Grafitprojekt i Hälsingland 
(kringel.htm)  test

UKF:s Startsida              Grafitgruvan i Håtuna          ÄmnesområdenNär jag dokumenterade verksamheten vid Skällstagruvan och skrev avsnittet i hembygdsboken 
1984 bröts ingen grafit i Sverige. Grafit finns dock här och var i landet men procenthalten är i 
allmänhet låg.  
      
Sedan 1996 bryter man på nytt grafit i Sverige. I Hälsingland driver Tricorona Mineral AB 
“Graftiprojektet vid Kringelgruvan”.  Projektet är beskrivet på företagets hemsida 
www.tricorona.se/tr_woxna.htm. Med modern brytningsteknik anser man det tydligen lönande 
att ta vara på 10-% grafitmalm. (Skällstamalmen innehåller ca 25 % grafit.). På hemsidan finns 
en utförlig beskrivning av framställningsprocessen, som i grunden liknar den som användes vid 
Skällstagruvan. Förhoppningsvis sker utvinningen mer miljövänligt i dag.

Grafitens egenskaper och användningsområden 
(Förkortad version av företagets beskrivning) 
På grund av sina unika egenskaper används naturlig grafit inom många olika områden. Grafiten 
är unikt på många sätt 
- den har stor motståndskraft mot höga temperaturer och utgör därför en viktig komponent vid 
produktion av eldfasta produkter.  
- den är resistent mot kemikalier och används därför i deglar.  
- den har hög elektrisk ledningsförmåga, vilket gör den lämplig som motor- och generatorkol. 
- den används i bromsbelägg 
- den låga friktionskoefficienten gör att den används som smörjmedel 
- den används i blyertspennor