Ortsbor berättar                                 
Bandade intervjuer och artiklar i redigerad form '
/ortsbor/ortsbor.htm           rev 2015-12-03

UKF:s Startsida     Ortsbor berättar-pdf     Vi skriver i Upplands-Bro   Hembygdsprojektet 1977-79
Fristående artiklar och senare tillkomna   Andra ämnesområden 

ORTSBOR BERÄTTAR
                        Nu ett försök till anpassning för moderna Webbläsare och Läsplattor

Du har nu möjlighet att närmare lära känna den bygd du lever i. Ett stort antal Upplands-Brobor har återupplivat sina minnen framför bandspelarmikrofonen eller skrivit en berättelse som på ett eller annat sätt kommit oss tillhanda. Du får personligt färgade hågkomster från alla delar av kommunen. Den plats du är verksam i får djup och bredd när du lär känna de människor som levde här i en tid som skiljer sig markant från dagens Upplands-Bro.

Välj att starta med en viss person
> den intervjuade personen - klicka på namnet och artikeln visas - start sidan 1
eller
> ur ett ämnesregister där intervjerna är utförligare presenterade  - start sidan 4

> bläddra med tangenterna Page Up och Page Down
> använd alltid tangenten Home för att kunna välja annan person / ämne
> På läsplattor används pilen " < " längst upp till vänster - flera gånger i följd
                

                               Ortsbor berättar. (PDF-format)           

Instruktioner för manövreringen genom programmet får du på nytt,
 när du väl öppnat databasen


Tillägg 2008:   Fungerar också  på Läsplattor
Fristående artiklar och senare tillkomna 
(finns ej i ovanstående databasen Ortsbor berättar)

* Det är ett stort material som här presenteras - för närvarande ca 235  enskilda artiklar/datorfiler
* Antalet intervjuade personer är över 150
* Originalbanden har tillkommit  genom: 
      privata initiativ - kommunens tre hembygdsföreningar - kulturnämnden - närradion - UKF
* Inspelningarna omfattar 50-årsperioden 1954 - 2004. De äldsta intervjuade är födda på 1800-talet
* Några få har lämnat en  skriftlig redogörelse som ligger till grund för vår sammanfattning
* En del intervjuer är mycket korta med glimtar från närradions många intervjuer
* Andra är mycket långa ibland upp till 5-6 bandkassetter
* En del utskrifter är starkt förkortade och ibland censurerade
* Texter med intressant innehåll är mer utförliga
* En del texter finns både i kortfattad och utförligare form, några i punktformiga anteckningar
* Texter med  kodbeteckning utan inledande bokstav (flertalet) är i sammanfattning av Gudrun Sandén
* Texterna har placerats i UKF:s databas och på hemsidan av Börje Sandén
* Såväl i databasen som på hemsidan är innehållet åtkomligt även med snabb s.k. fritextsökning.

* Många av de intervjuade medverkade med egna berättelser i Kulturnämndens projekt 1979-82
       benämnt  "Vi skriver i Upplands-Bro". Ibland är det samma upplysningar som i UKF:s nu
       föreliggande projekt
* Texterna visas i det s.k. PDF-formatet, det numera vanliga gratisprogrammet Acrobat Reader.
       Det installeras automatiskt på datorns hårddisk när det hämtas från webben.
       Klicka på länken här nedan så startar processen
* Närmare upplysningar om hur du manövrerar dig genom Acrobat  Reader och hur du kan utnyttja
      programmets alla visningsmöjligheter finner du om du klickar på fliken Bokmärken när du väl kommit
      in i Acrobat Reader. Om du redan har en äldre version av programmet bör du förmodligen tanka
      hem version 6.0 som UKF använder sig av för bästa och snabbaste resultat.

Den ovan nämnda skriftserien var den avslutande delen av det 3-åriga hembygdsprojektet 1977-79, som syftade till att om möjligt skapa en ny hembygd åt alla då nytillkomna Upplands-Brobor. Hela serien Vi  skriver i Upplands-Bro finns troligen på vår hemsida innan nyåret 2005. Redan nu kan du läsa hälften av det marerialet liksom en beskrivning av hela Hembygdsprojektet.  Klicka på länken
    
Den långa länken härunder installerar Acrobat Reade (du bör ta bort den äldra versionen)
?? http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html   eller: om Adobe ändrat sin internadress
?? http://www.adobe.se  (du kan radera senare delen av  adressen längst upp på skärmen)