Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro - texter i urval
/bok00/bok00.htm

UKF:s startsida    Sevärdheter i Upplands-Bro   Ämnesområden    Upplands-Bro - från då till nu

Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro - slutsåld sedan länge
urval av äldre texter - fr. 1984
Boken finns att låna på biblioteken. Ibland kan man finna den i antikvariatskataloger.
Grundbokens texter är som regel inte inaktuella men en viss uppföljning behövs ibland. I väntan på en ny bok publicerar vi utvalda kapitel lätt reviderade och kompletterade med länkar till aktuella artiklar.
nyskrivna och/eller reviderade texter
För en del texter - särskilt delen om Bro - finns förslagen till den kommande upplagans text. I övrigt återges många texter  i sin urspungliga form, med vissa mindre rättelser, bland annat har den stora mängden tryckfel från 1984 rättats till. Två format för återgivningen används, dels traditionella webbsidor med inslag av bilder, dels enbart textfiler i s.k. PDF-format, som kräver att mottagaren har insallerat det särskilda läsformatat som kallas Acrobat Reader. Bästa resultat blir det med version 6 och högre.
kommentarer och fördjupningar till de olika kapitlen jämte länkar till äldre 1984 år texter
Det är tänkt att kommentarerna skall ingå i en CD/DVD, som skall biläggas en kommande revidering av hembygdsboken.
- bokens kapitelindelning visas
- gjorda revideringar och tillägg är markerade med *. Klicka på den understrukna länken.

Kommunens hembygdsbok från 1984
är utgången sedan många år. Boken lånas flitigt på biblioteken.
Sedan bokens tillkomst har mycket nytt tillkommit. Utgivandet av en reviderad och utökad upplaga har länge diskuterats. Konkreta planer och pengar för förverkligandet härav finns emellertid inte för närvarande. Sedan år 2002 arbetar Börje Sandén med revideringen. Forskning kring kommunens historia pågår ständigt och nytillkommet material  publiceras på UKF:s hemsida. Kommunala pengar för tryckningen är inte budgeterade. Vi räknar med att kommunes hembygdsbok bör göras i 1000-tal,  av den förra gjordes ca 4000 ex, varför det inte är vare sig ekonomiskt eller hantverksmässigt möjligt att göra den med UKF:s metod, som är avsedd för upplagar i upp till 400-500 ex.

Ny hembygdsbok:  Upplands-Bro - från då till nu
Våren 2006 fick Upplands-Bro en ny hembygdsbok. UKF:s hembygdsbok har titeln "Upplands-Bro - från då till nu".   Den har en annan inriktning än Börje Sandéns "Det hände i Upplands-Bro". Med ett antal exempel skildras jord- och skogsbrukets betydelse för Upplands-Bro. Människors förändrade levnadsförhållanden under 1900-talet beskrivs med utgångspunkt från intervjuer med ortsbor och de artiklar som publicerats i skriftserien Vi skriver i Upplands-Bro från 1970-talet. Dessat finns i sin helhet på UKF:s hemsida. Läs mer: Ortsbor berättarVi skriver i Upplands-Bro

.