Innehållet i UKF:s böcker
/ukf/bok123.htm)

UKF:s Första sida        Till Litteratur        


Vad hände egentligen? Första boken
Innehållsförteckning,
Förord

Tema:
Almarestäket - Stockholms blodbad
Bakgrund - historisk sammanfattning - några kommentarer
Dokumenten talar - källorna berättar

Historiska handlingar
1. Stockholms blodbad och dess förhållande till Almarestäket
2. Riksdagsbeslutet om rivningen av Stäket, 23 nov 1517
3. Sten Stures tal inför olika folkförsamlingar under 1517
4. Sten Stures tal i Södertälje 1516
5. Två påvebrev 1516 och 1519 och deras konsekvenser
6. Rannsakningen med manskapet på Stäkets slott 1517
7. Brasklappen - har den funnits?
8. Riksmötet utanför Kungsängens kyrka 1502
9. En märklig målning i Kalmar kyrka, Håbo kommun
10. Karlskrönikans ord om hur Stäket brändes 1434
11. Ärkebiskop Ragvaldi får rätt att bygga en borg vid Stäket

Övrig litteratur om Stäket
12. Hur Almarestäket beskrevs för 100 år sedan
13. Hur är det med tunnelgången?
14. Almarestäket i en vetenskaplig handbok
15. Ur en hembygdsbok från början av 1800-talet
16. Stäket beskrivs i Svensk Familje Journal 1870
17. Dramatiserad skildring av Stockholms blodbad
18. Oscar Montelius' promemoria och brev om Stäket 1870
19. Karta och terrängmodell från 1988
20. UKF:s projektrapport 1988

Tidsbilder:
Från barnamord till sabbatsbrott
1. 1858. Barnamordet på Stäket Sveriges Rikes lag 1734 Lagar och förordningar om barnamord
2. 1840. Mordet vid Norrgrind i Bro - sista avrättningen i Bro härad
3. 1865. Två ämbetsberättelser
    A. Provinsialläkarens rapport
    B. Prästens ämbetsberättelse
4. 1895. Sabbatsbrott vid badhusbygge

Rapporter
1. Ådö vid 1700-talets slut
2. Gammalt vägsystem vid Kalmarsand - nyupptäckt
3. Almarestäket-projektet
4. Hembygdsstudier - projektverksamhet
5. En verksamhetsbeskrivning
6. Stadgar för UKF
7. Litteraturförteckning
8. Register
Upp


Vad hände engentligen? Tredje boken
Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"  (1993)

Innehåll. Förord.   Förord 2001. Förord 2002

Dalupproret 1743 - demonstranter tågar till Stockholm för 250 år sedan
Vad hände egentligen? - sammanfattning ur skilda källor      Av Börje Sandén
   Marschen till Stockholm
   Tiden före Dalupproret
   Tiden efter Dalupproret

Vad hände i Upplands-Bro?
   Dalallmogen vid Tibble gästgivargård och Stäkets krog
   Tibble-dokumentet
   Regeringens svar på Tibble-dokumentet
   Kronofogde Askeroth rapporterar till landshövdingen

Norra Björkfjärden - flottan skingrar demonstranter
   Ur Anders Fryxells Berättelser ur Svenska historien
   Ur Carl Tersmedens memoarer

Jakob Mörk - litterära inlägg i samhällsdebatten
   Adalrik och Göthildas äventyr
   Diktverket Svenska Enigheten
   Dikten Prins Theodorik - ett bidrag till censurens historia
Aktörer med anknytning till Upplands-Bro
   Arvid Horn - Ådö
   Magnus Julius de la Gardie - Almarestäket
   Jakob Albrecht Lantingshausen - Granhammar

Militären och Dalupproret år 1743    Av Lars Ericson.
Dalupproret och kronans ämbetsmän    Av Pär Frohnert.
En del av livet vid Stäkets sund under 1700-talet    Av Stefan Nordin.

Historiska handlingar - dokumenten berättar
Förteckning över handlingarna
   Före marschen
   Under marschen
   Efter marschen
   Regeringens officiella berättelse om dalupproret
   Register över tryckta historiska handlingar
Memoarer och andra icke officiella källskrifter
   Ur Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter
   Ur Hans Gustaf Rålambs anteckningsbok
   Ur Gustaf Bondes samtidshistoriska författarskap
   Ur Metta Lillies dagbok från 1740-talet
   Ur Läsning för folket. Hur krigsförklaringen mot Ryssland gick till

Äldre historikers ord om tiden för dalupproret
Skolans, universitetens och svenska folkets historieböcker
Referenser - litteratur
Person-, ort- och sakregister

Rapporter från UKF:s verksamhet
   Föreläsningsprogrammet - Rikshistoria på hemmaplan.
   Aschaneusboken.
   Journal för Hushållningen 1778 - 1813.
   Mantalslängden 1720; ortnamnsregistret; gårdsarkiven Övrigt.
Upp            


Vad hände egentligen? Andra boken
Innehållsförteckning
Vad hände egentligen? Börje Sandén

Tema:
Folkskolan 150 år      Börje Sandén
Folkundervisningen i Upplands-Bro fram till 1950     Av Ruben Lindberg

Tiden före 1842
Förhistoria till 1842 års folkskolestadga
* Västra Ryd, Kungsängen, Håtuna, Håbo-Tibble, Bro-Låssa

Tiden 1842 - 1860
* Västra Ryd, Kungsängen, Håtuna, Håbo-Tibble, Bro-Låssa
* Pensionsfrågan * Mindre skolor och småskolor
* Sammanfattning av perioden 1842 - 1860

Tiden 1860 - 1900
* Västra Ryd, Kungsängen, Håtuna, Håbo-Tibble, Bro-Låssa
* Om folkskoleväsendet. Ur ämbetsberättelser Tiden 1900 - 1950
* Västra Ryd
* Stockholms-Näs/Kungsängen
* Oscar Sjölander
* Håtuna och Håbo-Tibble
* Bro och Låssa
* Översikt över 1900-talet första hälft
* Slöjdundervisningen
* Hygien och sjukdomar
* Fortsättningsskolan
* Folkbibliotek och skolbibliotek

Förteckning över lärare fram till 1950
Historik över skolorna 1950 - 1992
* Låg- och mellanstadieskolor
* Musikskolan
* Högstadieskolan i Kungsängen - Ekhammarskolan
* Högstadieskolan i Bro - Broskolan
* Hagnässkolans högstadium
* Upplands-Bro Gymnasiet
* Översikt över skolor byggda efter 1950
* Karta visande skolorna i Upplands-Bro
   Bilaga 1. Instruktion för skolan i Västra Ryd 1829
   Bilga 2. Instruktion för Tjusta skola 1814
Skolreglementen - Statistisk sammanfattning. Av Börje Sandén

Lärartjänst i Tjustaskolan på 1930-talet      Av Anna-Greta Wijkström
* En gammal lärarinna minns och berättar
* Skolradion 60 år - 1988

Tidsbilder:
Från berättelser och protokoll
* En cykelfärd i fäders spår, ca 1950.     Av Lambert Wahlberg
* Ur "Minnenas bok", 1979.     Av Irma Hådell
* Håtuna socken på 1930-talet, 1935.      Av Sten Littmarck
* Ärkebiskop Nathan Söderbloms besök i Kungsängen 1926

Rapporter:
UKF - programverksamheten
Litteraturhänvisning

Upp

Upplysningar E-post till Börje Sandén