Råd och tips för manövrering i PDF-filer
Innehåll och struktur i olika ämnen
tips-PDF.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden

PDF står  för Portabelt Dokument Format - kan läsas på alla datorer

Välj den informationsnivå du önskar:
* Om du inte är van att använda PDF-filer
    - Vad är PDF?
    - Ladda ner
* Om du vill få tips och råd för manövreringen
   - du kan ofta göra samma sak på flera sätt
   - det finns 3 olika typer av piltangenter
   - hur du använder den viktiga fliken Bokmärken, där dokumentets struktur visas
   - hur du utnyttar de länkar som tar dig till andra filer med kompletterande upplýsningar
* Om du vill veta innehållet och den allmänna uppbyggnaden ett visst program
   - Ortsbor berättar
   - Vi skriver i Upplands-Bro
   - Kungörelser som lästes upp i kyrkan
   - Innehållet i den bearbetade delen av den stora Svenngårdska hembygdsamlingen
Tips och råd för manövreringen i dokumentet och mellan olika dokument
PDF-filer kan användas som ett tillfälligt komplement till vanliga HTML-sidor: en tabell eller bild
PDF-filer kan vara mycket stora - 100-tals sidor. Öppna därför fliken Bokmärken för att se innehållet
- en fördel med stora filer: du kan i EN sökning hitta information över hela filen

Bokmärken  - klicka på fliken längst upp till vänster i fönstret
- här ser du strukturen på den information som ges.
- Grön och Röd färg för information - klicka inte - du kommer inte vidare
- Svart färg är länkar till information i den aktuella filen.   Blå färg är länkar som öppnar andra filer
- mycket ofta finns det underavdelningar i bokmärkena: markeras/öppnas med "+ tecken"

Pilar - för att bekvämt flytta mellan sidor
- Blå pilar, längst ner: Du bläddrar i det aktuella dokumentet
- Grön pilar, längst ner: Du bläddrar mellan sidor som tidigare öppnat
- Webbläsarens pilar längst upp till vänster: Du bläddrar mellan olika program
- om du vill gå till sidan 235:  Ctrl + Shift + N och skriv numret
- aktuellt sidnummer och antalet sidor i filen visas längst ner i fönstret , ibland finns sidnr i dokumentet

Fönstrets storlek
Ställ in lämplig storlek på fönstret för bekväm läsning av texten - välj bland 3 ikoner
- Sidbredd ger bästa läsbarheten,  men hela A4 sidan syns inte - rulla sidan uppåt.
- minska bredden på fältet med bokmärken - dra i ramen

Söka efter ord/fakta
Acrobatprogrammet har en inbygd sökfunktion. Klicka på Kikaren/Sök
Det sökta ordet och texten i dess närhet visas
Klicka på det ord som bäst svara mot din fråga och textsidan visas
Lägg märke till att det finns 4 begränsningar i sökningen.
Utan någon begränsning visas även sammansättningar. båt = ångbåt, båtbrygga, båtlinjer
- om texten blir för liten kan du minska ytan för Bokmärken och tillfälligt ta bort sökfältet


Allmänna och ibland detaljerade upplysningar om det aktuella projektet
*   Ortsbor berättar
*   Vi skriver i Upplands-Bro
*   Svenngårdska samlingen
*   Kungörelser: Kungl Majt 1800-25, Landshövdingen i Uppsala län 1816-34, Domkapitlet 1806-15
*   Soldater och soldattorp i Håtuna/Håbo-Tibble


Vad är PDF-filer?          Portabelt Dokument Format   -   kan läsas på alla datorer
*   En text- eller bildfil som gjorts om till PDF-format kan användas i en annan dator utan att något förändras. Programmet som kan göra detta konstycke heter Adobe Acrobat. För varje version har det utvecklats och blivit säkrare. Det är nu uppe i sin 7:e upplaga

*   För att kunna läsa internetprogram måste din dator ha ett "läsprogram" för Acrobat.
Programmet heter Acrobat Reader och laddas gratis ned på din dator när du begär det.
Troligen har du redan programmet på din dator. UKF:s PDF-filer visas med färg om du har version 6 eller högre. Färger gör det lättare att följa strukturen i långa PDF-dokument
Ladda ner den senaste versionen, klicka på  http://www.adobe.se/products/acrobat/readermain.html
Ta bort den gamla versionen om den inte tas bort automatiskt.

*   Acrobat har dessutom några fördelar som gör PDF-filer lämpliga för internet. De är mycket "lättare" än originalfilerna, vilket gör att de kan laddas in i din dator mycket snabbare. Med de tidigare telefonmodemen kan det fortfarande ta ganska lång tid innan du ser något resultat på skärmen. Om det inte tycks hända något bör du, innan du ger upp, kontrollera om webbläsaren arbetar eller inte. Längst upp i högra hörnet på skärmen rör sig ikonen när nedladdning pågår.

*   I webbläsaren Internet  Explorer finns det kanske en ikon i övre högra hörnet med vilken du kan konvertera den aktuella webbsidan till PDF och spara den på hårddisken  och sedan studera texten utan att vara uppkopplad på Internet

*   Öppna Acrobat Hjälp för utförlig instruktion om hur du använder programme