Låssa - kortare fakta
Av Börje Sandén
bok0/lassadiv.htm
UKF:s startsida      Det hände .... innehållsförteckning


Denna fil innehåller:
Sjöherrgård - Gabriel de la Gardies "skjutsstation"Del av Ålbrunna.
Utförlig beskrivning i Almquist Frälsegodsen under storhetstiden
under Ålbrunna.
Ursprungligen ett S:t Erikshemman.
Förlänades 1612 till Rikard Rosencrantz; gick arv till son och
brorson;
såldes 1669 till Magnus Gabriel de la Gardie;
tillbytt 1702 av Mauritz Posse
Ålbrunna blev 1695 anslagen till lagmansboställe, med bibehållen
säterinatur.

På ägorna ner mot sjön - nuv. Sjöherrgård hade Magnus Gabriel de
la Gardie i början av sin ägotid "för sin kommodidet, enär han
reste av och till emellan Ekholmen och andra ställen" uppsatt en
byggnad om 4 rum och en annan om 8 rum för tjänstefolket. Båda
var försedda med källare. Dessutom fanns på samma plats 2 stall,
1 dubbelbod, 1 stort kök, 3 små stugor (ute på backen) 1 smedja
med smedkammare, jämte en liten trädgård och 2 ruddammar. Däremot
saknades ladugård, som ansågs obehövlig, så länge jorden var
förpaktad.

Ruddammarna ligger till vänster om infartsvägen just som vägen
kommer ut på den odlade marken invid Sjöherrgård. BS 2002-12-21.
BS De två dammarna finns på 1856 års lantmäterikarta, inget
gårdsnamn angivet. 2002-12-21.

Enligt ortnamnskort för Sjöherrgård, anteckn 1936, skulle Oscar
II (Oscar I, se nedan!) ha ändrat det ursprungliga namnet Sjö (se
nedan!) till Sjöherrgård eftersom han fann gården så präktig. Han
hade vid ett tillfälle tagit in på gården i samband med en jakt
ute på öarna.
BS. 2002-12-21. På 1860 års häradskarta står namnet Sjöherrgård,
det borde vara Oskar I (kung 1844-1859) som den fått namnet av.
På lantmäterikarta 1726 står namnet Sätesgården och hustecknet är
försett med ett markant torn mitt på taket.
----------------------------------------------------