nordiska museets arkiv.
- Språk- och folkminnesarkivet  i Uppsala
 
2003
Föredrag:
- De hvita nätterna. Märkliga himlafenomen. Johnny och Conny Ljung
- Tre kungar på Trälhavet. Gudrun Vällfors
- Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Börje Sandén.
- På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal. Egypten, Börje Sandén.
- Berg och jord i Upplands-Bro, med inriktning på istiden. Karl-Erik Perhans
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Observatoriet. Conny / Johnny Ljung, Ola Karlsson
Exkursioner:
- Almarestäkets kulturlandskap. Bl.a borgruinen. Bengt Borkeby
- Besök vid Djupdal. Börje Sandén. (repris)
- Tre konungar på Trälhavet. Rundtur med båt, Gudrun Vällfors
- Bussrundtur i Upplands-Bro, del av guideutbildningen
Studiebesök:
Nordiska museets arkiv. Bengt Borkeby
 
2004
Föredrag:
- Lär känna din bygd. Tammsviks kursgård. Historik. UKF:s forskningsprogr.
- Lär känna din bygd. Skällsta säteri. Håtuna i gammal tid / Fornsigtuna. Börje Sandén
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen, Kvistabergs observatorium. Repris 1
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen, Kvistabergs observatorium. Repris 2
- Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 1) Storhusbyggarna i Chaco Canyon.
- Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 2) Bland matematiker och astronomer i Ohio.
- Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 3) Cahokia - en tusenårig jättemetropol i Mississippidalen.
- Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet 1911 till dagens Naturbruksgymnasium.

Exkursioner:
- Grafitgruvan i Skällsta, Håtuna. Harald Agrell
- Fornsigtuna - grand-tour
- Arkeologidagen.  Fornsigtuna - en kungsgårds historia

2005
Föredrag:
- På ångbåtarnas tid - Lennart Rydberg, Stiftelsen skärgårdsbåten
- Kungsängen i gammal tid. Gamla kartor, dokumentära bilder äldre / nyare . B.Sandén
- Bro häradsallmänning. Sveriges minsta. Skogvaktare Joachim Tiefensee
- Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven—vikingatid till nutid. Börje Sandén
- Finska krigsbarn i Sverige. Timo Ekholm
- Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens brevväxling, Evabritta Wallberg.
- Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. Börje Sandén.
Exkursioner:
- Natur och Kultur vid Ådö. Joachim Tiefensee, Mille Eriksson, B.Sandén
- Almarestäket Grand-tour, Bokskogen, Dalkarlsbacken. Börje Sandén
- Arkeologidagen 2005. Draget - vägsystem - hålvägar - fornborg - kultplats. B. Sandén
Konsert:
-  Klassiska klanger. Konsertpianist Johan Westre. Bro d’River Boys and Girls
Mozart, Schubert, Bach, Bellman, Marie Fredriksson, Barber Shop, Båtklubbens hus Kungsängen

2006
Boksläpp:
- Vernissage av Agrarboken på Thoresta gård
Exkursioner:

- Grand-tour - Djupdal och Rösaring; Besökt några runstenar, J Owe.
- Arkeologidagen: Stora Ekeby och Rösaring
Föredrag: 
- Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben. Jonny Ljung
- Kyrkherdarnas roll på 1700-talet,  Carin Bergström.
- Runstenskurs, Jan Owe. Två föreläsningar + exkursion
- Håtunaleken 700 år. Börje Sandéns föredrag i Håtuna kyrka.
 
2007
Föredrag:
- Almarestäket 2007, Olav den heliges seglats år 1007. B. Sandén
- Ledung och socken bildning, John Kraft om sin bok 2006
- Broprästen som skrev romaner. Torkel Ståhlmarck
Exkursioner;
- Mjöl- och sågkvarnar från 17-1800-talen;
- Busstur till arkeologi / historia
- Arkeologidagen - Almarestäket         

2008
Föredrag
- Gamla kartor och dokumentära bilder i Kungsängenområdet. 2 ggr. BS.

-  Gamla kartor och dokumentära bilder i Broområdet. B.Sandén;
-  Naturens okända krafter. Clas Svahn; 
- När Kungsängen skrev rikshistoria, 1502,1517,1743. B.Sandén; 
- Ingvar den vittfarne och Jarlabanke. Myntskatten i Sigtuna. Curt Dahlgren
.
 
Söndagssalonger - kultur i hemmiljö
 

-  1.
Konstutställning: Sofie Hedin. Vernissage: Gudrun Sandén, bildväv. Olaus Magnus karta 1539. Piano och dikt, Melodram: Westre - Sandén.
-
2. Gitarrmusik och flöjt. Pascal  Jardry/My. Historik om begreppet Salong.

Exkursioner:
- Lilla Ullevi och Draget
. B.Sandén.
- Arkeologidagen
  Fornsigtuna-Signhildsberg

 
2009
Föredrag:
- Gamla mynt från Bro och Låssa
, Conny, Johnny Ljung;  
- Märkesåret 1809
. Årsmötet. Börje Sandén;  Märkesåret II, Klint och finska föreningen

- Granhammarsmannen, förf. Jonathan Lindström berättar om sin nya bok
Söndagssalonger: 
- 3:
Förklädd gud. Inspelning från 1972. - Märkesåret - Det glömda året, Börje Sandén.
- 4:
Bro d´River Boys.
- 5.
Kvistaberg:  Musik och konst Bro d´River Boys, Roger fällman, naturmålning, Sophie Hedin, skulptur, Gudrun Sandén, bildvävar

Exkursioner: 
- Arkeologidagen - Lilla Ullevi och Rösaring; 
Busstur:
- Märkesåret 1809-I  Savolax och Karelen
- Kulturhusens dag: 
Bro kyrka, Freden, Säbyholm, Kyrka., Savolax, Karelen, Spånga, Kvistaberg

Konserter:
- Julmusik på Klint. Bro d´River Boys och Bro spelmän. Hembygdsgården Klint
- Julens sånger och dikter. Bro d´River Boys and Girls. Tillinge kyrka
- Konst- och Musikveckan i Junsele (41:a) Bro d’River Boys
Utställningar:
- Kungskalaset i Kungsängen. UKF:s/Bro-Lossas

2010
Föredrag i UKF:s regi eller i samarbete med andra organisationer:
- Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bros äldsta historia. Börje Sandén
- Forskningsläget kring Fornsigtuna. Det forntida och medeltida Fornsigtuna. B. Sandén
- Om dessa väggar kunde tala – historia kring Villa Skoga .Kultur & Fritid/ABF. B. Sandén
- Att läsa gamla kartor - ett forskningsprojekt. Biblioteket i Bro   Börje Sandén
- Bilder och kartor från Gamla Kungsängen. Kungsängens församling.  Börje Sandén
- Nya spännande rön om Fornsigtuna. Börje Sandén. Sigtuna hembygdsförening
- Brovandring med bilder från då till nu. Gudrun Sandén. Bro-Lossa hembygdsförening
- Olav den Heliges besök i Mälarområdet för 1000 år sedan. Medeltidsdagen. Börje Sandén.
- Händelser i kommunen speglade i Bro härads domböcker, Gudrun Sandén Bro-Lossa hembygdsf.
Paneldiskussion kring kommunens kulturarv. Samtliga partiledare inför valet 2010. Se ovan
Exkursioner:
- Arkeologiska utgrävningarna vid Fornsigtuna - Signhildsberg
- Visning av astronomiska museet vid Kvistaberg. Per Olow Karlsson och Börje Sandén
- Draget – Färdvägar till lands och sjöss från forntid till nutid. I samarbete med Håbo hembygdsf.
Söndagssalonger – kultur i hemmiljö
- My Eklund och Pascal Jardy, Flöjt och gitarr. (Sophie Hedin)
- Romantik i novemberdimma Majda Markovics, David Burstedt. Piano och oboe (Sophie Hedin)
Musik – konserter:
- Bro d´River Boys – Konsert med bl.a. Hjalmar Gullbergs juldikter Tillinge kyrka
- Konsert med Bro d´River Boys. Ur kvartettens repertoar. Konsert i Tingshuset – Enköpings kulturhus
- Konsert med Bro d´River Boys.Ur kvartettens repertoar. Kungsänges församlingshem
- Bro d´River Boys och Stina jämte Bro spelmän. Julmusik på Klint.  Hembygdsgården Klint
Medeltidsdagen. Ur en S:t Olavs.mässa.  Bro d´River Boys jämte föredrag Se ovan
Utställningar:
- Historiska bildvävar och blommor.
Gudrun Sandén. Bro bibliotek
- UKF – Månadens förening. Monterutställning . Bro bibliotek. oktober
- Fest i Byn. UKF visar och berättar om bygden
- Kungskalaset i Kungsängen. UKF visar och berättar om bygden
- Kultur- och Julmarknad i Bro Centrum. Kartor och bilder från Gamla Bro

2011
Föredrag:
Kungsängens äldsta historia finns i två isländska sagor.

Börje Sandén. Stockholms-Näs hembygdsförening
- Historia längs Gamla E18 Kalmarsand - Prästtorp.  Börje Sandén. Bro bibliotek
- Historia längs Gamla E18. Bro Kungsängen - Stäket
- Teater i Upplands-Bro. Sophie Hedin. Fest i byn
- Uppföljning av förra årets tema kring Olav den Heliges besök i Mälarområdet
- Att läsa gamla kartor med dåtida ögon. Elmiamässan. Kartografiska Sällskapet
Exkursion: Stäksön med Ryssgraven, Dalkarlsbacken och kommunikationer. B.S.
- Rösaring med Svea livgardes personal. Conny och Johnny Ljung
Söndagssalong: Musik från tre länder. Sophie Hedin
Utställningar: Bildvävar Blommor m.m. Gudrun Sandén, Fest i byn,
- Jul och Kulturmarknaden, Gudruns S. Historiska bildvävar med kommentarer av B.S.
- Skvaller från 1700-talet, Ur domstolprotokollen, Gudrun Sandén
- Teaterminnen från Upplands-Bro. Sophie Hedin
Musik: 
- Säbyholmsskolans 100-årsfirande.  Bro d´River boys

- Musikcafé i Dagcentralen Kungsängen. Bro d´River boys

2012
Föredrag:  Bilder från Bebyggelseinventeringen 1973 
- 1)  Bro bibliotek.    2) Kungsängens bibliotek  3) Forskarsalen i Tjusta
- Kreativt möte kring UKF:s aktuella forskningsprojekt. Marina föreningshuset
- Lokalhistoria: tvärvetenskaplig forskning skapar nya infallsvinklar (Börje Sandén)
- Kvistabergs historia vid året konstrunda (två dagar)
- Gama kartor ger oss upplysning av värde. Börje Sandén vid Festi byn
- Bildpresentation: Gamla E-18 vid Kultur- och Julmarknaden
- Bro i gammal tid. Gudrun och Börje (Bro-Lossa hembygdsförening)
Söndagssalong:
Klassisk dans m.m. med Anna-Karin Ståhle. Gitarrmusik

Musik:
Valborgsmässoelden. Bro C och Kvistaberg, Bro d´River Boys m.fl.

Studiebesök:
Kvistabergs astronomiska museum - Familjen Tamms historia  (Sandén)

Konsert:
Kvistaberg med Johan Westers ensemble - jämte konstutställning, historik

Exkursion: 
Med buss till historien - Rösaring. Kulturarvsdagen

2013
Föredrag:
- Historia kring Brogård. Florasalen. PRO-Bro. Börje/Gudrun
- Rösaring föredrag med bildsvit. UKF på Klint. De flesta besökarna var nya. B.Sandén
- Dalupproret 1743. Hedvig Eleonoras församlingsgård. Kristina Smedberg
-
Club Myran, Bålsta. Från Bro till Baku – 35-40 åhörare. B. Sandén
-
Från Bro till Baku, historiskt dokumenterade vikingatåg. Bibl. Kungsängen
-
Bro-Låssas utveckling speglad i de kommunala protokollen. Gudrun Sandén
- Föredrag av Börje om sin forskning. Owe Johanssons grupp kring idéhistoria
-
Föredrag om Fornsigtuna i Kungsängens bibliotek. Börje Sandén
Söndagssalong:
- En resa genom jazzhistorien – Söndagssalong hos Sophie Hedin

Musik:
- Sektionen Bro d´River Boys. Frisörsalong och torget i Enköping
 
- Bro d´River Boys musik på Club Myran i Bålsta
- Valborgsmässoelden i Bro
Exkursion:: 
-
Kulturarvsdagen. Bro Häradsplats. Börje Sandén i samarb. med Kulturnämnden
Guidning:
- Sigtuna Vänner guidades vid Stäketruinen,
- Guidning med Ångfartyget Mariefred 91 personer Brohof, Säbyholms skolan Låssa kyrka
-
Gudrun / Börje berättar Brohistoria inför Hantverkshuset personal på Klint
- Föredrag Hörselskadades förbund. Stäkethistoria. Välbesökt
Marknadsstånd: 
- Gudrun /Börje/Hans Fest i byn. Mycket folk 2 bord, sålde för 710 kr
- Kultur- och Julmarknad – UKF / Börje på plats med kulturhistoria

2014
Föredrag:
- Bro historia på PRO. Gudrun Sandén
- Börje Sandén berättar om Oscar Sjölander och dennes engagemang för lantarbeterna . UKF Årsöte
- Släktforska med hjälp av dator och Johnny Ljung.. Läser i kyrkböckerna via datorn
- Radhusföreningen 50 år  - Gudrun och Börej berättar Brohistoria
- I krigens spår- Börje Sandén och Lars G Holmblad. Kulturarvsdagens tema. Första föredraget i nya kulturhuset i Kungsängen. 70-talet deltagare. I samarbete med Kulturnämnden
Guidningar: 

- Bussresa genom Bro-Låssa-Kungsängen.. Gudrun och Börje Sandén berättar om platser och människor, kl 10 -14:
- Kulturvandring Kvistaberg -Rättarboda. UKF med Börje
- Rösaring med Göran Källgårens gäng (Enköpings- och Sigtunabor
- Kulturvandring i Kungsängen. Ulf Björekdahl och Börje Sandén. Platser och människor kring  Ryssgraven och Dalkarlsbacken
- Kulturvandring i Bro. Gudrun och Börje Sandén berättar om människor och platser. Avslutning vid Assurstenen nära Bro kyrka
- Bussrundtur med Sigtuna hembygdsförening Bro AirShow,  Kyrkan, Skällsta gruva, Fornsigtuna  CD3:an Daisy
Söndagssalonger:  Hos Sophie Hedin
- Folkmusik från Tibet. Lothse Arkhang spelar och berättar om hemlandets traditionella musik
- Damial Shariati med vänner underhåller med svensk 1900-tal musik Charlie Normanstipendiat
Utställning
Det hände i UKF och i Upplands-Bro
Stor skärmutställning i nya Brohuset under Fest i Byn-dagen 13 sept och
 ytterligare en knapp vecka
 
 * Elektronisk kartering av fornminnesplatser introduceras inom arkeologin av
     ”Sveriges mest aktiva amatörforskare” enligt tidningen Populär Arkeologi 1988
 
 *  Vi demonstrerade användningen av en s.k. totalstation för Riksantikvarieämbetet
     Instrumentet är nu standardutrustning vid alla arkeologiska undersökningar
 
*   UKF upptäckte och rapporterade Mälardalens största hålvägssystem Draget
 
*   UKF var först att göra böcker enbart med dator och skrivare
     Böckerna i små upplagor med färg och hårda pärmar gick direkt till bokbindaren

 
*   UKF visade ”Vikingakommunen Upplands-Bro” i särskilt uppförd paviljong, när
     Stockholm var Kulturhuvudstad. Det gjordes tillsammans med Sjöhistoriska och
     Historiska museerna 1998 med vernissage för Gudrun Sandéns stora bildväv med
     kommunens logotype
 
*   Svenska vikingar i Ryssland på 1000-talet  -  Ryska vikingar hos oss 1187
 
*   UKF:s bok om Dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm 1743 var först att
     visa att det inte var fråga om någon revolution eller uppror. Finns att köpa för 50:-


Andra verksamhetsområden
Åter till Första sidan

Upplysningar E-post till Börje Sandén