Millenniefirandet i Stockholm 27 dec - 6 januari
UKF deltar i vikingaprogrammet på Medborgarplatsen
(millenn.htm)

UKF:s startsidaVid millennifirandet i Stockholm bjuds på ett mycket varierat program vid övergången till det 3:e årtusendet. Särskilt intressant för oss i Upplands-Bro är det som sker på Medborgarplatsen på Söder. Där är temat nämligen vikingatiden. Såväl namnet Upplands-Bro som kommunens logotype har ju med vikingatiden att göra; "bron" är den som omtalas på Assurstenen vid Bro kyrka, och kommunvapnet är den odenfigur som hittades vid Ekhammar när motorvägen byggdes. 

På Medborgarplatsen har två stora långhus uppförts. Där kommer också det stora vikingaskeppet Skidbladner att ligga, skeppet som nästa sommar skall segla till Nordamerika som en erinran om vikingarnas upptäckt av nya världen vid förra millennieskiftet.

Stockholm Information Service och Stockholm 2000 har gett UKF:s styrelseledamot Thore Isaksson i uppdrag att skapa en vikingaby på Medborgarplatsen. Vikingatiden skall levandegöras på många olika sätt bl a i form av en marknadsplats med hantverkare och vikingafamiljens göromål. Aktiviteter i form av föredrag och konserter pågår varje dag för såväl barn som vuxna Det detaljerade programmet kommer att finnas i dagspressen.

I Medborgarhuset visas den nuvarande utformningen av projektet Assurs by.
UKF, med temat "Upplands-Bro - Vikingakommunen", ger en historik bakgrund till Assurs by med böcker och skrifter som berättar om Fornsigtuna, Assurstenen och Ekhammarsfiguren.