Viss litteratur   - ej producerad av UKF
/ukf/nylitt.htm;                                 rev 2003-09-12)

UKF:s startsida          Till Ämnesområden


Två böcker om Dalupproret 1743

Tragedin på Torget
Av professor  Alf Åberg 2002
Dalupproret 1743 är skildrat med samma utgångspunkt som UKF:s bok Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 -  "Stora daldansen" från 1993. Alf Åbergs anmälan i SvD 1994 av Börje Sandéns bok avslutas med en text som är nära nog identisk med den som avslutar hans egen bok  Händelserna 1743 kan inte längre ses som en sammansvärjning mot staten utan som en folklig demonstration.

Svenska Dagbladet "Under strecket" 1994-07-17
I regeringens officiella berättelse framställdes Stora daldansen som en sammangaddning och ett uppror. Mycket "gement och löst folk"  hade sällat sig till denna  beväpnade allmoge som löpte runt överallt i staden. Allmogen hade satt sig upp emot regeringens ulitmatum att utrymma staden och i stället låtit larmtrumman gå. Soldaterna hade fått order att slå ner upproret. 50 bönder hade stupat. Resten lade ner vapnen. Därmed hade faran undanröjts på randen till riktes undergång.
      Denna partsinlaga har använts i historieskrivningen fram till vår tid, men själva historiens är långt mer komplicerad. Dalaböndernas missnöja hade djupa rötter och var sedan länge känd av regeringen. Uppbådet var inte någon sammansvärjning mot staten utan syftade till att återge bönderna bestämmanderätt i riksdagen.

Alf Åbergs bok Tragedin på torget år 2002 sid 169.
Samma text som i ovanstående recension från 1994 med undantag för några få ord.

Ny bok  om Dalupporet 1743
Dalupproret som politisk kultur

Doktorsavhandling 2001 av Karin Sennefelt.
Länk till utdrag  ur Sennefelts bok där UKF:s bok beskrivs i kapitlet  Dalupproret i tidigare forskning


Ingegerd - Olof skötkonungs dotter. Ett kvinnoöde från vikingatiden
Rune Edberg, 1997.
Sigtuna museers skriftserie 6. Box 13, 193 21 Sigtuna, 08-592 510 18. 56 sidor. 60:-

Efter Sovjetunionens fall har svensk-ryska förbindelser knutits inom en rad vetenskapliga områden. Jag tänker närmast på det samarbete som sker mellan svenska och ryska arkeologer och historiker. Numera är det ju tillåtet för ryska studenter att arbeta med Rysslands relationer till västmakterna genom tiderna. Under stalinismens tid avstängdes Amalrik från Moskvas universitet därför att han började och forska kring den gamla ryska krönikan, som ju beskriver hur Ryssland fick hjälp från Norden av Rurik och hans bröder med uppbyggnaden av ett lagbundet rike. Det var under lång tid livligt kulturutbyte mellan Sverige och Ryssland kring 1000-talet. För att befästa relationerna gifte Olof Skötkonung bort sin dotter Ingegerd med nordiskättade fursten Jarolsav i Kiev.

Visste du att Ingegerd blev stammoder för många furstehus och att tre döttrar blev drottningar i tre europeiska länder och att ättlingar till dessa regerar ännu i dag i Spanien och Luxenburg. Ingegerd blev på gamla dagar helgonförklarad, så egentligen är det inte bara den Heliga Birgitta som är exemplet på ett svenskt helgon.

Läs den fascinerande historien om henne. Författaren Rune Edberg känner vi i UKF som föreläsare och en av expeditonsledarna för vikingabåten Aifurs resor längs de ryska floderna. Boken kan beställas från Sigtuna museum; den är på 56 sidor och kostar 60:-, eller köp den på plats om du besöker utställning om henne på Sigtuna museum 14 juni - 17 augusti.


Trädgårdsmästaren Linné
Nils-Erik Landell, 1997.
Carlsoons Bokförlag. Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm, 08-411 23 49

Boken, som omfattar 304 sidor, är rikt illustrerad och beskriver Linnés treåriga vistelse i Stockholm. Han besöker Kungshatt och små holmar i Mälaren som Fläsklösan och Koffsan, seglande utmed vattenvägen förbi Stäksön mellan Stockholm och Uppsala. Han skänker blommor till Theodor Ankarcrona i Runsa, vars torn syns från vattenleden. I boken ingår som faksimil och för första gången översatt till svenska den uppsats med vilken Linné 1739 inleder Kungl Vetenskapsakademiens handlingar och har titeln "Rön om växters plantering, grundat på naturen". Här träder, när ca 300 växtnamn i långa latinska beskrivningar dechiffrerats, de växter fram som Linné betraktar som särskilt intressanta. Allt från svenska ängsblommor till krukväxter. Följde vi idag hans odlingsråd skulle dessa krukväxter må betydligt bättre i många svenska hem.

Mellan fattigdom och välfärd
Bengt Borkeby, 1996
Förlag Alvby, 08-583 540 06. Snövitvägen 28, 176 70 Järfälla. 160 sidor. 140:-

En historik över hur vi hjälpt våra fattiga medmänniskor genom århundradena. Med exempel från Järfälla och Upplands-Bro. Första fattigstugan i Järfälla. Torpare, statare, arbetare. Ålderdomshem och servicehus. En lång vandring från fattigdom till överflöd. Är trygghet och välfärd förlegade begrepp?

Birka före Birka
Lena Holmquist Olausson. Forskning & Framsteg 1997:4

Senaste nytt om utgrävningen av Birkas stadsvall och borgmur. Sammanfattning av hela Birkas historia. En annan historia? Arkeologiska undersökningar från 1600-talet till 1996.