Namn 
dagbrott 
fr. 1940 schakt
Antal 
gruvor 
- utmål
Antal veckor/ 
dagar med 
brytning
Brutet 
berg 
- ton
Användbar 
malm
Malmens 
värde 
- Kr
Erhållen anrik- 
ningsmalm 
- ton
1917 Loggruvan 
(ej utmålslagd)
1 4 veckor 250 200
1924 Skälstagruvan Nr1 1 6 veckor 300 280
1935 Skälstagruvan 1 30 dagar 300 275 5800 -
1936 Skälstagruvan 1 50 300 250 7500 -
1937 Skälsatgruvan 1 30 130 100 3000 -
1938 Skälstagruvan 1 43 492 192 17460 -
1939 Skälstagruvan 1 180 1878 549 21960 -
1940 (gruvlaven byggs) 1 89 813 76 8393 134
1941 (Alfred Gran) 1 294 1233 171 17965 301
1942 Skälstagruvan 1 240 845 140 15400 151
1943 Skälstagruvan 1 240 1982 131 14 470 876
1945 Skälstagruvan 1 44 1137 740 37 230 129