Rösaring - i ny belysning
(roslund.htm)

 Åter till Första sidan             Tillbaka till Rösaring


Astronomiska synpunkter på processionsvägen
Rösaring - forntida kultplats i ny belysning

Till officiell engelskspråkig rapportAstronomen Curt Roslund vid Göteborgs universitet berättar om de nya astronomiska synpunkter som han och några forskarkollegor presenterade vid en internationell arkeologisk kongress i höstas. 
Sammanfattning av föredrag 97-04-22 (97-05-31) 

John Kraft, en av våra främsta kännare av labyrinter, presenterar sina forskningar kring hedniska kultförbund. Rösaring är en viktig beståndsdel i den teori han lägger fram.
Sammanfattning av föredrag 97-04-22 (97-05-31)

Rösaring: "där har fordom varit mycket offrande till avgudarna"
En magnifik plats med storslagen utsikt över Mälaren (Norra Björkfjärden)
Upplands största labyrint - och en av landets äldsta
Den vikingatida processionsvägen är den enda hittills kända.

Solen - månen - regnbågen south
Att processionsvägen skulle kunna ha haft en astronomisk anknytning har stått klart ända sedan upptäckten i början av 80-talet. På olika håll i världen har s.k. "arkeo-astronomiska" synpunkter beträffande Rösaring framförts. Här får vi nu för första gången höra en erkänd svensk astronoms inlägg i debatten. Idéerna har han utarbetat tillsammans med forskare från Ungern och Australien. Synpunkterna bygger på beprövad astronomisk erfarenhet och ger förslag på tankegångar och iakttagelser som kan ha föresvävat de människor som under århundraden använde platsen i kultiskt syfte. Jag vill inte här föregripa de idéer som Curt Roslund kommer att presentera men kan säga att det inte bara gäller solens förhållande till processionsvägen, som vi oftast förställer oss, utan också månens och regnbågens

 
Att månen spelade en viktig roll i forntidens tankevärld är kanske inte så konstigt; dess oregelbundna gång över himlavalvet förbryllade säkert människorna, när de jämförde med solens synnerligen regelbundna uppträdande. Det finns förvisso inga nordiska skriftliga redogörelser, men den romerska historieskrivaren Tacitus berättar mycket om människorna i Norden i sin bok om Germanerna, som gavs ut år 98. Bl. a. säger han: "… ha de sina sammankomster på bestämda dagar, vid nymåne eller vid fullmåne. De betrakta nämligen dessa tidpunkter som de mest gynnsamma tillfällena att börja sina företag. Men det är ej dagarnas antal de räkna, såsom vi, utan nätternas." 

Regnbågen kallas Bifrost i den isländska sagalitteraturen. Den förenade jorden och himlen och är också omnämnd många gånger i Snorres Edda. Det var på Bifrost som kämparna vandrade upp till den andra världen, där Heimdal satt på dess topp och tog emot dem. 

På vilket sätt månen och regnbågen står i förhållande till processionsvägen vill jag inte avslöja före föredraget, men vi kommer inom kort att publicera forskarteamets engelskspråkiga rapport på vår Internetsida.

Föredraget med Curt Roslund och John Kraft hålls tisd. 22 april kl 19.00 i Dagcentralen i Bro Centrum, 200 m från busshållplats. Linje 555 från Kungsängens station mot Råby. 40:-

Upp

Åter till Första sidan             Tillbaka till Rösaring