Bro d'River Boys
(ukf/bdb.htm)

Tillbaka till Första sidan           Till Musikprogram 
Gruppen består av 
Olle Svennberg, Tenor 
Bo Berglund; Lead 
Per-Olov Karlsson, Bass 
Börje Sandén, Bariton 

Repertoaren 
- Barbershop, 
- viss jazzmusik, 
- Negro Spirituales, 
- Bellmansånger, 
- svenska sånger, 
- viss kyrkomusik. 

Framträdanden
- Offentliga arrangemang 
inom och utom kommunen 
- Privata fester 
- Kyrkokonserter 

Historik
I sin nuvarande samman- 
sättning har gruppen 
funnits sedan 1985. 
Tre av medlemmarna har 
varit med sedan 1976.


Behöver du sångunderhållning ring 582 405 15 (Börje Sandén).
Vi kan ställa upp med kort varsel - när alla fyra kan komma loss samtidigt.
Repertoaren är mycket omväxlande.

Vill du veta mer om sånggruppen klicka här
Gruppens framträdanden sedan 1976

Tillbaka till Första sidan