Tidiga spår av Sveariket - av John Kraft
Recension i Bibliotekstjänst katalog augusti 2001
ukf/svearec.htm

UKF:s startsida        Arkeologi - Jc
Författaren publicerade 1999 Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien - en ambitiös studie av den terrotoriella indelningen under forntiden. Han konstruerade där en indelning i kultförbund som skulle motsvarat de hedniska kungadömena under senare delen av järnåldern. 
     I det nyutgivna arbetet användes den tidigare rekonstruerade kartan över kultförbunden till att analysera en rad andra omstridda forntidsfrågor. I hundaresindelningen skulle man finna spår av en påverkan från kultförbunden liksom i lokaliseringen av de tidiga handels- och hantverksplatser som varit ursprunget till många medeltidsstäder. Samma sak skulle gälla de äldsta kungsgårdarna och de gåtfulla tunanamnen. 
     John Kraft betraktar sina resultat som en väv av indicier som bekräftar riktigheten av hans tes att det redan på 400-talet funnits en överordnad kungamakt med inflytande över åtminstone Mälarlandskapen.
     Krafts arbete är tvärvetenskapligt. Författaren är väl inläst på området och dessutom saklig, idérik, orädd och skriver distinkt. kraft är ledarskribent på Vestmanlands Län Tidning. Han kallar sig amatör men uppträder som en professionell forskare. 
Lennart Behrendtz.