Sevärdheter i Upplands-Bro
 -ur UKF:s tidskrift Kultur & Historia 1994
hembygd/karta_k&h

UKF:s Startsida     Böcker och skrifter

Sevärdheter i U-Bro

Ett urval intressanta platser i Upplands-Bro på UKF:s karta

i tidskriften Kultur & Historia från 1994


LÅSSA
Rösaring
Bronsåldersgravar. Upplands största labyrint. Den unika processionsvägen. Fornstrandlinjer.
 
Norra Björkfjärden
Svenska flottan anföll demonstrerande bönder 1743 i trakten av Västra Högholmen
 
Ådö
Herrgård från 1600-talet.
Arvid Horn, Karl XII:s medarbetare, och berömd statsman under Frihetstiden levde här en tid.
Naturreservat med mistlar och en av Upplands största hassellundar.
 
Toresta
En av de större jordbruksgårdarna i kommunen. Här finns även en av många kursgårdar.
 
Jättegryta.
Geologisk skapelse. Kommunens största ligger i Låssa
 
Savolax – Karelen
Gamla finska bosättningar.

 
HÅTUNA socken
Håtunaleken
Brödrastriden som gav Sverige dess första grundlag. Krönikespel.
 
Fornsigtuna
Kungsgård i århundraden före Sigtuna. Landets enda undersökta tingshög.
Stora husgrundsterrasser. Omtalad i isländska sagor. Fornsagan om Habor och Signhild.
 
Aske
Herrgård i italiensk stil från början av 1800-talet.
1600-talets riksantikvarie Aschaneus har gett oss en värdefull beskrivning av Håtunabygden. Kursgård
 
Draget
Forntida dragställe för båtar. Viktig vikingaled.
Fornborgen blev vid arkeologiska utgrävningar på 1990-talet en 4000 år gammal kultplats.
 
Hålvägar
Forntida och medeltida ridvägar i riktning mot Fornsigtuna.
Hålvägarna vid Lillisjön är yngre och går riktning mot Stockholm.
Placerade som nummer ett i förteckning över märkliga äldre vägmiljöer i Atlas över Sverige
 

BRO
Lejondal
100-årigt slott i Vasastil. Järnhantering på 1700-tal Gamla dammanläggningar: Kursgård.
 
Härnevi
Frukbarhetsgudinnan Härns offerlund (vi = helig lund). Kommunens största samling skålgropar.
 
Ullevi
Fruktbarhetsguden Ulls offerlund (vi = helig lund).
 
Brogård
Husby Kungsgård under medeltiden. 100-årigt slott. Bevarat gårdsarkiv.
Nu modern golfanläggning med kursgård under namn av Bro Hof Slott
 
Assurs sten
Runsten som berättar om det brobygge som gett bygden dess  namn.
Ordet viking i egenskap av plundrare finns på stenen
 
Assurs hög
Assur, som beskrivs landvärnare mot vikingar på Assurstenen, anses vara begravd i Assurhögen uppe på höjden söder om Bro kyrka. Mer troligt är att han begravdes i den större högen med mer än 30 meters diameter nedanför höjden. Men den övre delen är bortschaktad när den användes jordtäkt vid uppförandet av det Sparreska gravkoret på 1880-talet.
 
Rövargrottan eller Fridegårdsgrottan
Rövargrotta enligt folktraditionen. Anses ha stått modell för grottan i Fridegårds bok Trägudars land.
 

KUNGSÄNGENS
Ryssgraven
Gammal kanalanläggning. Sägner om Olof den heliges färd i Mälaren på 1000-talet. Sägner om ryssarnas plundring av Sigtuna 1187.
 
Dalkarlsbacken
Fyra bevarade vägkonstruktioner - ett "vägmuseum". Första statliga vägbygget från 1665.
 
Almarestäket - S:t Eriks slott
Största medeltida borgruinen Kungaborg - Ärkebiskopsborg. Rivningen slutade med Stockholms Blodbad. Beslutet om rivningen är den äldsta bevarade riksdagshandlingen. Platsen omnämnd i isländsk saga om Olov den Heliges färd till Mälaren.
 
Almarestäkets herrgård.
Bevarad 1800-talsmiljö
Första typen av svenskbyggd hammarflygel, ett av de bäst bevarade instrumenten i sitt slag. Liten bokskog på Monumentholmen.
Kursgård. Landets enda hästpolobana
 
Lennartsnäs Namnet efter fältherren Lennart Torstensson.

 
VÄSTRA RYD
Granhammar
Rivningshotad men räddad 1700-talsbyggnad. Platsen för Svea Livgarde. Nu  Livgardet med utbildning av svenska soldater för utlandstjänst.
 
Sigtuna Nyckelsten
Klippblock med påmålad nyckel. Tidigare inhuggen
Sägner berättar att Sigtuna stadsport fördes till Novgorod 1187. Nyckeln tappades här.
……………………………………………
Fornborgar
Ett arkeologiskt begrepp för stenanläggningar uppe på berg.
Kan vara tillflyktsborgar, spärrfästen, "sommarladugårdar" eller vårdkasar.
 
Kyrkorna.
Alla byggda på medeltiden
Rösaring Draget Rösaring Rösaring