UKF.s deltagande vid datormässor i Sollentuna mässhallar
(ukf/sollentu.htm)

UKF:s öppningssida             UKF:s tryckförfarande


* Februari 2000
UKF-onDemand
Genom UKF:s deltagande i datormässan i Sollentuna i februari och vid
Hewlett-Packards egen utställningen HP Invent i Kista i mars har vår metod
att framställa böcker öppnat många kontakter med föreningar, enskilda och
företag som vill få hjälp med bokutgivning i mindre upplagor. En pågående
omorganisation gör det möjligt för oss att utföra arbeten åt andra. Bengt
Borkeby, styrelsemedlem sedan länge, har axlat ansvaret för detta
tillsammans med Curt Dahlgren. Det första uppdraget gäller utgivandet av
Spånga och Järfälla socknars sockenstämmoprotokoll. Men andra är på gång,
främst Bro hembygdsförenings antologi över kommundelen Bro.
     Vår metod kommer att demonstreras på framträdande plats vid Sveriges
Hembygdsförbunds riksstämma i Stockholm 2-3 juni.
Tryckeriverksamheten bedrivs nu i vår lokal Forum Assur.


* April 2000
UKF:s deltagande i HP:s interna mässa i sina lokaler. Två dagar

* April 2001
UKF på Bokmässan i Sollentuna mässhallar fred-sönd 27-29 apri
l

öppet fred-lörd 10-18,  sönd 10-17 2001
Vår produktionsmetod och ett urval av våra böcker kommer att visas på Bokmässan i Sollentuna mässhallar 27-29 april.

Det är dator- och skrivartillverkaren Hewlett-Packard som inbjuditsatt visa sin produktion. 
Man presenterar dels en ny dubbelt så snabb laserskrivare. De skrivare som hittills funnits har hastigheten 24 A4-ark i minuten. Dels visas prov på böcker utskrivna på standardlaserskrivare.

I praktiken är det än så länge UKF:s bokproduktion som gäller. Vi har nu gjort närmare 20 böcker med vår metod. På mässan visar vi bl.a. Boken om Bro, en stor bok med 312 bilder, varav 111 i färg. 
Några av bilderna är på hela uppslaget. En omfattande text skildrar stationssamhället Bros utveckling från järnvägens tillkomst 1876 till år 2001, då nya pendeltågsstationen öppnas.

Print on demand - Book on demand
TV-programmet Kobra visade nyligen hur man gör böcker mycket snabbt i små och/eller stora upplagor. Slutresultatet är limbunda böcker i pocketmodell, en metod som kallas Print on demand. 

Vår metod kallar vi hellre Book on demand. Vi gör inte våra böcker på minuter, utan veckor. Vi lägger ner mycket tidpå utformningen av sidor och bilder. Och böckerna är trådbundna och försedda med hårda pärmar.
      Dessutom gör vi dem i upplagor om hundratal -inte tusental. Föreningar och privatpersoner kan med vår metodförverkliga sina bokplaner. Man gör sin bok i så stor upplagasom man kan förvänta sig att sälja. Privatpersoner med författardrömmarkan publicera sig i bokformat på egen bekostnad. Forskare och forskningsinstitutioner som vill ge sina böcker ett bestående värde har hären möjlighet.
      Det senare har vi nu ett bra exempel på i vår verksamhet. Riksantikvarieämbet prövar nu möjligheten atti fortsättningen ge ut forskningsresultaten från det mångåriga Birkaprojektet i upplagor om 100-tal. De fyra första volymerna har man traditionellt tvingats göra i 1500 ex för att komma ner i ett acceptabelt styckepris med påföljd att man har tusentals böcker i lager, som man inte tror sig bli av med. Rapporterna är på engelska och går till en begränsad krets vetenskapliga institutioner världen över. Bengt Borkeby är nu sysselsatt med utgivandet av volym 5. Vårt styckepris är ungefär detsamma som det stora förlagets. Skulle några volymer behövas i mer än 500 ex, är det enkelt att skriva ut en ny omgång.

UKF:s egen produktion
På tur i UKF:s egen utgivning står närmast Tidiga spår av Sveariket, en fortsättning på John Krafts bok Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien, som vi nu gjort tre tryckningar av.

Därefter kommer Gudrun Sandéns bearbetning av det som brukarkallas Sveriges första ekonomiska tidskrift, Journal uti Hushållningen, åren 1776 - 1813. Förutom ca 2000 artiklar i sammanfattning har vi tagit med  journalernas alla bilder och ritningskonstruktioner, samt de månatliga väderlekstabellerna. Dessa är i faksimile och visar observationerna i Stockholm två gånger om dagen. Vi får veta temperatur, barometervärden, vindriktning och dito hastighet och allmänna vädersituationen med regn, mulet, klart, ibland med speciella kommentarer om vädret. Verket omfattar tre volymer på vardera256 sidor.

* Mars 2002
Trädgårdsmässan i Sollentuna mässhallar
Chris Druid visade och sålde Hushållningsjournalen

UKF:s öppningssida             UKF:s tryckförfarande